Elva Tarbijate Ühistu astub vastu ajaloolisele sajandale sünnipäevale

Elva Tarbijate Ühistu astub vastu ajaloolisele sajandale sünnipäevale

11.10.2021 Elva

Tänapäevase Elva Tarbijate Ühistuni on toonud pikk ajalugu, mis saab alguse juba 1921. aasta detsembris Elva Majandusühistu asutamisega. Juubeliaasta eel vaatame tagasi meie muutusi täis teekonnale.

 

Elva Tarbijate Ühistu eelkäija oli 1921. aasta detsembris asutatud Elva Majandusühistu, mille esimene kauplus avati 1922. aasta jaanuaris. Majandusühistu liikmetest enamus olid talumehed. Ühistu ostis neilt põllusaadusi ja müüs maarahvale kõike vajalikku, alates nööpnõelast ja lõpetades masinatega.

Nõukogude võimu tulekuga likvideeriti 1940. aastal erakaubandus ja Elva Majandusühistust sai Tarbijate Kooperatiiv, mille tegevusvaldkondi laiendati. Saksa okupatsiooni ajal 1941–44. aastail anti kauplused endistele omanikele tagasi ja taastati ennesõjaaegne ühiskaubanduse struktuur. Samas aga pandi ühistutele sõjaajast tingituna hulk lisakohustusi.

Nõukogude riigikorra tagasitulekuga 1944. aastal taastati ka tarbijate kooperatiivide süsteem.

Seoses haldusreformiga 1952. aastal (moodustati kolm oblastit) laienes Elva Tarbijate Kooperatiivi  (edaspidi tekstis Elva TK) tegevuspiirkond ja alluvusse tuli ka Otepää Tarbijate Kooperatiiv. Peale oblastite kaotamist järgmisel ehk 1953. aastal, muutus ka kooperatiivide süsteem mitmeid kordi. Oli üks suur segaduste aeg.

Olukord stabiliseerus 1960ndatel aastatel. Kaubanduses algas üleminek iseteenindusele. Elvas alustas tööd kaupluskool, kus valmistati ette personali oma kauplustele. Sama tendents jätkus ka 1970–80ndatel aastatel, kui Elva Keskkoolis koolitati noorem-müüjaid. Kaubanduse kõrval tegeleti ka muude tootmisharudega. Elva TK-le kuulus Nõo vallas Illil asuv limonaaditehas, mille toodangut tarbisid põhiliselt Tartumaa inimesed.

Elva TK-le alluv isemajandav Elva Ühendatud Toitlustusettevõtted moodustati 1970. aastal. Selle alla kuulus 18 sööklat, neli einelauda ja kolm kondiitritsehhi. Toitlustuse ja toiduainete tootmisega oli Elva TK tegelenud ka varem: nii oli esimene söökla avatud juba 1945. aastal ja leivatehas 1957. aastal. Nüüd aga olid mastaabid hoopis teised.

Elva TK areng jätkus 1980ndatel. Nii oli 1986. aastal kooperatiivil 51 kauplust, neli kauplusautot ja 24 toitlustusettevõtet. Seoses põhikirja muutmisega 1992. aastal, muutus ka nimi – Elva Tarbijate Kooperatiivist sai Tarbijate Ühistu.

Uue tõuke ettevõtte arengule andis 1995. aastal toimunud liitumine majandusraskustes oleva Otepää Tarbijate Ühistuga, kelle ajalugu ulatub juba aastasse 1910, kui asutati Nuustaku Kaubatarvitajate Ühisus. Sellega laienes teeninduspiirkond ja võimaldas paremini teenindada meie ühistu liikmeid.

rgmisse aastakümnesse ja vastu oma saja aasta sünnipäevale läheb Elva Tarbijate Ühistu kaheksa Konsumi, kolme ehituskaupluse ja kaheksa muud tüüpi kauplusega, mis asuvad meie teeninduspiirkonnas. Tahame nendega pakkuda oma enam kui 11 000 liikmele parimat teenust ja laia kaubavalikut.