VÕITJAD ON SELGUNUD! Kismet kampaania 28.02.-31.03.2018

27.02.2018 Tarbijamängud

Kampaania on lõppenud. Aitäh kõigile osalejatele ja PALJU ÕNNE võitjatele!
Võitjatega võetakse ühendust.

MAREK TURU
MAIRI EISMANN
LIILI ADLER
AGNES KAEVAL
ANDRA EINBACH
JAANA HEIDEMANN
TOOMAS OJAMAA
ALINA RAJEVSKAJA
SILJA ROHDE
SIRLY TENSON-RINGVEE
MARIANN SAAR
LILIJA DAVÕDOVA
MARIA GOMENJUK
HILLE LECHT
TRIIN KOMMER
VIRGO TIPPEL
VIIVE KURVITS
TIINA RUM
OLGA BABITŠ-SVÄTSKAJA
EHA ULA
KARMEN KARDMAA
MEHIS HAAV
AGE VALJALA
HELVE TUVIKENE
MAIRE BLUUM
MAIRE PANK
MAARJA LODESON
MART LAUN
JANA ERLICH
ILJANA SIPILOVA
HELI ÜKSIK
SVETLANA DUDAREVA
AVE LARIONOVA
JELENA TALING
TATJANA NOVOSJOLOVA
MAIA KANGRO
KARL ADOLF OLGO
HENEL PAADIK
KADRI SADO
KÜLLI KANTER
TIIA ILLUPMÄGI
UKO INNOS
MARKKO HELDE
HEIKI LÕHMUS
AIRI PARK
JANE JÜRMAN
TARMO AUS
KRISTEL HAUGAS
HILLE ILUMETS
KAIRI PÄRI

 

Kismet tarbijakampaania reeglid:
1. Kampaania “Võida Kismeti kohvitops" on 28.02-31.03.2018 toimuv tarbijamäng (edaspidi Kampaania), mida korraldab Fazer Eesti AS, registrikood 10057691 (asukoht: Veerenni 24, Tallinn, edaspidi Korraldaja) koostöös Coop Eesti Keskühistuga.
2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
3. Kampaanias osalevateks toodeteks (Kampaania Tooted) on järgnevad Kismeti tooted:
•    6416453014923    Kismet Marianne 55g
•    6411401014826    Kismet 55g
•    6416453014855    Kismet Omar 55g
•    6416453036611    Kismet šokolaadipallid 160g
•    6416453036673    Kismet Marianne šokolaadipallid 155g
4. Kõik perioodil 28.02-31.03.2018 Maksimarketite ja Konsumite kauplustes tehtud Kampaania Toote ostud, millega on registreeritud ka Säästukaart/Säästukaart Pluss, osalevad Kampaania auhindade loosimisel.
5. Kampaania auhinnaks on:
•    50x Kismet kohvitops, väärtusega à 7,7€
•    Auhinnafondi koguväärtus 385€
6. Kampaania perioodil vähemalt ühte Kampaania Toodet ostes ja Säästukaardi registreerides osaleb ostja automaatselt kampaanias ning annab loa avaldada võidu korral tema nime Coopi veebilehel.
7. Kampaania auhinnad loositakse välja hiljemalt 06.04.2018.
8. Kõikide võitjate nimed avaldatakse lehel www.coop.ee hiljemalt 06.04.2018. Võitjatega võetakse isiklikult ühendust ja lepitakse kokku auhinna kättesaamise viis. Auhind peab olema võitja poolt välja võetud hiljemalt 31.05.2018.
9. Kampaanias osaleja peab auhinna kättesaamisel esitama oma isiku tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba, ID kaart).
10. Korraldajalt kampaania auhinna saaja annab loa Korraldajale avaldada võitja nimi täiendavat kokkulepet sõlmimata.
11. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega maksta välja rahas.
12. Kampaanias osaleja poolt Kampaania korraldamise tingimuste eiramise või Kampaania Korraldajale ebaõigete või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kui Kampaania Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada tema poolt antud e-maili aadressil või kui võitja ei ole ise vaadanud coop.ee veebilehelt võitjate nimekirja), mis ei ole tingitud Kampaania Korraldaja süüst, ei vastuta Kampaania Korraldaja Kampaanias osalejate auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
13. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
14. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
15. Kampaania auhinna võitmised on välistatud Kampaania korraldamisega seotud isikute poolt.
16. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
17. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult aadressile Fazer Eesti AS, Veerenni 24, Tallinn 10135 või edastada telefoni teel +372 650  2420 või e-maili teel info@fazer.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.
18. Kampaania reeglid on avaldatud veebilehel www.coop.ee.