eCoop

Sea end festivaliks valmis!

Kampaania „Osta Viljandi Maksimarketi Nutikassas Premia Viljandi Pärimusmuusika festivali jäätis ja võida auhindu ˮ

Kampaania reeglid:

 1. Kampaania korraldaja on Viljandi Tarbijate Ühistu, reg. kood 10249309, asukohaga Tallinna 3, Viljandi 71020, e-post: info@viljandi.coop.ee (edaspidi Korraldaja).
 2. Korraldaja viib läbi loosikampaania kaubandusliku loterii vormis (edaspidi Kampaania), mis kestab 28.juunist 2017.a. kuni 23.juulini 2017.a.
 3. Kampaanias loositakse 28.juunist 2017.a. kuni 23.juulini 2017.a. igal esmaspäeval välja üks täispass Viljandi pärimusmuusika festivalile, 4 ühe päeva passi Viljandi pärimusmuusika festivalile (mis toimub 27.07-30.07.2017) ja neli kasti Premia Viljandi pärimusmuusika festivali jäätist. Loosimised toimuvad 03.07,10.07,17.07 ja 24.07.17.
 4. Loosimises osalemiseks peab Säästukaardi omanik kampaanias osalemise perioodil olema ostnud Viljandi Maksimarketi kaupluses vähemalt ühe Premia Viljandi pärimusmuusika festivali jäätise (ean 4740093093218) ja registreerinud oma ostu Nutikassas, mis annab kliendile ühe virtuaalse loosipileti.
 5. Loosimises osalevate loosipiletite arvestus käib nädalate kaupa, st loosipiletite arvestus algab igal nädalal uuesti nullist.
 6. Loosipiletite arvestus kliendile toimub automaatselt Säästukaardi või Säästukaart Plussiga (k.a lisakaardid) Viljandi Maksimarketi kassasüsteemis registreeritud ostude alusel.
 7. Kampaanias osaleja saab suurendada oma võiduvõimalusi, juhul kui sooritab Premia Viljandi pärimusmuusika festivali jäätise ostu uue ostuna Nutikassas.
 8. Loosimises ei osale Viljandi Tarbijate Ühistu töötajad ja kampaania korraldamisega otseselt seotud isikud.
 9. Loosimise tulemused avaldatakase Viljandi Tarbijate Ühistu veebilehel: http://www.coop.ee/viljandi
 10. Korraldaja võtab Auhinna võitjatega isiklikult ühendust ning lepib kokku Auhinna üleandmise aja ja koha.
 11. Kui Auhinna võitjaga ei ole Korraldajast olenemata põhjustel võimalik ühendust saada loosimisele järgneva 2 (kahe) tööpäeva jooksul, siis on Korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata ja loosida Kampaanias osalejate hulgast välja teine võitja.
 12. Auhind tuleb välja võtta 3 (kolme) tööpäeva jooksul peale võitjaga ühenduse võtmist. Juhul kui auhinna võitja ei ole auhinnale õigeaegselt järele tulnud, on Korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata ja loosida Kampaanias osalejate hulgast välja uus võitja.
 13. Auhinna kättsaamiseks tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument (pass, ID kaart).
 14. Kampaanias osalemist loetakse ühtlasi ka Kampaanias osaleja poolt Kampaania Korraldajale loa andmiseks kasutada Kampaanias osaleja nime Viljandi Tarbijate Ühistu kodulehel ilma Kampaanias osalejale selle eest tasu maksmata ja temaga täiendavat kokkulepet sõlmimata.
 15. Auhinna vastuvõtmisega kaasneda võivad kulud (nt sõidukulud, ööbimiskulud jne) kannab Auhinna võitja.
 16. Kampaania käigus võidetud Auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale Auhinna maksumust rahas.
 17. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning laienevad kõigile Kampaanias osalejatele.
 18. Korraldajal on õigus Force Majeure juhtudel lõpetada Kampaania viivitamatult teavitades sellest veebilehel http://www.coop.ee/viljandi ilma selle eest mistahes vastutust kandmata.
 19. Juhul kui Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada Korraldajast mitteolenevatel põhjustel (sh kui Säästukaardi omaniku kontaktandmed on ebakorrektsed või vananenud), ei vastuta Korraldaja Kampaanias osaleja Auhinna loosimisest või Auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
 20. Käesolevad Reeglid on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja muudele õigusaktidele.
 21. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtiva õiguse alusel.
 22. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 24. juuli 2017.a. meiliaadressil info@viljandi.coop.ee. Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates nende saamisest. Pretensioonid, mis on esitatud hilisema kuupäevaga, kui on eelpool välja toodud, menetlemisele ei kuulu.

 

 

Go up