eCoop

Ühistust

Viljandi Tarbijate Ühistu on pikaajalise praktika ja suurte kogemustega jaekaubandusettevõte, kes on saavutanud kindla positsiooni ja omab juhtivat osa Viljandi linna ja ka maakonna jaekaubandusturul.

Viljandi Tarbijate Ühistu on välja kasvanud eelmise sajandi alguskümnendil (14.veebruaril 1910.a)Viljandi Eesti Põllumeeste Seltsi Kaubanduse Osakonnast ning on alates sellest ajast tegutsenud iseseisva jaekaubandusettevõttena.

Pärast Teist maailmasõda muudeti ettevõtte nimetus Viljandi Tarbijate Kooperatiiviks ning jätkati tegevust olemasolevate varade ja liikmeskonnaga.

1992.aastal muudeti kooperatiiv Viljandi Tarbijate Ühistuks ning põhikiri viidi vastavusse Eesti Vabariigi ühistuseadusega.

Viljandi Tarbijate Ühistu alla kuuluvad  1 Maksimarket, 7 Konsumit, 13 A&O kauplust, Pilistvere kauplus, Viljandi Kaubamaja, Kodukaubad ning kauplus Mööbel.

Viljandi Tarbijate Ühistu Kuulumine Eesti Tarbijateühistute Keskühistusse (ETK) on andnud mitmeid eeliseid teiste kohalike jaeettevõtete ees, et edukalt eksisteerida ning paremini oma liikmeid ja kliente teenindada. Suure panuse selleks on andnud Säästukaart ja Säästukaart Pluss, olles leidnud tarbijate seas suure poolehoiu.

Ühistu kõrgeimaks juhtimisorganiks on liikmete üldkoosolek, mille pädevus on reguleeritud seaduse ja põhikirjaga.

Viljandi Tarbijate Ühistu omanikeks on ühistu liikmed. Liikmete arv 01.10.2013 seisuga on 600.

Go up