eCoop

Ühistust

Abja Tarbijate Kooperatiiv alustas oma tegevust 1909.aastal.
Kuni 1944.a. sügiseni Pärnu Maakondliku Liidu alluvuses.
Abja Tarbijate Kooperatiivi alluvuses oli mitu tööstusettevõtet, siis 1947.aastal organiseeriti Abja Tarbijate Kooperatiivi Tööstuskombinaat.
1950.aasta novembrist tegutses Abja Tarbijate Kooperatiivi Rajooniliit.
1951.aasta 1.märtsist liideti Abja Tarbijate Kooperatiiviga Rimmu Tarbijate Kooperatiiv.
1956.aastal ETKVL-I juhatuse määrusega likvideeriti Abja Rajooni Tarbijate Koperatiivide Liit ja organiseeriti Abja Rajooni Tarbijate Kooperatiiv. Selle määruse alusel likvideeriti ka Karksi ja Mõisaküla Tarbijate kooperatiivid ja liideti Abja Tarbijate Kooperatiiviga.
1992.aastal nimetati Abja Tarbijate Kooperatiiv ümber Abja Tarbijate Ühistuks.

ABJA TARBIJATE ÜHISTU TÄNA

Abja Tarbijate Ühistu kuulub Eesti Tarbijateühistute Keskühistusse.
Abja Tarbijate Ühistu omanikeks on ühistu liikmed oma osamaksu suurusega, mis on 10 €. Liikmete arv on 1827.

Ühistu kõrgeimaks juhtimisorganiks on liikmete üldkoosolek, mille pädevus on reguleeritud seaduse ja põhikirjaga.

Abja Tarbijate Ühistul on 33 volinikku, kes esindavad ühistu liikmeid volinike koosolekul.
Volinike koosolek toimub kord aastas , koosoleku pädevusse kuulub majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine, nõukogu valimine ja eelarve kinnitamine, ühistu tööle hinnangu andmine.

Abja Tarbijate Ühistul on kolmeliikmeline nõukogu, kes teostab järelvalvet juhatuse töö üle, kinnitab investeeringud.
Abja Tarbijate Ühistul on ühe liikmeline juhatus, kes valitakse nõukogu poolt viieks aastaks.

Keskmine töötajate arv on 95 töötajat.

Ühistu põhitegevusalaks on jaekaubandus ja toitlustus. Tegevuspiirkonnaks on Karksi, Abja ja Halliste vald ning Mõisaküla linn. Ühistule kuulub 11 kauplust (2 tööstuskaupade kauplust, 9 toidu –ketimärgiga esmatarbekaupade kauplust, 2 toitlustusettevõtet).

Go up