eCoop

Ühistust

Saarde Majanduse Ühisus loodi 22. mail 1911 vana kalendri järgi. Seda aega tulebki lugeda Kilingi-Nõmme Majandusühistu asutamisajaks. Asutajaliikmeid oli 79. Enamus neist olid Põllumeeste Seltsi liikmed – taluperemehed ja taluperenaised.
22. jaanuaril 1912 kirjutati sisse põhikirja paragrahv, mis lubas müüa kaupa ka mitteliikmetele. Seni lubati seda ainult liikmetele.

Go up