VÕITJAD ON SELGUNUD! Ginger Duke kampaania 1.11-30.11

27.10.2022 Tarbijamängud

Kampaania on lõppenud, aitäh kõikidele osalejatele! Palju õnne allolevatele võitjatele!  

Jaanika    Jõeorg-Kesküla     1x seljakott
Triin    Rink-Jensen               1x seljakott
Heddy    Hindrimä               1x seljakott
Peeter    Pettai                     1x seljakott

Ene    Mölter                      1x taskupudel
Inge    Martin                     1x taskupudel
Kalle    Kaabel                    1x taskupudel
Maria    Valts                     1x taskupudel
Hiie    Tiisler                      1x taskupudel
Kert    Taimla                    1x taskupudel
Helve    Kaselo                  1x taskupudel
Liisa    Aavik                      1x taskupudel
Evi    Põllu                         1x taskupudel
Peep    Tõnisson              1x taskupudel
Viive    Saar                       1x taskupudel
Kateriin Gross                  1x taskupudel

 

 

Ginger Duke tarbijamängu reeglid:

1.    Kampaania toimub kõikides Coopi kauplustes perioodil 1-30.11.2022.
2.    Kampaania ja auhinnad korraldab: AS Liviko registrikoodiga: 10117341, asukoht Masina 11, 10113, Tallinn, email liviko@liviko.ee, telefon 6678 000 koostöös Coop Eesti Keskühistuga (registrikood: 10093971; aadress: Suur-Sõjamäe tn 70, Soodevahe küla, Rae vald Harjumaa 75322).  
3.    Kampaania info on kättesaadav aadressil www.coop.ee/tarbijakampaaniad 
4.    Auhinnafondi koguväärtus on 500 eurot. 
Auhinnafondis on 16 toodet.
5.    Kampaania auhindade loosimises osalemiseks tuleb osta Ginger Duke ingverijooki Coopi kauplusest ja registreerida ost Säästukaardi, Säästukaart Plussi või Coop Panga kaardiga (edaspidi Coopi kliendikaart). Kampaanias osalemiseks peab Coopi kliendikaart olema isikustatud. 
6.    Kampaanias osalevad tooted on:
EAN            Nimetus
4740050005766    GINGER DUKE ingverijook            
7.    Auhinna loosimine toimub hiljemalt 7.12.2022. Loosimise viib läbi loosi korraldaja poolt moodustatud sõltumatu komisjon, kasutades elektroonset lahendust, mis tagab võitja juhuslikkuse. 
8.    Loosimisel osalevad kõik kampanaia perioodil vastavalt kampaania tingimustele Coopi kauplustes oste sooritanud kliendid. 
9.    Võitja nimi avaldatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast punktis 7 toodud loosimise kuupäeva. Võitjale, kes Coopi kliendiprogrammiga liitumisel on avaldanud oma kontaktandmed, saadetakse hiljemalt 5 päeva jooksul loosimisest e-maili või SMS-I teel teavitus auhinna võitmise ja kättesaamise kohta, misjärel peab võitja korraldajaga ühendust võtma ja täpsustama auhinna kättesaamise detailid.
10.    Auhinda ei maksta välja rahas ega vahetata teiste auhindade vastu. Kampaania korraldajad võtavad enesele vastutuse kõigi võitudega seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest. 
11.    Juhul kui võitjaga ei ole õnnestunud ühendust saada hiljemalt 16.01.2023 on korraldajal õigus auhinda mitte väljastada. 
12.    Juhul kui võitja ei ole auhinnale järgi tulnud 14 päeva jooksul pärast auhinna vastuvõtmise aja kokku leppimist, on kampaania korraldajal õigus keelduda auhinna väljastamisest ja loosida auhind uuele võitjale. 
13.    Kampaania auhinda ei saa võita kampaania korraldamisega otseselt seotud isikud.
14.    Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel on korraldajal õigus tarbijamäng ühepoolselt katkestada, teatades sellest ajakirjanduse vahendusel.
15.    Kampaania kohta saab lisainfot kodulehel www.coop.ee/tarbijakampaaniad, telefonil 6678 000 või e-posti aadressil sales@gingerduke.eu