Antsla Tarbijate Ühistu liikmete korraline üldkoosoleku kokkukutsumise teade

17.05.2021 Antsla

Antsla Tarbijate Ühistu, registrikood 10240840, asukoht Jaani 4, Antsla 66404,

juhatus kutsub kokku Antsla Tarbijate Ühistu liikmete korralise üldkoosoleku

25. mail 2021. a kell 16.30 Antsla Tarbijate Ühistu ruumides (Jaani 4, Antsla, III korrus). Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 16.15.

 PÄEVAKORD:

1. 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine.

2. 2020. a majandusaasta kasumi jaotamine.

3. Audiitori valimine 2021, 2022 ja 2023 majandusaastateks.

Vastavalt põhikirja punktile 7.2.7. on koosolek otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest. Kui koosolekule ei ilmu nõutav arv liikmeid, kutsub juhatus kokku uue koosoleku sama päevakorraga.

Korduskoosolek sama päevakorraga toimub 9. juunil 2021. a kell 16.30. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 16.00.

NB! Palume kanda maski!