eCoop

Hinnakiri

Hinnakiri
Lepingutasu 15,00 €
Lepingu administreerimise tasu 0,90 €/kuus
Aastane intress 11,9% järelmaksu summalt
Lepingu muutmise tasu (sh perioodi muutmine, maksepuhkuse vormistamine jms) 15,00 €
Võlalepingu sõlmimine 20,00 €
Tõendi (kinnituskirja) koostamise ja väljastamine tasu 5,00 €
Lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu 1% ennetähtaegselt tagasimakstud krediidi summast, kui krediidi ennetähtaegse tagasimaksmise ja lepingu lõppemise vaheline periood on pikem kui üks aasta ja 0,5% ennetähtaegselt tagasimakstud krediidi summast, kui vastav periood on lühem kui üks aasta.
Trahvid ja viivised
Teatis osamakse(te) tasumisega viivituses olemise eest
(e-post, SMS)
2,50 €
Maksehäire teatise väljastamine tähtkirjana 5,00 €
Lepingust taganemise teatise (kiri või e-kiri) tasu 20,00 €
Viivise määr Lepingus fikseeritud intressimäär, selle puudumisel Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär, millele lisandub tasumata jäänud Osamakse(te)lt 8% aastas.
Viivise määr pärast Lepingu lõpptähtpäeva saabumist
(sh pärast Faktoori poolset lepingust taganemist)
Lepingujärgne intressimäär aastas.

 

Go up