eCoop

Ühistu liikmed

Ühistu liikmeks võib olla ühistu teeninduspiirkonnas elav või töötav vähemalt  18-aastane füüsiline isik.

Ühistu liikmeks saab astuda avalduse alusel. Liikmeks astumisel tuleb tasuda ühekordne osamakse.

Ühistu liige saab kõikides Harju Tarbijate Ühistu kaplustes Säästukaardi või Säästukaart Plussi esitamisel ostusoodustust 5%. Soodustus ei laiene tubakatoodetele.

 

Ühistu liikmel on õigus:

1. osa võtta piirkondlikest koosolekutest ja üldkoosolekutest;

2. valida ja olla valitud ühistu juhtimisorganitesse;

3. saada teavet ühistu tegevuse tulemuste kohta;

4. astuda ühistust välja ja võõrandada tasutud osamakse.

 

Liikmesuse lõppemise alused:

1. liikme väljaastumisel ühistust;

2. liikme väljaarvamisel ühistust;

3. liikme väljaarvamisel võlausaldaja nõudel;

4. liikme surma korral.

Ühel liikme pärijatest on õigus astuda ühistu liikmeks.

 

20.03.2016. a seisuga on ühistul 1810 liiget.

Go up