Antsla Tarbijate Ühistu liikmete korraline üldkoosoleku kokkukutsumise teade

11.05.2022 Ühistute uudised, Antsla

Antsla Tarbijate Ühistu, registrikood 10240840, asukoht Jaani 4, Antsla 66404, 

juhatus kutsub kokku Antsla Tarbijate Ühistu liikmete korralise üldkoosoleku

24. mail 2022. a kell 16.30

Antsla Tarbijate Ühistu ruumides (Jaani 4, Antsla, III korrus).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 16.15.

 PÄEVAKORD:

  1. 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine.

  2. 2021. a majandusaasta kasumi jaotamine.

  3. Nõukogu liikme valimine.

  Vastavalt põhikirja punktile 7.2.7. on koosolek otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest.

  Kui koosolekule ei ilmu nõutav arv liikmeid, kutsub juhatus kokku uue koosoleku sama päevakorraga.

  Korduskoosolek sama päevakorraga toimub

 7. juunil 2022. a kell 16.30

 Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 16.00.