Eesti mainekamad suurettevõtted 2017-2019

Coop on mainekate suurettevõtete esikolmes

13.12.2019 Компания

Kantar Emori suurettevõtete maine uuringu edetabelis liikusime võrreldes eelmise aastaga seitse kohta ja tõusime kolmandale positsioonile!

Kantar Emori iga-aastases Eesti suurettevõtete tuntuse ja maine uuringus reastati suurettevõtted üldise hoiaku ning tugevusindeksi ühendindeksi alusel. Eesti suurettevõtete tuntuse ja maine uuring viidi läbi kahekümnendat korda. Uuringu eesmärk on reastada erinevate valdkondade suurettevõtted üldise mainekuse alusel, tegemist ei ole brändide edetabeli koostamisega.

Uuringus osales 2019. aasta novembris 1177 Eesti elanikku vanuses 15–74 aastat, sellesse lülitati kokku 86 suurettevõtet.