VÕITJA ON SELGUNUD! Grandiosa kampaania 01.03.-31.03.2019

01.03.2019 Tarbijamängud

Kampaania on lõppenud, aitäh kõigile osalejatele! Võitjatega võetakse ühendust! 
KATRIN K.

Grandiosa külmutatud pizzade kampaania „Võida PlayStation 4“ reeglid:
1.    Kampaania näol on tegemist Coopi kauplustes toimuva tarbijamänguga (edaspidi kampaania), mida korraldab Orkla Eesti AS (asukoht: Põltsamaa tehas, Tallinna mnt 1, 48103 Põltsamaa) koostöös Coop Eesti Keskühistuga (registrikood 10093971, aadress: Suur-Sõjamäe tn 70, Rae vald, Eesti)
2.    Kampaania toimub Eesti Vabariigi territooriumil perioodil 01.-31.03.2019
3.    Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
4.    Kampaanias osalemiseks tuleb Coop Maksimarketi või Konslumi kauplustest osta perioodil 01.-31.03.2019 ükskõik milline Grandiosa sügavkülmutatud pizza ning registreerida oma Säästukaart, Säästukaart Pluss või Coop pangakaart.
5.    Kampaanias osalevad järgmised Grandiosa külmutatud pizzad:
5.1.    7310240071757 Grandiosa Pepperoni kiviahjupizza 300g
5.2.    7310240171792 Grandiosa BBQ Chicken kiviahjupizza 310g
5.3.    7310240171853 Grandiosa Superiore for Meat Lovers kiviahjupizza 350g
5.4.    7041318313621 Grandiosa Classic perepizza 585g
5.5.    7310240071672 Grandiosa Capricciosa kiviahjupizza 350g    
6.    Kampaanias osalevad kõik kampaaniatoote ostud, mis on sooritatud vahemikus 01.03.2019 kuni 31.03.2019 (kaasa arvatud).
7.    Kampaania auhinnaks on mängukonsool Sony PlayStation 4 (500 GB) koguväärtuses 349 €.
8.    Auhindade loosimine toimub 08.04.2019, kokku loositakse välja 1 võitja.
9.    Võitjatega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel, mis on märgitud Säästukaardi või Säästukaart Pluss taotlemise ankeedile. Võitjate nimed avaldatakse veebilehel www.coop.ee hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast punktis 8 toodud loosimise kuupäeva. Auhinna kättetoimetamine lepitakse võitjaga kokku 30 päeva jooksul pärast veebilehel avaldamist.  
10.    Juhul kui võitjaga ei ole 30 päeva jooksul pärast veebilehel avaldamist õnnestunud ühendust saada, on korraldajal õigus auhinda mitte väljastada.

Üldsätted
11.    Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja korraldajatele esitatud andmete õigsust, enda vastavust kampaania reeglitele, soovi kampaanias osaleda ning nõustumist kõigi korraldajate kehtestatud kampaania nõuete ja tingimustega.
12.    Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, va juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel. 
13.    Orkla Eesti AS ei vastuta kampaaniatoodete saadavuse üle kauplustes.
14.    Korraldaja jätab endale õiguse vahetada auhind teise samaväärse toote vastu.
15.    Auhinna võitjatele üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
16.    Juhul kui võitja ei ole täitnud kõiki kampaania reegleid, on korraldajal õigus ta võitjate nimekirjast välja arvata.
17.    Juhul kui auhinna võitja ei ole hiljemalt ühe kuu jooksul olnud kättesaadav andmete täpsustamiseks (alates tema kui auhinna võitja nime avalikustamisest internetis aadressil www.coop.ee ning kontaktiks e-maili aadress, mille on võitja märkinud Säästukaart või Säästukaart Plussi taotlusankeedile) on korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata.
18.    Korraldaja ei vastuta kampaanias osalemise või osaleja auhinna kättesaamise ebaõnnestumise eest juhul, kui osaleja ei ole kinni pidanud korraldaja kehtestatud kampaanianõuetest ja -tingimustest või kui osaleja on esitanud ebaõigeid või ebatäpseid andmeid või muude tõrgete eest, mis ei ole korraldaja põhjustatud.
19.    Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
20.    Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
21.    Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldajale märksõnaga “PS4” aadressil Orkla Eesti AS, Tallinna mnt 1, 48103 Põltsamaa.

Kampaania lisainfo telefonil 77 66 111 tööpäeviti 9.00–16.00.