Üldkoosoleku teade

14.05.2019 Antsla

Antsla Tarbijate Ühistu liikmete korraline üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Antsla Tarbijate Ühistu, registrikood 10240840, asukoht Jaani 4, Antsla 66404, juhatus kutsub kokku Antsla Tarbijate Ühistu liikmete korralise üldkoosoleku
                             23. mail 2019. a kl 16.30
Antsla Tarbijate Ühistu ruumides (Jaani 4, Antsla III korrus). 
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 23. mail kl 16.15
    Päevakord:
    1. 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine
    2. 2018. a majandusaasta kasumi jaotamine

Vastavalt põhikirja punktile 7.2.7. on koosolek otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest. Kui koosolekule ei ilmu nõutav arv liikmeid, kutsub juhatus kokku uue koosoleku sama päevakorraga.

Korduskoosolek sama päevakorraga toimub 7. juunil 2019. a kl 16.30.
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 7.juunil 2019. a kl 16.

                                                                                    Antsla Tarbijate Ühistu