Üldkoosolek
Üldkoosolek

Antsla Tarbijate Ühistu liikmete korraline üldkoosoleku kokkukutsumise teade

18.05.2020 Ühistute uudised, Antsla

Antsla Tarbijate Ühistu, registrikood 10240840, asukoht Jaani 4, Antsla 66404, juhatus kutsub kokku Antsla Tarbijate Ühistu liikmete korralise üldkoosoleku

27. mail 2020. a kell 16.30

Antsla Tarbijate Ühistu ruumides (Jaani 4, Antsla, III korrus). Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 27. mail 2020.a kell 16.15.

PÄEVAKORD:

1. 2019.a majandusaasta aruande kinnitamine

2. 2019.a majandusaasta kasumi jaotamine

3. Ühistu liikmete isikuandmete töötlemise kord

Vastavalt põhikirja punktile 7.2.7. on koosolek otsustusvõimeline kui kohal on üle poole liikmetest. Kui koosolekule ei ilmu nõutav arv liikmeid, kutsub juhatus kokku uue koosoleku sama päevakorraga.

Korduskoosolek sama päevakorraga toimub

9. juunil 2020. a kl 16.30

Antsla Tarbijate Ühistu ruumides (Jaani 4, Antsla, III korrus). Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 9. juunil 2020.a kell 16.00.