Coop kuulub jätkuvalt kõige jätkusuutlikumate ettevõtete esikolmikusse

Coop kuulub jätkuvalt kõige jätkusuutlikumate ettevõtete esikolmikusse

25.03.2024 Кампания

Värskelt avaldatud Sustainable Brand Index™ brändiuuringust selgub, et Eesti tarbijate hinnangul on Coop sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt juba neljandat aastat järjest jätkusuutlike ettevõtete arvestuses esikolmikus. Tarbijad valisid Coopi kauplused jätkusuutlike brändide arvestuses kõrgele 2. koha. 

Uuring analüüsis tarbijate teadlikkust Eesti suuremate ettevõtete sotsiaalsetest ja keskkonnaalastest tegevustest ning palus hinnata nende tegevuste mõjukust. Uuringuga hinnati kokku 1617 brändi 36 valdkonnast Baltimaadest, põhjamaadest ja Madalmaadest. Uuringule vastas kokku 82 300 inimest vanuses 16-75. Eestist hinnati 50 ettevõtet 8 valdkonnast ning vastajaid oli 900. Uuringust selgub, et 58% tarbijatest peavad teemat oluliseks ostuotsuste tegemisel. 

Kõikide valdkondade koondarvestuses ja ka kaubandusvaldkonnas saavutas Coop 2. koha.

Uuringu läbiviimist korraldab alates 2020. aastast SB Insight - Rootsi päritolu ettevõte on viinud uuringut läbi alates 2011. aastast. Uuringuga saab tutvuda: https://www.sb-insight.com/sbi-estonia