Ehituskeskuse kampaania 01.06.-31.08.2020

31.05.2020 Акции и потребительские игры

Ehituskeskuse loosikampaania reeglid:

1. Loosikampaania sisu ja toimumiskoht:
1.1. Coop Eesti Keskühistu  reg. kood 10093971, asukohaga Suur-Sõjamäe 70, Soodevahe küla Rae vald 75322 (edaspidi Korraldaja) korraldab perioodil 01.06. - 31.08.2020.a. kõigis Ehituskeskuse kauplustes vähemalt 25€ väärtuses ostu sooritanute ning oma ostu Säästukaardi, Säästukaart Plussi või Säästukaardi funktsiooniga Coop Panga maksekaardiga (edaspidi Coop kliendikaart) registreerinud klientide vahel loosikampaania. 
Igas punktis 3.5. loetletud Ehituskeskuse kaupluses sooritatud käesolevatele reeglitele vastavate ostude vahel loositakse välja alljärgnevad auhinnad:
 - 300€ väärtuses Coopi kinkekaarte (peaauhind)
 - kuus 50€ väärtuses kinkekaarti. 
Kokku on võidufondi summa 14 400€ (neliteist tuhat nelisada eurot);
1.2. Loosikampaania toimumiskoht on Ehituskeskuse kauplused, Eesti Vabariik.
2. Loosikampaania periood
2.1. Loosikampaania periood on 01.06. – 31.08.2020;
3. Loosi tingimused:
3.1. Loosikampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevate Korraldaja poolt kinnitatud reeglitega. Kõik Korraldaja otsused loosikampaania läbiviimisel on lõplikud ja kõigile loosikampaanias osalejatele kohustuslikud.
3.2. Iga vähemalt 25€ suurune Coop kliendikaardiga registreeritud ost annab kliendile ühe virtuaalse loosipileti. Loosipiletite arevestus kliendile toimub automaatselt Coop kliendikaardiga kaupluste kassasüsteemides registreeritud ostude alusel. Perekonda seotud kliendikaartide  ostusummad liidetakse põhikontole. Loosipiletite loomine toimub ostude põhjal (mitte summa alusel), näiteks kaks eraldiseisvat 25 eurost ostu annavad kliendile 2 loosipiletit, üks 50-eurone ost annab ühe loosipileti.
3.3. Ehituskeskuse loosikampaanias osalevad ainult eraisikud. 
3.4. Auhinnad loositakse välja Korraldaja poolt 04.09.2020.a. iga kampaanias osalenud Ehituskeskuse kaupluse osas eraldi, konkreetses kaupluses tehtud ostude alusel loodud  virtuaalsete loosipiletite hulgast. Loosimise viib läbi Korraldaja poolt moodustatud sõltumatu komisjon, kasutades elektroonset lahendust, mis tagab võitja juhuslikkuse.  Loosimise tulemused protokollitakse.
3.5. Kampaanias osalevad kauplused on:
1.    Jõgeva , Aia 33, Pae Konsum/Ehituskeskus, tel.5173526; paeehitus@jogeva.coop.ee
2.    Järva-Jaani, Jaani 1, Konsum/Ehituskeskus, tel.5287290; jarvajaani.konsum@jarvaty.ee 
3.    Kadrina, Viitna tee 4, Konsum/Ehituskeskus, tel.53661080; kadrina.ehitustarbed@jarvaty.ee
4.    Koeru, Pärna 2, Konsum/Ehituskeskus, tel.53095654; koeru.konsum@jarvaty.ee 
5.    Kunda, Mäe 33, Konsum/ Ehituskeskus, tel.53926329; kunda.konsum@jarvaty.ee 
6.    Rapla, Viljandi mnt.126, Konsum/Ehituskeskus, tel.53284612; eehitus@raplaty.ee  
7.    Tapa, Kivilo tn 3, Konsum/ Ehituskeskus, tel.53010486; tapa.konsum@jarvaty.ee
8.    Püssi, Kooli 14, A ja O/Ehituskeskus,tel.53604051; pyssi.ajao@jarvaty.ee
9.    Väike-Maarja, Pikk 12, Konsum/Ehituskeskus, tel.53491216; vaikemaarja.konsum@jarvaty.ee
10.    Märjamaa, Pärnu mnt. 62, Konsum/Ehituskeskus, tel.58555125; marjamaaek@raplaty.ee
11.    Tõrva, Tartu mnt.6, Konsum/Ehituskeskus, tel.57850191, meister@torvatarb.ee 
12.    Abja-Paluoja, Raudtee 4, Ehitusmaterjalid, tel.53078430; ehitus@abjaty.ee 
13.    Antsla, Jaani 4, Ehitaja, tel. 5114690; ehitaja@antslatu.ee 
14.    Elva, Kirde 3, Ehituskeskus, tel.7311390 ; ehitus@elvaty.ee 
15.    Lihula, Tallinna mnt. 29, Ehituskeskus, tel.53497377; ehitus@lihulaty.ee
16.    Kilingi-Nõmme, Pärnu tn. 37, Ehituskauplus, tel. 4490080, kristakilingi@gmail.com 
17.    Mustvee, Tartu mnt. 7, Ehitusmaterjalid, tel.53603291, mustvee.ehitus@jmy.ee 
18.    Otepää, Lipuväljak 28, Ehituskeskus, tel. 7661983, otepaat@elvaty.ee 
19.    Paide, Tööstuse 26, Paide Ehitustarbed, tel.3850394; paide.ehitustarbed@jarvaty.ee 
20.    Põltsamaa, Kingu 1, Ehitusmaterjalid, tel.7762510; ehituskeskus@poltsamaamy.ee
21.    Põlva, Jaama 72, Ehituskeskus, tel.7998496; ehitaja@cooppolva.ee
22.    Räpina, Pargi 3, Ehituskeskus, tel.7962505, rapinaehitaja@cooppolva.ee
23.    Saku, Tallinna mnt. 6, Ehituskeskus, tel.57438598; saku.e-ehituskeskus@harjuty.ee
24.    Türi, Viljandi 14a, Ehitustarve,  tel.53050087; tyri.ehitustarbed@jarvaty.ee
3.6. Punkti 3.5. alapunktides 1-11 nimetatud kaupluste (nn hübriidkaupluste) puhul, võetakse loosipiletite loomisel arvesse vaid Ehituskeskuse sortimendis olevate kaupade ostusumma. 
3.7. Loosimises ei osale loosikampaania korraldamisega seotud isikud ja kaupluste müügipersonal. Kampaaniakorraldajal on ühepoolne õigus lõpetada loosikampaania ja võidufondi väljaandmine vääramatu jõu (force majeure), kampaaniareeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel.


4. Auhindade kätteandmine    
4.1. Võitjatega võetakse ühendust loosimisele järgneva kolme tööpäeva jooksul e-maili või telefoni teel ja lepitakse kokku auhinna kätte saamise aeg.
4.2. Auhinna saab võitja kätte kauplusest, kus võidu aluseks olev ost teostati, isikut tõendava dokumendi esitamisel (ID-kaart, pass, juhiluba).
4.3. Kõigi võitjate nimed avaldatakse Coopi kodulehel www.coop.ee ja igas kaupluses avaldatakse kauplusepõhine loosi võitjate nimekiri.
4.4. Auhinna vastuvõtmist võitja poolt loetakse ühtlasi ka loa andmiseks Kampaaniakorraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale täiendavat tasu maksmata ja vastavat erikokkulepet sõlmimata.
4.5. Kampaaniakorraldajal on õigus nõuda võitjate isikusamasuse tõestamist (passi, juhiloa või ID-kaardi alusel). 
4.6. Kui auhinna võitjaga ei ole Korraldajast olenemata põhjustel (sh puudulikud või ebaõiged kontaktandmed Coopi kliendiprogrammis) võimalik ühendust saada on Korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata ja loosida Loosis osalejate hulgast välja teine võitja (p.3.4 reeglite järgi esimesel võimalusel). 
4.7. Auhinda on võimalik välja võtta kuni 30.09.2020.a.
4.8. Juhul kui auhinna võitja ei ole tulnud auhinnale järele hiljemalt 30.09.2020 on Korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata ja loosida Loosis osalejate hulgast välja uus võitja (p.3.4 reeglite järgi esimesel võimalusel). Kordusloosimisel selgunud võitjal on võimalik auhinda välja võtta kuni 12.10.2020.a.
4.9. Auhindu ei maksta välja rahas.
4.10. Auhinnaks loositud kinkekaardile on kantud selle väljaloosinud kaupluse nimi. Palume kinkekaarti kasutada tasumiseks selle väljastanud kaupluses. 
4.11. Kinkekaardil olevat ostusummat saab kasutada mitmes osas kinkekaardi kehtivusaja jooksul. 
4.12. Kinkekaardid kehtivad 12 kuud alates loosimisest.
4.13. Kinkekaardi summa ületamisel tasub klient ületava summa sularahas või kaardimaksega.
4.14. Kinkekaardi kasutamata summat kaardi kehtivuse lõppemisel kliendile ei tagastata.

5.Pretensioonide esitamine
Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamisega ja/või läbiviimisega tuleb hiljemalt 15.10.2020.a. saata kirjalikult Korraldaja aadressil: Coop Eesti Keskühistu, Suur-Sõjamäe 70, Soodevahe küla Rae vald 75322; ümbrikule lisada märgusõna ”Ehituskeskus suveloos”. Kaebused, mis on esitatud peale ülaltoodud kuupäeva, ei kuulu läbivaatamisele. Pretensioonide esitamise tähtajast kinnipidamise tõestuseks on postitempli kuupäev. Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid viie tööpäeva jooksul alates nende saamisest.

Käesolevad loosikampaania reeglid on kinnitatud 26.05.2020.a. Coop Eesti Keskühistu juhatuse otsusega.