eCoop

Liikmed

¤ 01.jaanuar 2017 seisuga oli ühistul 3914 liiget

¤ 2016a. lõpus oli liikmete osakapital 41,0tuhat eurot.

Liikmete soodustus

¤ võimalus oma raha hoiustada säästukassas.

Liikmeks vastuvõtmine
1. Ühistu liikmeks võetakse vastu kirjaliku avalduse alusel juhatuse otsusega.
2. Ühistu liikmeks astumisel tuleb tasuda osamaksu alammäär 10 (kümme)
eurot ja sisseastumismaksu 1 (üks) euro.
3. Liikmeks astuja loetakse ühistu liikmeks vastuvõtmise otsuse tegemise
päevast ja talle antakse liikmeraamat.

Liikme õigused
1. Osa võtta piirkondlikust koosolekust ja volinike kaudu volinike koosolekust.
2. Valida ja olla valitud Ühistu juhtimisorganitesse.
3. Saada teavet Ühistu tegevuse tulemuste kohta.
4. Saada osa Ühistu liikmetele jaotatavast kasumist.
5. Kasutada Ühistu juhatuse otsusega liikmetele määratud teenuseid ja
soodustusi.
6. Liikmesust pärandada ja üle anda.
7. Astuda Ühistust välja ja saada tagasi tasutud osamaks.
8. Välja võtta osamaksu osa, mis ületab osamaksu alammäära.

Liikme kohustused
1. Täitma Ühistu põhikirja ja Ühistu organite otsuseid.
2. Tasuma põhikirjas sätestatud suuruses ja korras sisseastumis- ja osamaksu.
3. Osa võtma Ühistu tegevusest, hoidma ja tugevdama Ühistu omandit,
takistama ebaperemehelikku ja hoolimatut suhtumist Ühistu varasse.
4. Teatama Ühistu juhatusele oma nime ja elukoha muutumisest.

Liikmesuse lõppemine
1. Liikme väljaastumisel Ühistust.
2. Liikme Ühistust väljaarvamisel.
3. Liikme väljaarvamisel võlausaldaja nõudel.
4. Liikme surma korral, välja arvatud juhul, kui liikmesus läheb üle pärijale.

Liikme surm
1. Liikme surma korral liikmesus lõpeb.
2. Ühel liikme pärijatest on õigus astuda Ühistu liikmeks.
3. Pärija Ühistu liikmeks vastuvõtmisel loetakse endise liikme poolt tasutud
osamaks liikmeks võetud pärija osamaksuk
4. Juhul, kui ükski surnud liikme pärijatest ei soovi astuda Ühistu liikmeks,
tagastatakse surnud liikme osamaks pärijatele pärimisõiguse tunnistuses
märgitud osades või ühele pärijatest nende omavahelise kirjaliku kokkuleppe
alusel.

Go up
Sulge
TÄHELEPANU!

Hea Säästukaardi omanik!
Novembris ja detsembris kehtivuse kaotavatel Säästukaartidel pikeneb kehtivusaeg automaatselt kuni 31.01.2018.
Vanad Säästukaardid vahetatakse uute vastu välja järk-järgult alates 1.01.2018 Coop Eesti kaupluse kassades. Kliendil ei ole tarvis kaardi väljavahetamiseks ise mitte midagi teha.

NB! Tulevast aastast muutub Säästukaartide väljastuse kord.
Loe lähemalt

Lisainfo saamiseks helista 6613 014 või kirjuta klienditugi@coop.ee

Täname tähelepanu eest!
Sinu Coop