Kliendiprogrammi tingimused(alates 11.06.2024)

Ava kõik

1.1. Coop on Coop Eesti Keskühistu (reg. nr. 10093971), aadress: Suur-Sõjamäe 70, Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond, 75322, Eesti.

1.2. Coop Eesti ettevõtted on Coop Eesti Keskühistu ja tema liikmeteks olevad tarbijate ühistud ning Coop Pank AS ja tema finantsteenustega tegelevad tütarettevõtjad. (Coop Eesti ettevõtete andmed on kättesaadavad aadressil coop.ee/privaatsus ning Coop Eesti kauplustes).

1.3. Coop Eesti kauplused on Coop Eesti ettevõtete poolt opereeritavad kauplused ja e-poed.

1.4. Coopi kliendiportaal on aadressil coop.ee asuv Klientide iseteeninduskeskkond.

1.5. Kliendikaart on Coop Eesti ettevõtete kliendikaart, mis annab Kliendile võimaluse saada soodushindu Coop Eesti kauplustes ja valitud koostööpartnerite juures ning osaleda Kliendiprogrammis. Kliendikaartideks on füüsilisel kujul Säästukaart, Säästukaart Pluss ja Kliendikaardi funktsiooniga Coop Panga maksekaart ning Coop äpi kasutajaks registreerimisega Kliendile loodav digitaalne Kliendikaart.

1.6. Kliendiprogramm on Coop Eesti ettevõtete ja koostööpartnerite ühine kliendiprogramm, mis annab sellega liitunud Klientidele võimaluse saada erinevaid soodustusi Coop Eesti kauplustes ja valitud koostööpartnerite juures, koguda vastavalt Coopi kliendikaardi boonussüsteemi põhimõtetele oma ostudelt boonusraha või Coop Loto pileteid, osaleda erinevates kliendikampaania mängudes ning kasutada Nutikassat ja Coopi äppi. Kliendiprogrammi eest vastutab Coop Eesti Keskühistu. Kliendiprogrammiga seotud koostööpartnerite nimekiri on kättesaadav coop.ee/privaatsus.

1.7. Kliendikaardi boonussüsteem on osa Kliendiprogrammi raames Klientidele pakutavast soodustuste- ja motivatsioonisüsteemist. 

1.8. Kliendikonto on Kliendiga seotud personaalne Kliendiprogrammi konto.

1.9. Klienditugi on Klientidele telefonil 6613014  ja e-posti aadressil klienditugi@coop.ee pakutav tugiteenus. 

1.10. Klient on Kliendiprogrammis osaleja.

1.11. Nutikassa on Coop Eesti kauplustes kasutatav iseostlemissüsteem või iseteeninduskassa.

1.12. Coop äpp on iOS ja Android operatsioonisüsteemidel töötavates nutiseadmetes kasutatav mobiilirakendus, mida kasutatakse Coopi kauplustes füüsilise Kliendikaardi asemel soodustuste saamiseks, boonusraha või Coop Loto piletite kogumiseks, ostude skaneerimiseks ja/või Nutikassas või tavakassas nende eest tasumiseks, samuti saab Coop äpist vaadata oma ostuajalugu ning digitšekke. Äpi funktsioonid on ajas täienevad.

1.13. Privaatsuspoliitika on teave Klientide isikuandmete töötlemise kohta, mis on kättesaadav aadressil coop.ee/privaatsus.

2.1. Käesolevad Kliendiprogrammi tingimused moodustavad Coopi ja Kliendi vahelise lepingu, millega sätestatakse poolte õigused ja kohustused Kliendiprogrammi elluviimisel. 

2.2. Kliendiprogrammi eesmärgiks on pakkuda Kliendile erinevaid käesolevates tingimustes fikseeritud hüvesid sh personaalseid pakkumisi ja soovitusi. Antud eesmärgi täitmiseks on Coopil vaja töödelda Kliendi isikuandmeid sh teha Kliendi profiilianalüüs ja seda Kliendi teatud eripärade hindamiseks kasutada. 

2.3. Kliendiprogrammiga liitumisel loetakse leping Coopi ja Kliendi vahel sõlmituks ning Klient Kliendiprogrammi tingimustega nõustunuks.Kliendiprogrammi tingimused on Kliendile täitmiseks kohustuslikud. Tingimustega nõustumisel kinnitab Klient, et ta on Kliendiprgrammi tingimustega tutvunud, ta vastab neis toodud nõuetele ning kohustub tingimusi igakülgselt täitma (sh kinnitab Klient Kliendiprogrammi tingimustega nõustumisega, et on vähemalt 13 aastat vana või tema vanem või eestkostja lubab tal Kliendiprogrammiga liituda. Klient vabastab Coopi mistahes riskist või vastutusest, mis tekib või võib tekkida asjaolust, et Klient ei vasta tingimustes toodud nõuetele või ei ole tingimustega tutvunud, vaatamata sellele, et temale on selline võimalus antud. Kliendiprogrammi tingimuste lahutamatuks osaks on Privaatsuspoliitika, kus kirjeldatakse, kuidas toimub Kliendi isikuandmete töötlemine. Klient tutvub enne Kliendiprogrammiga liitumist Kliendiprogrammi tingimuste ja Privaatsuspoliitikaga ning annab kinnituse nendega nõustumiseks. Klient saab igal ajahetkel tutvuda kehtivate Kliendiprogrammi tingimuste ja Privaatsuspoliitikaga Coopi kodulehel. 

2.4. Coopi peamiseks kohustuseks on tagada Kliendiprogrammi toimimine ja Kliendiprogrammi hüvede pakkumine Kliendile (sh Kliendi informeerimine talle kehtivatest personaalsetest pakkumistest ja soovitustest) vastavalt kehtivatele Kliendiprogrammi tingimustele ja seadusandlusele. Kliendi peamiseks kohustuseks on kasutada oma Kliendikaarti vastavalt kehtestatud reeglitele ning esitada Kliendiprogrammiga liitumisel ainult korrektseid ja täpseid andmeid, parandada esimesel võimalusel kõik andmetes avastatud ebatäpsused ja uuendada oma andmeid kohe, kui need muutuvad.

2.5. Coopil on õigus Kliendiprogrammi tingimusi (sh boonussüsteemi, personaalseid pakkumisi ja muid Kliendiprogrammi hüvesid) ja Privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta, samuti Kliendiprogrammi või osa sellest lõpetada teavitades sellest Coopi kodulehel, Kliendiportaalis ja/või Coop Eesti kauplustes ja/või igale Kliendile saadetud e-kirjas. 

2.6. Kui Klient ei soovi jätkata Kliendiprogrammis osalemist muudetud tingimustel, on tal õigus esitada avaldus Kliendiprogrammist loobumiseks Klienditoe aadressil klienditugi@coop.ee või Coop Eesti kaupluses.

2.7. Kliendiprogrammi lõpetamisel võimaldatakse Klientidel kogutud boonusraha kasutada ära vastavalt kehtivatele tingimustele.

Kliendiprogrammiga liitunud Kliendile pakutakse järgnevaid hüvesid:

3.1. soodsad püsikliendihinnad Coop Eesti kauplustes. Klientidele kohalduvad soodsad hinnad avaldatakse Coop Eesti kauplustes. Kliendi hinna saamiseks tuleb Kliendil oma Kliendikaart kassaterminalis või e-poes registreerida enne ostutehingu sooritamist (kauba või teenuse eest tasumist). 

3.2. personaalsed pakkumised ja soovitused. Spetsiaalselt Kliendile kohandatud pakkumised, mille koostamisel arvestatakse Kliendiprogrammi täitmise käigus kogutud andmeid (Kliendi ostuajalugu ja varasemat ostukäitumist). Personaalsete pakkumistega pakutakse Kliendile võimalust soetada spetsiaalselt Kliendi jaoks valitud tooteid olulise soodustusega. Soodustus arvestatakse kassas konkreetses kaupluses ostu hetkel kehtivast tavahinnast. 
Personaalseid pakkumisi võimaldatakse automaatselt kõikidele Klientidele, kelle jooksva kuu Kliendikaardiga registreeritud ostude summa (koos käibemaksuga) on vähemalt 150 eurot (ostulävend). Kui Klient on ühel kuul ostulävendi ületanud, jäävad personaalsed pakkumised talle avatuks 3 kuu jooksul. Kui nimetatud aja jooksul jäävad Kliendi igakuised Kliendikaardiga registreeritud ostud alla ostulävendi, kaotab Klient õiguse personaalsetele pakkumistele kuni tema jooksva kuu ostusumma uuesti saavutab ostulävendi.  
Personaalsete pakkumiste tegemise sageduse ja pakkumiste sisu määrab Coop ning see võib aeg-ajalt muutuda. Näiteks võivad personaalsed pakkumised muutuda iga järgneva kalendrikuu alguses. Igal ajahetkel kehtivate personaalsete pakkumistega saab Klient igal ajal tutvuda Coopi kliendiportaalis. Personaalseid pakkumisi puudutav oluline teave (automaatteade pakkumiste avanemise või sulgemise kohta, personaalsete pakkumiste sisu) saadetakse Kliendile ka e-posti teel. 

3.3. Kliendikaardi boonussüsteem. Kliendiprogrammiga liitunud Kliendid koguvad oma ostudelt boonuseid, millega Klient, vastavalt tehtud valikule, osaleb igakuises kaubanduslikus loteriis „Coop Loto“ või mida Klient saab kasutada järgmistelt ostudelt hinnasoodustust andva boonusrahana. 

3.3.1.  Boonuste kogumine:

3.3.1.1. Iga Coop Eesti kaupluses sooritatud ostuga kogub Klient oma Kliendikaardi registreerimisel boonuseid. Lisaks on võimalik boonuseid koguda Coop Eesti Kauplustes toimuvates erikampaaniates. Ühistud võivad oma liikmetele ühistu kauplusest sooritatud ostudelt arvestada lisaboonuseid. Boonuseid arvestatakse punktides.

3.3.1.2. Boonuste kogumiseks tuleb Kliendikaart registreerida kassaterminalis või e-poes enne ostude eest tasumist. Tagantjärele ostusummat Kliendiprogrammi arvestusse ei kanta.

3.3.1.3. Boonussüsteem on astmeline - mida suuremad on Kliendi igakuised ostud, seda enam boonust ta teenib:

Tase 1 Tase 2 Tase 3 Tase 4
Igakuised ostud alates 0,01 euri kuus  Igakuised ostud alates 100 euri kuus Igakuised ostud alates 300 euri kuus Igakuised ostud alates 500 euri kuus
10 € = 50 punkti 10 € = 100 punkti 10 € = 150 punkti 10 € = 200 punkti

3.3.1.4. Kliendipereks liidetud Kliendid koguvad boonust kliendipere looja kliendikontole ja Säästukaart Pluss lisakaardi omanikud koguvad boonust põhikaardi omaniku kliendikontole.

3.3.1.5. Boonust ei arvestata alkohoolsetelt jookidelt, tubakatoodetelt ja tubakatoodetega seonduvatelt toodetelt, pandipakendilt, Coop Eesti kinkekaartidelt ning vahendatavatelt teenustelt ja toodetelt (lotopiletid, ühistranspordi piletid, Piletilevi ja muud piletid, kirjamargid, kõnekaardid jmt) ning boonusrahaga tasutavalt ostult.

3.3.1.6. Boonuse arvestus on kalendrikuu põhine. Kuu jooksul kogutud boonused kantakse Kliendi kliendikontole järgmise kuu 6. kuupäevaks vastavalt Kliendi valikule:

3.3.1.6.1. hinnasoodustust andva boonusrahana (proportsiooniga 1000p = 1 EURO), mida Kliendil on võimalik kasutada edaspidiste ostude eest tasumisel. 

3.3.1.6.2. virtuaalsete „Coop Loto“ loosipiletitena (proportsiooniga 50p = 1 lotopilet), millega Klient osaleb igakuiselt korraldatava kaubandusliku loterii „Coop Loto“ loosimisel. Kuu jooksul kogutud boonused, mis ei moodusta lotopiletit, kanduvad üle järgmisesse kalendrikuusse.

3.3.1.7. Klient saab ise valida, kas ta soovib koguda  oma ostudelt boonusena lotopileteid või boonusraha, tehes vastava valiku Coopi iseteeninduses aadressil kliendiportaal.coop.ee või esitades avalduse kaupluse kassas, saates e-maili aadressile klienditugi@coop.ee või helistades Klienditoe nr. 661 3014.

3.3.1.8. Kliendipere puhul teeb valiku kogu kliendipere eest kliendipere looja ja Säästukaart Pluss lisakaardi puhul põhikaardi omanik. Kliendi poolt enne „Coop Lotoga“ liitumist kogutud boonusraha saab Klient kasutada vastavalt boonusraha kasutamise tingimustele.

3.3.1.9. Klient saab oma valikut igal ajal muuta eelnimetatud kanalite kaudu. Klient ei pea oma valikut igakuiselt uuendama. Konkreetse kalendrikuu jooksul kogutud boonuse osas lähtutakse Kliendi viimasest valikust. Pärast kalendrikuu lõppemist Klient lõppenud kuu boonuse osas varasemalt tehtud valikut enam muuta ei saa, kuid saab muuta edaspidi kehtivat valikut (Näide: Klient on märtsikuus teinud valiku, et soovib osaleda „Coop Lotos“. 03. aprillil teeb Klient valiku boonusraha kasuks.  Sellisel juhul kantakse Kliendi boonuskontole 6. aprillil märtsikuu ostutelt kogunenud „Coop Loto“ piletid, millega Klient osaleb aprillis toimuval „Coop Loto“ loosimisel ning alates 01. aprillist kogub Klient oma ostudelt taas boonusraha). 

3.3.1.10. Vastavalt „Coop Loto“ tingimustele ei saa „Coop Lotos“ osaleda Coop Eesti töötajad, mistõttu Coop Eesti töötajast Kliendid saavad koguda oma ostudelt üksnes boonusraha (mitte Coop Loto pileteid). Coop Eesti töötajaks loetakse kõik Coop Eesti ettevõtete töötajad ja juhatuse ja nõukogu liikmed.

3.3.1.11. Juhul, kui mistahes põhjusel kaubanduslik loterii „Coop Loto“ tühistatakse või lõppeb, arvestatakse Kliendi poolt kogutud lotopiletid ümber boonusrahaks.

3.3.2. Boonusraha kasutamine:

3.3.2.1. järgmistelt ostudelt hinnasoodustust andvat boonusraha on võimalik kasutada kõigis Coop Eesti kauplustes.

3.3.2.2. Jooksval kuul kogutud boonusraha saab Klient kasutada alates järgmise kuu 6. kuupäevast.

3.3.2.3. Boonusraha ei saa kasutada tasumisel Coop Eesti kinkekaartide ja vahendatavate teenuste ja toodete (lotopiletid, ühistranspordi piletid, Piletilevi ja muud piletid, kirjamargid, kõnekaardid jmt) eest.

3.3.2.4. Boonusraha kehtib 12 kuud alates selle kliendikontole laekumise kuu viimasest päevast (Näide: Klient saab oma 2022.a. märtsi ostudelt kogutud ja 06. aprillil tema kliendikontole kantud boonusraha kasutada kuni 30.04.2023.a.) 

3.3.2.5. Aegunud boonuspunktid on õigus ühistu poolt annetada heategevuse finantseerimiseks.

3.3.2.6. Kasutamata boonusraha jääki, ostu eest tasumiseks kasutatud boonusraha ning järgmisest boonustasemest puuduvat ostusummat näeb Klient ostutšekil. Samuti on võimalik vaadata oma boonuste infot internetis Coopi iseteeninduskeskkonnas aadressil kliendiportaal.coop.ee 

3.3.3. Coop Lotos osalemine:

3.3.3.1. Coop Eesti Keskühistu korraldab alates 01.02.2022.a. Klientidele iga kuu vähemalt ühe kaubandusliku loterii „Coop Loto“. Tutvu „Coop Loto“ auhindade ja kehtivate kampaaniatingimustega aadressil  coop.ee/cooploto 

3.3.3.2. „Coop Loto“ loosimisel osalevad Kliendid, kes on avaldanud soovi koguda oma ostudelt „Coop Loto“ pileteid (osaleda „Coop Lotos“) ning on teeninud konkreetse kampaaniaperioodi (kalendrikuu) jooksul oma ostudelt vähemalt ühe „Coop Loto“ pileti. Klient osaleb konkreetse kalendrikuu kampaania „Coop Loto“ loosimisel nii mitme  lotopiletiga, kui ta antud kampaaniaperioodil oma ostudelt on teeninud. Kuu jooksul teenitud lotopiletite arvu ning järgmisest piletist puuduvat ostusummat näeb Klient ostutšekil. Samuti on võimalik vaadata oma boonuste infot internetis Coopi iseteeninduskeskkonnas aadressil kliendiportaal.coop.ee 

3.3.3.3. Iga lotopilet osaleb vaid ühel loosimisel (Näide: märtsikuu ostudelt genereeritud lotopilet osaleb aprillis toimuval loosimisel vastavalt märtsikuu „Coop Loto“ tingimustele). Igal järgmisel kalendrikuul algab lotopiletite kogumine uuesti nullist.

3.4. sünnipäeva pakkumised. Klient saab 5 päeva enne ja pärast sünnipäeva soetada Coop Eesti kauplustest peolauatooteid 10% soodsamalt. Tutvu sünnipäevasoodustuse tingimustega aadressil coop.ee/minusynnipaev. 5 päeva enne Kliendi sünnipäeva saadetakse Kliendile sünnipäevasoodustuse meeldetuletus Kliendi poolt avaldatud e-posti aadressile või sms-iga.

3.5. pakkumised Coop Eesti ettevõtete ja koostööpartnerite juures. Coop Eesti ettevõtted ja valitud koostööpartnerid pakuvad Klientidele Kliendiprogrammi raames aegajalt erinevaid soodustusi. Koostööpartnerite pakkumistega saab tutvuda aadressil coop.ee/kliendikaart . 

3.6. kampaaniamängud ja loosimised. Coop korraldab Klientidele erinevaid kampaaniamänge (kaubanduslikke loteriisid). Näiteks on Kliendil võimalus osaleda igakuises Kliendikaardi boonussüsteemi osaks olevas kaubanduslikus loteriis „Coop Loto“ (tutvu tingimustega aadressil coop.ee/cooploto). Samuti korraldab Coop koostöös valitud partneritega erinevaid loosimisi, kus Kliendid osalevad Kliendikaarti kasutades automaatselt. Lisaks võib Coop korraldada erinevaid kampaaniamänge, milles osalemiseks peab Klient ise initsiatiivi näitama, näiteks täitma kupongi,  saatma maili või sõnumi, jagama sotsiaalmeedia postitust või tegema mõne muu tegevuse, mis on kampaania reeglite kohaselt kampaanias osalemise eelduseks.
Teave hetkel toimuvate mängude ja loosimiste kohta on kättesaadav Coopi kodulehel coop.ee/tarbijakampaaniad ja/või Coop Eesti kauplustes. Kampaaniamängude tingimused avaldatakse Coopi kodulehel coop.ee. Tutvu ka isikuandmete töötlemise tingimustega kampaaniamängudes aadressil coop.ee/privaatsus

3.7. Nutikassa kasutamine. Klient saab soovi korral kaupluses sooritada ostud Nutikassa ostupulti kasutades. Nutikassa kasutamisel lähtutakse järgmistest reeglitest:

3.7.1. Isikustamata Säästukaardiga Nutikassa ostupulti kasutada ei saa.

3.7.2. Ostupulti tohib kasutada vaid sihtotstarbeliselt ostude sooritamiseks. Ostupulti ei tohi kahjustada ning see tuleb tagastada selleks ettenähtud puldistendi. Klient vastutab ostupuldi hävimise, kaotsimineku või kahjustamisega kauplusele tekkinud kahju eest. 

3.7.3. Kaupluse töötajatel on õigus kontrollida Nutikassa kasutaja poolt skaneeritud kauba vastavust ostukorvis olevatele toodetele. Nutikassa kasutamise reeglite tahtlikul või korduval rikkumisel on Coop Eesti Keskühistul õigus blokeerida vastava Säästukaardi omaniku õigus Nutikassat kasutada.

3.8. Coop äpi kasutamine. Klient saab soovi korral laadida oma nutiseadmesse tasuta Coop äpi rakenduse ning kasutada seda Coopi kauplustes füüsilise Kliendikaardi asemel soodustuste saamiseks, boonusraha või Coop Loto piletite kogumiseks, ostude skaneerimiseks ja/või Nutikassas või tavakassas nende eest tasumiseks, samuti saab Coop äpist vaadata oma ostuajalugu ning digitšekke.

3.9. Perekonna loomine. Kliendid saavad soovi korral moodustada kliendigrupi (edaspidi nimetatud Perekond), mis võimaldab selle liikmetel ühiselt boonuseid koguda. Perekonda saab liita kuni kaks täiskasvanut ning piiramatu arvu alaealisi lapsi.

3.9.1. Perekonna saab luua Coopi kliendiportaalis täisealine Klient ise, saates teisele Kliendile Coopi kliendiportaalis sellekohase kutse või esitades kõigi grupiliikmete poolt allkirjastatud taotluse Coop Eesti kaupluses. Nõusoleku andmisel liidetakse kutse saanud Klient Perekonnaga alates nõusoleku andmisele järgnevast kalendrikuust. Laps liidetakse Perekonda tema täisealise esindaja poolt.

3.9.2. Perekonna loojal on Perekonna haldamise õigused (sh gruppi liikmete lisamise ja kustutamise õigus). Kõigi Perekonda kuuluvate Klientide poolt Perekonda kuulumise perioodil kogutavad boonused kantakse perekonna looja kliendikontole. 

3.9.3. Iga Klient saab korraga kuuluda vaid ühte Perekonda.

3.9.4. Klient saab igal ajal Perekonnast lahkuda, esitades selleks vastava taotluse Coopi kliendiportaalis või võttes ühendust Klienditoega . Klient loetakse Perekonnast lahkunuks alates taotluse esitamisele järgevast kalendrikuust. Perekonda kuuluva alaealise täiskasvanuks saamisel teda automaatselt Perekonnast ei eemaldata.

3.10. Coopi kliendiportaali kasutamise võimalus. Logides Coopi kliendiportaali, saab Klient hallata oma Kliendikaarte, siduda vajadusel uus Säästukaart oma Kliendikontoga, saada ülevaade kogutud boonustest, teha valik Coop Lotoga liitumiseks või boonusraha kogumiseks, näha ja muuta oma kontaktandmeid, hallata oma nõusolekuid ja perekonda jne

3.11. teabe saamine. Kliendile antakse igakülgset teavet Coop Eesti ettevõtete poolt pakutavate teenuste, soodustuste, personaalsete pakkumiste, kampaaniate, loosimiste ning muu asjakohase info kohta.  Teavet võidakse kuvada Kliendile Coopi kliendiportaalis, Nutikassa puldis, Coop äpis ja teistes digikanalites, e-poes ja juhul, kui Klient on selleks Kliendiprogrammiga liitumisel ja/või Coopi kliendiportaalis soovi avaldanud, saadetakse pakkumisi ka Kliendi e-postile ja/või sms-iga.  

3.12. muud hüved.  Kliendil on võimalus kasutada Kliendiprogrammiga seotud lisahüvesid, mida Coop Eesti ettevõtted võivad aeg-ajalt Klientidele pakkuda. Teave lisahüvede kohta tehakse kättesaadavaks Coopi kodulehel ja/või Coop Eesti kauplustes ja/või Coopi uudiskirjades.

4.1. Kliendiprogrammis osalemine eeldab Kliendikaardi (Säästukaardi, Säästukaart Plussi,i Kliendikaardi funktsiooniga Coop Panga maksekaardi või digitaalse Kliendikaardi) olemasolu.

4.2. Säästukaart

4.2.1. Säästukaart on Kliendikaart, mis annab Kliendile võimaluse saada soodushindu Coop Eesti kauplustes ja koostööpartnerite juures ning osaleda Kliendiprogrammis.

4.2.2. Säästukaardi saab soetada Coop Eesti kauplustest. Säästukaardi eest tasutakse vastavalt kehtivale hinnakirjale. 

4.2.3. Kauplusest soetatud anonüümne Säästukaart annab Kliendile koheselt võimaluse saada Säästukaardi allahindlusi. Ülejäänud Kliendiprogrammi hüvedest saab Klient osa kui ta on Kliendiprogrammiga liitunud ning kauplusest soetatud Säästukaardi oma Kliendikontoga sidunud. Vaata ka peatükki „Kliendiprogrammi hüved“ ja „Kliendiprogrammis osalemine“.

4.2.4. Säästukaart kehtib tähtajatult. Tavapärase kasutamise käigus kulunud Säästukaardi (juhul kui Säästukaardi number on loetav) saab Coop Eesti kaupluste kassades välja vahetada tasuta. Rikutud Säästukaarti tasuta välja ei vahetata. Kliendil on võimalik osta endale uus Säästukaart Coop Eesti kauplusest ning siduda uus Säästukaart oma Kliendikontoga.

4.2.5. Säästukaardi kadumisest või vargusest tuleb koheselt teatada Klienditoe telefonil 6613014 või saata e-kiri aadressile klienditugi@coop.ee või sulgeda oma Säästukaart Coopi kliendiportaalis. Säästukaardi kadumise või varguse tõttu kolmandate isikute poolt kasutatud boonusraha taastamisele ei kuulu. Kliendil on võimalik osta endale uus Säästukaart igast Coop Eesti kauplusest ning siduda uus Säästukaart oma olemasoleva Kliendikontoga.

4.2.6. Leitud Säästukaardist teavitatakse Klienti telefoni või e-posti teel. Kaarti hoitakse teate  saatmisest alates 1 kuu. Peale seda kaart blokeeritakse ning hävitatakse.

4.2.7. Kliendikontoga seotud Säästukaart on personaalne ja seda on keelatud anda kasutamiseks teisele isikule. Teise isiku poolt Säästukaardi kasutamisega Kliendile tekitatud kahju (näiteks boonusraha kasutamise) eest Coop ei vastuta. Kui ilmneb, et Säästukaart on antud kasutamiseks teisele isikule, on teenindajal õigus Säästukaart selle esitajalt ära võtta ja sulgeda.

4.3. Säästukaart Pluss

4.3.1. Säästukaart Pluss on Coop Pank AS poolt väljastatav maksekaardi funktsiooniga Kliendikaart.

4.3.2. Säästukaart Plussi taotlemise ja tingimuste kohta saab rohkem infot aadressilt coop.ee/kliendikaart, Coop Panga kodulehelt cooppank.ee  või Coop Panga kontorites.

4.4. Kliendikaardi funktsiooniga Coop Panga maksekaart

4.4.1. Coop Panga maksekaart on Coop Pank AS poolt väljastatav maksekaart, millel on samaaegselt ka Kliendikaardi funktsioon. 

4.4.2. Coop Panga maksekaardi taotlemise ja tingimuste kohta taotlemise ja tingimuste kohta saab rohkem infot aadressilt coop.ee/kliendikaart  Coop Panga kodulehelt cooppank.ee  või Coop Panga kontorites.

4.5. Digitaalne Kliendikaart luuakse Kliendile automaatselt Coop äpi kasutajakonto loomisel. Digitaalne Kliendikart luuakse ka sellisele Coop äpi kasutajale, kellel on varasemalt olemas füüsiline Kliendikaart. Digitaalne Kliendikaart annab Kliendile kõik samad õigused nagu füüsiline Kliendikaart.

5.1.  Kliendiprogrammiga liitumine

5.1.1. Kliendiprogrammis saavad osaleda vähemalt 13-aastased füüsilised isikud. 

5.1.2. Kliendiprogrammis osalemise eelduseks on Kliendikaardi (Säästukaardi, digitaalse kliendikaardi, Säästukaart Plussi või Kliendikaardi funktsiooniga Coop Panga maksekaardi) olemasolu.

5.1.3. Klient, kes on soetanud Säästukaardi Coop Eesti kauplusest, peab Kliendiprogrammiga liitumiseks Säästukaardi isikustama st siduma Säästukaardi oma isikliku Kliendikontoga. 

5.1.4. Säästukaarti saab isikustada ja Kliendiprogrammiga liituda Coopi kodulehel aadressil coop.ee või esitades vastav taotlus Coop Eesti kaupluses. 

5.1.5. Säästukaardi isikustamiseks ja Kliendiprogrammiga liitumiseks tuleb täita taotluse ankeedi kõik kohustuslikud väljad ning nõustuda Kliendiprogrammi tingimustega. Esitatud teave peab olema õige. Kliendiprogrammiga liitumine võidakse jätta kinnitamata, kui registreerimiseks vajalikud taotluse väljad on täitmata.

5.1.6. Kliendiprogrammiga liitumise kinnituseks saab Klient automaatselt saadetava e-kirja, mis saadetakse liitumisprotsessi käigus Kliendi poolt antud e-posti aadressile. 

5.1.7. Kogu asjakohane teave Kliendi isikuandmete töötlemise kohta Säästukaardi isikustamise ja Kliendiprogrammis osalemise raames on leitav privaatsuspoliitikast.

5.1.8. Alles pärast ülaltoodud protsessile vastavat Säästukaardi õnnestunud isikustamist ja Kliendiprogrammiga liitumist saab Klient osa kõigist Kliendiprogrammi hüvedest. Vaata ka peatükki „Kliendiprogrammi hüved“.

5.1.9. Säästukaart Plussi ja Coop Panga maksekaardi taotlemisel annab Klient oma kinnituse Kliendiprogrammi tingimustega nõustumiseks vastava lepingu sõlmimisel, misjärel Klient loetakse Kliendiprogrammiga liitunuks ning vastav kaart seotakse Kliendi isikliku Kliendikontoga automaatselt. Klient saab oma Säästukaart Plussi või Coop Pangakaarti kasutades koheselt osa kõigist Kliendiprogrammi hüvedest. Vaata ka peatükki „Kliendiprogrammi hüved“.

5.1.10. Kliendil saab korraga olla Kliendikontoga seotud üks Säästukaart või Säästukaart Pluss ja selle lisakaardid. Lisaks Säästukaardile või Säästukaart Plussile saab Kliendil olla samaaegselt ka Coop Panga maksekaart ning digitaalne Kliendikaart. Uue Säästukaardi Kliendikontoga sidumisel eelmine Säästukaart suletakse automaatselt. Säästukaart Plussi aktiveerimisel Kliendi Säästukaart suletakse automaatselt (juhul kui Kliendil on kehtiv Säästukaart). 

5.2. Kliendi andmete muutmine

5.2.1. Klient saab oma andmeid muuta logides sisse oma Kliendikontole Coopi kliendiportaalis või võttes ühendust Klienditoega telefonil 6613014 või e-posti aadressil klienditugi@coop.ee 

5.3. Klienditugi

5.3.1. Kliendil on võimalik mistahes Kliendiprogrammiga seotud küsimustes pöörduda abi saamiseks Klienditoe poole telefonil 6613014 või saata e-posti aadressil klienditugi@coop.ee  või tavaposti aadressil Suur-Sõjamäe 70, Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond, 75322, Eesti. 

5.4. Kliendiprogrammis osalemise lõpetamine

5.4.1. Kliendiprogrammis osalemine lõpetatakse kui 

5.4.1.1. Klient on esitanud kirjaliku avalduse Kliendiprogrammist loobumiseks, 

5.4.1.2. Klient on esitanud taotluse oma isikuandmete töötlemise piiramiseks, lõpetamiseks või isikuandmete kustutamiseks määral, mis ei võimalda jätkata Kliendiprogrammis osalemist,

5.4.1.3. Klient ei ole Kliendiprogrammis aktiivselt osalenud (st Kliendil on kehtiv Kliendikaart, kuid ta ei ole seda kasutanud)  3 aasta jooksul,

5.4.1.4. Kliendil ei ole ühtegi kehtivat Kliendikaarti ja viimase Kliendikaardi sulgemisest on möödas 3 aastat,

5.4.1.5. Coop on Kliendi Kliendiprogrammist välja arvanud põhjusel, et Klient on rikkunud pahatahtlikult Kliendiprogrammi tingimusi (sh näiteks rikkunud korduvalt või  oluliselt Nutikassa kasutamise reegleid või väärkasutanud muid Kliendiprogrammi raames pakutavaid hüvesid),

5.4.1.6. Coop on lõpetanud Kliendiprogrammi.

5.4.2. Klient saab esitada taotluse Kliendiprogrammist loobumiseks Klienditoe e-posti aadressile klienditugi@coop.ee või Coop Eesti kaupluses, kust taotlus edastatakse Klienditoele. 

5.4.3. Juhul, kui Kliendikaardiks on Säästukaart Pluss või Coop Panga maksekaart, tuleb kaardi sulgemiseks ja lepingu lõpetamiseks pöörduda vastavalt Coop Pank AS poole ning lepingu lõpetamine toimub lepingus sätestatud tingimuste kohaselt. 

5.4.4. Kliendiprogrammis osalemise lõpetamisel Kliendikonto ning Kliendi poolt kogutud boonused kustutatakse (boonuspunktide väärtust Kliendile ei hüvitata), kõik Kliendiga seotud andmed kustutatakse või muudetakse Kliendiga mitteseostatavaks vastavalt Privaatsuspoliitikas kirjeldatule. 

5.4.5. Kliendiprogrammi lõpetamisel Coopi poolt võimaldatakse Klientidel kogutud boonusraha kasutada ära vastavalt kehtivatele tingimustele. 

6.1. Kõik Kliendiprogrammiga seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud korras.

Isikuandmete töötlemine Kliendiprogrammi raames

Ava kõik

Tingimused kehtivad alates 11.06.2024

Soovime, et tunneksite end oma isikuandmete edastamisel turvaliselt, mistõttu selgitame, kuidas toimub Teie isikuandmete töötlemine kui olete liitunud Coopi Kliendiprogrammiga (edaspidi Kliendiprogramm).

Kliendiprogrammiga liitumisel nõustute Kliendiprogrammi tingimustega st sõlmite meiega lepingu Kliendiprogrammi rakendamiseks ning annate loa oma isikuandmete töötlemiseks Coop Eesti ettevõtete poolt antud eesmärgil. Isikuandmete töötlemine on Kliendiprogrammis osalemise eelduseks st isikuandmeid töötlemata ei ole võimalik Kliendiprogrammis osaleda ning oma isikuandmete töötlemise keelamisel või isikuandmete kustutamise nõude esitamisel arvatakse Teid Kliendiprogrammist välja ja Teie kliendikonto suletakse. 

Säästukaart Plussi või Coop Panga maksekaardi saamisel olete nõustunud ka Coop Pank AS-i gruppi kuuluvate finantsettevõtete kliendiandmete töötlemise tingimustega, mis on kättesaadavad aadressil cooppank.ee  ning Coop Panga kontorites Teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks Kliendiprogrammi raames on Coop Eesti Keskühistu. Ulatuses, kus Teie isikuandmete avaldamine teistele Coop Eesti ettevõtetele on Kliendiprogrammi täitmiseks või meie õigustatud huvides vajalik, tegutsetakse kaasvastutavate töötlejatena. Coop Eesti ettevõtete andmed on kättesaadavad aadressil coop.ee/privaatsus

Coop Eesti ettevõtted tagavad isikuandmete kaitse läbi organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete. Kasutusele on võetud kõik vajalikud meetmed isikuandmete kaitseks.
 

2.1. Kliendiprogrammiga liitumine ja Kliendikonto loomine

Et saaksime Teid liita Kliendiprogrammiga (luua Teile personaalne Kliendikonto ja siduda Teie Kliendikaart Teie Kliendikontoga), on vajalik, et avaldate meile oma isikuandmeid. 

Teie andmeid kasutatakse selleks, et menetleda Teie taotlust Kliendiprogrammiga liitumiseks ja luua Teile personaalne Kliendikonto, tuvastada Teie isik, siduda Teie Kliendikaart Teie Kliendikontoga, salvestada Teie eelistused ja valikud, siduda Teie Kliendikontoga Teie poolt määratud teisi isikuid (kliendipere loomine) ning võtta vajadusel Teiega ühendust (näiteks saata Teile Kliendiprogrammiga liitumise kinnitus või võtta Teiega ühendust kui lepingu sõlmimisega seoses tekib probleeme). 

Andmetöötluse alus:

Teiega lepingu sõlmimine ja täitmine

Kliendiprogrammiga liitumiseks ja Kliendikonto loomiseks töötleme Teie alljärgnevaid isikuandmeid:

 • Isiklikud andmed (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood)
 • Demograafilised andmed (näiteks sünniaeg, sugu) 
 • Teave ühistu liikmelisuse või Coop Eesti töötajaks olemise kohta (omatöötaja või liikmetunnus, vastava tunnuse lisamise/kustutamise aeg)  
 • Kontaktandmed (näiteks e-posti aadress, telefoninumber, aadress)
 • Kliendikaardi ja Kliendikonto andmed (näiteks Kliendikaardi tüüp, number, valdaja, staatus (aktiivne/suletud), väljastamise/isikustamise ja Kliendikonto loomise aeg) 
 • Autentimisteave (näiteks teave Kliendikontole logimise aeg, tehtud muudatused) 
 • Teave Teie eelistuste ja valikute kohta (näiteks Kliendikaardi boonussüsteemi eelistus (kas Coop Loto või  boonusraha), eelistatud suhtluskeel, otseturustuse nõusolekud/valikud) 

2.2. Kliendiprogrammi elluviimiseks

Et saaksime Kliendiprogrammi ellu viia (hallata Teie kliendikontot, võimaldada kõiki Kliendiprogrammi hüvesid, lahendada mistahes Kliendiprogrammiga seonduvad probleeme) on meil vaja töödelda Teie isikuandmeid.

Teie isikuandmeid kasutatakse selleks, et hoida ja koondada Teiega seotud andmeid, hallata Teie valikuid ja eelistusi, salvestada Teie Kliendikonto muudatuste logid. Samuti selleks, et võimaldada Teile kõiki Kliendiprogrammi hüvesid (näiteks võimaldada Kliendikaardi registreerimisel soodsaid Kliendi hindu, arvestada ostudelt boonuseid ning võimaldada kasutada kogutud boonusraha või osaleda Coop Loto loosimises, osaleda kampaaniamängudes ja loosimistel, võimaldada kasutada eCoopi, Nutikassat ja Coop äppi, teha Teile erinevaid pakkumisi sh personaalseid pakkumisi ja soovitusi, võimaldada  sünnipäevasoodustust ja soodustusi Coop Eesti ettevõtete ja meie valitud koostööpartnerite juures, võimaldada Teil luua kliendipere (Perekond) ja teenida seeläbi suuremaid boonuseid, saada meilt Kliendiprogrammi puudutavat infot ja kasutada Kliendiportaali, kus on Teil võimalik tutvuda oma andmetega ja neid vajadusel muuta, hallata oma valikuid ja eelistusi, jälgida oma boonuste arvestust jne). Teie andmeid võidakse kasutada ka selleks, et saata Teile lepinguga seotud teateid ning vastata Teie päringutele ja pöördumistele või et võtta Teiega vajadusel ühendust (nt kui olete kauplusesse maha unustatud oma ostud või isiklikud esemed, kui tuvastame probleemi maksega nutikassa kasutamisel, tootevastutuse kohustuse täitmiseks (näiteks ohtliku toote tagasi kutsumine) vmt).

Kui soovid rohkem teavet selle kohta, kuidas me töötleme Teie isikuandmeid, kui osalete kampaaniamängudes, tutvu ka „Isikuandmete töötlemise tingimustega“ kampaaniamängudes.

Andmetöötluse alus:

Teiega sõlmitud lepingu täitmine

Kliendiprogrammi elluviimiseks töötleme Teie alljärgnevaid isikuandmeid:

 • Isiklikud andmed (nt ees- ja perekonnanimi, isikukood)
 • Demograafilised andmed (näiteks sünniaeg, vanus, sugu) 
 • Teave ühistu liikmelisuse või Coop Eesti töötajaks olemise kohta (omatöötaja või liikmetunnus, vastava tunnuse lisamise/kustutamise aeg) 
 • Kliendikaardi ja Kliendikonto andmed (näiteks Kliendikaardi tüüp, number, valdaja, staatus (aktiivne/suletud)) 
 • Teave Teie eelistuste ja valikute kohta (näiteks Kliendikaardi boonussüsteemi eelistus (kas Coop Loto või  boonusraha), suhtluskeel)
 • Teave Teie Kliendiprogrammi hüvede kohta (näiteks Teile kehtivad personaalsed pakkumised ja soovitused ning muud hüved, arvestatud allahindlused, boonuste arvestus sh boonusraha ja/või Coop Loto loosipiletite arvestus, kasutatud boonuste info, Coop Loto võidud, teistes kampaaniamängudes osalemise info)
 • Kliendikaardi kasutuse info (Kliendikaardiga registreeritud tehingud ja boonuste arvestuse aluseks olevate ostude ajalugu, teave varem ostetud toodete ja summade kohta)
 • Ostuajalugu ja boonuste arvestus (Kliendikaardiga registreeritud ostude info ja ostudelt arvestatud boonuste info sh boonusraha ja Coop Loto loosipiletite arvestus).
 • Nutikassa kasutuse info (isikukood, valitud keel, kasutuskordade arv, ostukontrollide arv, kasutuskordade arv eelmisest kontrollist, nutikassa kasutuse logiinfo).
 • eCoopi kasutuse info (kauba kohaletoimetamise aadress(id), tellimuse esitamisel lisatud lisainfo ja kommentaarid, pangakonto number, tellimuse sisu, kaupade maksumus ja arveldusandmed, ostuajalugu, lemmiktooted ja -retseptid, Kliendi poolt koostatud ostunimekirjad).
 • Coop äpi registreerimise ja kasutamise info (Kliendi nimi, isikukood, telefoni nr, e-posti aadress, kasutajaspetsiifilised äpi seadistused sh keeleseaded, teave Kliendi tegevuste kohta äpis, Kliendi asukoha teave (GPS asukoht) kliendi loal, digitaalse kliendikaardi number, äpiga sooritatud toimingud ja ostude andmed).
 • Teie enda poolt genereeritud isikuandmed (näiteks teave tegevuste kohta meie infosüsteemides, käitumine digitaalkanalites).

Coop Eesti ettevõtted kasutavad Kliendiprogrammi elluviimisel (sh personaalsete pakkumiste tegemisel) automatiseeritud otsuste tegemist, sealhulgas profileerimist. Selleks analüüsitakse Teie poolt esitatud isikuandmeid (nt vanus, sugu, sünniaeg) ja andmeid, mida me Teie Kliendikaardi kasutuse põhjal kogume (nt varasemad ostutehingud) üldise valemi või spetsiifiliste algoritmide alusel. Automatiseeritud otsuste tegemine ei too Teile kaasa seadusejärgseid ega muid sarnaseid mõjusid. Kui Te ei soovi osa saada automatiseeritud otsuste tegemisest, sh profileerimisest, ei saa te Kliendiprogrammis osaleda, sest Kliendiprogrammi hüved (sh personaalsed pakkumised) on Kliendiprogrammi oluline osa.

Teeme automatiseeritud otsuseid, mis põhinevad üldisel valemil (mitte Teie eelistustel või varasemal ostukäitumisel) näiteks siis kui määrame (Teie poolt avaldatud sünniajale tuginedes) selle, millal Teile kehtivad sünnipäevasoodustused, samuti siis, kui arvestame Teie ostudelt boonuseid. Boonuseid arvestades võetakse arvesse Teie ostusummat, boonustaset, seda, kas olete mõne tarbijate ühistu liige või Coop Eesti ettevõtte töötaja, samuti tooteid, mida Te ostate (välistades boonuse arvestusest tooted, millelt boonussüsteemi kohaselt boonuseid ei anta) ning vastavalt üldisele valemile arvutab süsteem boonused automaatselt välja. 

Selleks, et pakkuda Teile personaalseid pakkumisi ja soovitusi, hindame Teie kohta olemasolevat teavet (eelkõige Teie vanust, ostude sooritamise kohti, varasemat ostukäitumist) ning koostame Teie kliendiprofiili. Sellele tuginedes võidakse  Teile teha personaalseid pakkumisi ja pakkuda Kliendiprogrammi hüvesid, mis võtavad arvesse Teie tõenäolisi ootusi ja vajadusi. Selleks kasutame teatud algoritme, mille abil analüüsime Teie eelistusi, käitumist ja muid sarnaseid omadusi. Teie ostutehingute põhjal võime teha Teile ka personaalseid soovitusi, näiteks soovituse vahetada oma Säästukaart Säästukaart Plussi vastu, et saada Kliendiprogrammist võimalikult suurt kasu. 

2.3. Turunduslikud pakkumised ja otseturustus

Kui olete avaldanud soovi saada Coopi Kliendiprogrammiga seotud infot ja pakkumisi, saadame Teile spetsiaalselt Coopi püsiklientidele mõeldud turunduslikku infot ja pakkumisi paberkandjal ja elektrooniliste kanalite (e-post, telefon, sotsiaalmeedia kanalid) kaudu.  

Näiteks võime Teile edastada infot Coop Eesti ettevõtete kauplustes kehtivate Kliendikaardi pakkumiste kohta, Coop Eesti ettevõtete ja koostööpartnerite poolt Kliendikaardi registreerimisel või olemasolul kehtivate sooduspakkumiste kohta, samuti meie erinevate toodete, teenuste ja kampaaniamängude kohta ning teha Teile personaalseid pakkumisi ja soovitusi. Vastavalt Teie valikule saadame elektroonsete sidekanalite kaudu (otseturustus) pakkumisi kas ainult e-posti teel või lisaks e-postile ka sms-i teel (näiteks sünnipäevapakkumise meeldetuletus).

Kui olete avaldanud soovi saada Coop Pank AS ja tema tütarühingute finantsteenustega seotud infot ja pakkumisi, võime Teile saata ka selliseid Coop Pank AS ja tema tütarühingute pakkumisi, mis ei ole otseselt seotud Coopi Kliendiprogrammi hüvedega (näiteks Coop Panga remondilaenu pakkumisi, Coop Liisingu pakkumisi, infot hoiustamise võimaluste kohta jmt).

Selleks, et tagada personaalne ja tõhus otseturustus, kasutame automatiseeritud otsuste tegemist, sealhulgas profileerimist. Näiteks võime teha Teile personaliseeritud pakkumisi arvestades Teie varasemat ostukäitumist, saata info Nutikassa uue rakenduse kohta vaid neile klientidele, kes on varasemalt Nutikassat kasutanud või teatud konkreetset kauplust puudutavat infot vaid klientidele, kes seda kauplust meile teadaolevalt sageli külastavad.

Automatiseeritud otsuste tegemine ei too Teile kaasa seadusejärgseid ega muid sarnaseid mõjusid.

Oma nõusolekuid saate mugavalt hallata Coopi Kliendiportaalis logides sisse oma Kliendikontole.

Kui Te ei soovi enam meilt turunduspakkumisi saada, saate oma nõusolekud igal ajal tagasi võtta, tühistades nõusoleku läbi saadud uudiskirjas toodud lingi, logides sisse Kliendiportaali ja võttes seal nõusoleku tagasi, saates digiallkirjastatud avalduse aadressile klienditugi@coop.ee või pöördudes kirjaliku taotlusega lähimasse Coop Eesti kauplusesse, kus Teie isik tuvastatakse. Lõpetame pakkumiste saatmise Teile esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 10 päeva pärast nõusoleku tagasivõtmist. 

Meil on õigus ilma eraldi nõusolekuta edastada Teile Lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud infot (näiteks teade Kliendiprogrammiga liitumise või Kliendikaardi isikustamise kohta, Coop Lotoga liitumise või loobumise kohta, Coop äpiga liitumise või Coop äpi kasutustingimuste muutmise kohta, personaalsete pakkumiste avamise, muutmise või sulgemisega seotud teile olulist teavet, teavitusi Kliendiprogrammi või Privaatsustingimuste muutmise kohta ja muud lepinguga seotud asjakohast ja Teie jaoks olulist infot) ning Kliendiprogrammis osalemisega seotud infot (näiteks infot kogutud Boonuspunktide ja Coop Loto piletite kohta). 

Andmetöötluse alus:

Teie nõusolek

Otseturustuseks töötleme Teie alljärgnevaid isikuandmeid:

 • Isiklikud andmed (näiteks  ees- ja perekonnanimi, isikukood)
 • Demograafilised andmed (näiteks sünniaeg, vanus, sugu) 
 • Kontaktandmed (näiteks e-posti aadress, telefoninumber, aadress)
 • Teave Teie eelistuste ja valikute kohta (näiteks Kliendikaardi boonussüsteemi eelistus (kas Coop Loto või  boonusraha), eelistatud suhtluskeel, otseturustuse nõusolekud/valikud) 
 • Kliendikaardi kasutuse info (Kliendikaardiga registreeritud tehingud ja boonuste arvestuse aluseks olevate ostude ajalugu, teave varem ostetud toodete ja summade kohta)
 • Nutikassa kasutuse info (isikukood, valitud keel, kasutuskordade arv, ostukontrollide arv, kasutuskordade arv eelmisest kontrollist, nutikassa kasutuse logiinfo)
 • Pakkumistega seonduv info (näiteks kliendiprofiil, Teile loodud ja saadetud pakkumiste või soovituste info)

2.4. Meie riskide juhtimiseks ja õiguste kaitseks

Võime töödelda Teie isikuandmeid erinevate õigusnõuete lahendamiseks (näiteks olukorras, kus meil tekib nõue Teie vastu või Teie esitate pretensiooni või nõude meie vastu), oma vara ja isikute  turvalisuse kaitseks sh pettuste või ebaseaduslike tegevuste ennetamiseks ja/või peatamiseks (näiteks Nutikassa kasutamisel teostatavad automaatsed ostukontrollid, samuti kasutame Coop Eesti kaupluste territooriumil videovalvet), avastatud probleemide kohta tõendite kogumiseks ja olukorra haldamiseks, samuti meie toodete või teenuste väärkasutuse peatamiseks (näiteks Nutikassa puldi väärkasutus). Võime kasutada Teie esitatud kontaktandmeid Teiega ühenduse võtmiseks juhul, kui oleme tuvastanud probleemi seoses Teie Kliendikaardi või meie toodete või teenuste kasutamisega. Samuti töötleme Teie andmeid kui pöördute mistahes küsimuse või probleemiga meie Klienditoe poole (näiteks tuvastame Teie isiku, salvestame parema klienditeeninduse tagamiseks kõne).  

Nutikassa kasutamisel kasutame automatiseeritud otsuste tegemist, sh profileerimist. See põhineb kindlaksmääratud üldisel valemil, mis arvestab näiteks Teie Nutikassa kasutuskordade arvu, varasemate ostukontrollide tulemusi ja käivitab teatud kriteeriumite täitmisel Teie osalise või täieliku ostukontrolli. Selline tegevus ei avalda teile mingit olulist mõju. Sellise tegevuse tulemus on see, et kaupluse töötaja skaneerib Teie ostukorvis olevad tooted osaleselt või täies mahus uuesti. Kui te ei soovi osa saada automatiseeritud otsuste tegemisest, sealhulgas profileerimisest, ei saa te Nutikassat kasutada.

Tutvu ka „Isikuandmete töötlemise tingimustega videovalve raames“ ja „Isikuandmete töötlemise tingimustega kliendi pöördumisel ja pretensioonide lahendamisel“

Andmetöötluse alus:

Meie õigustatud huvi

Õigustatud huvi kujunemise osas on Teil õigus saada informatsiooni pöördudes meie andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil andmekaitse@coop.ee 

Riskide juhtumiseks ja õiguste kaitseks töötleme Teie alljärgnevaid isikuandmeid:

 • Kõik isikuandmete liigid, mis on selles privaatsuspoliitikas välja toodud.
 • Andmed, mida Te ise meile esitate seoses õigusnõude, päringu või pöördumisega
 • Nutikassa ostukontrolli tulemused
 • Videovalve salvestised

2.5. Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks 

Võime töödelda Teie isikuandmeid kui täidame oma kohustust vastata õiguskaitseorganite ning riiklike ja kohalike omavalitsusasutuste päringutele ja teabenõutele.

Andmetöötluse alus:

Seadusest tulenev kohustus

Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks töötleme Teie alljärgnevaid isikuandmeid:

 • Kõik isikuandmete liigid, mis on selles privaatsuspoliitikas välja toodud ja mille esitamist meilt nõutakse

2.6. Statistilised aruannete ja raportite koostamiseks ning tarbijaharjumuste uurimiseks

Töötleme Teie isikuandmeid, et koostada raporteid ja statistilisi aruandeid oma teenuste ja tootevaliku hindamiseks, parandamiseks ja laiendamiseks ning Kliendiprogrammi edasiarendamiseks. Antud eesmärgil töötleme ja analüüsime me Teie andmeid töötlemata Teie nime, kontaktandmeid ega muud teavet, mille abil oleks võimalik Teid spetsiifiliselt tuvastada.

Andmetöötluse alus:

Meie õigustatud huvides oma teenuseid parandada ja laiendada.

Õigustatud huvi kujunemise osas on Teil õigus saada informatsiooni pöördudes meie andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil andmekaitse@coop.ee

Aruannete ja raportite loomiseks ning tarbijaharjumuste uurimise eesmärgil töötleme Teie alljärgnevaid Isikuandmeid:

 • demograafilised andmed (näiteks sünniaeg, vanus, sugu).
 • Andmed Teie eelistuste ja valikute kohta (näiteks Kliendikaardi boonussüsteemi eelistus (kas Coop Loto või  boonusraha), eelistatud suhtluskeel, otseturustuse nõusolekud/valikud) 
 • Kliendikaardi kasutuse info (Kliendikaardiga registreeritud tehingud ja boonuste arvestuse aluseks olevate ostude ajalugu, teave ostetud toodete ja summade kohta)
 • Nutikassa kasutuse info (valitud keel, kasutuskordade arv, ostukontrollide arv, kasutuskordade arv eelmisest kontrollist, nutikassa kasutuse logiinfo);
 • Teie enda poolt genereeritud isikuandmed (näiteks teave tegevuste kohta meie infosüsteemides, käitumine digitaalkanalites).
 • Ühenduse andmed (näiteks seadme tüüp, operatsioonisüsteemid ja versioon, ajavöönd, brauseri tüüp jne).

2.7 Uuringud, tagasiside ja küsitlused

Võime Teie isikuandmeid töödelda, et paluda Teil osaleda uuringutes eesmärgiga koguda klientide tagasisidet meie teenuste parandamise ja laiendamise eesmärgil. Võime pöörduda Teie poole ettepanekuga osaleda uuringus või avaldada uuringuid oma kodulehel või muudes digikanalites, kus saate neile ligi pääseda ja omal vabal valikul osaleda. Uuringutes osalemine on Teie vaba valik.


Andmetöötluse alus:


Teie nõusolek


Uuringute ja küsitluste  läbiviimise eesmärgil töötleme Teie alljärgnevaid Isikuandmeid:

 • Isiklikud andmed (näiteks  ees- ja perekonnanimi, isikukood)
 • Demograafilised andmed (näiteks sünniaeg, vanus, sugu) 
 • Kontaktandmed (näiteks e-posti aadress, telefoninumber, aadress)
 • Teave ühistu liikmelisuse või Coop Eesti töötajaks olemise kohta (omatöötaja või liikmetunnus, vastava tunnuse lisamise/kustutamise aeg) 
 • Tagasiside andmed
   

Kogume isikuandmeid, mida Te ise meile otse ja kaudselt edastate, näiteks siis kui Te liitute Kliendiprogrammiga või muudate oma andmeid Kliendiportaalis, võtate meiega ühendust, teete päringuid, esitate pretensioone, kasutate oma Kliendikaarti ostude registreerimisel, kasutate Nutikassat, eCoopi või mõnd muud platvormi või tööriista.

Kui Teil on Säästukaart Pluss või Coop Panga maksekaart, millega kaasneb automaatselt ka Kliendiprogrammiga liitumine, saame Teie andmed Coop Pank AS-lt.

Juhul kui Teie kohta esitatakse meile päring või teabenõue õiguskaitseorganilt või riikliku ja kohaliku omavalitsusasutuselt, saab meile teatavaks ka asjaolu, et Teie osas viiakse läbi vastavat menetlust.

Võime Teie isikuandmeid avaldada:

 • teistele Coop Eesti ettevõtetele kui see on vajalik määratletud eesmärkide täitmiseks. Coop Eesti ettevõtete andmed on avaldatud meie kodulehel coop.ee/privaatsus.
 • valitud koostööpartneritele, kelle juures Kliendikaart annab Teile soodustusi, kui see on vajalik soodustuse rakendumiseks. Kliendiprogrammi koostööpartnerite info on avaldatud meie kodulehel coop.ee/partnerite-pakkumised
 • valitud koostööpartneritele, kellega koostöös korraldame kampaaniamänge, selliste kampaaniamängude võitjatest teavitamiseks ning auhindade kättetoimetamiseks ning võimalike vaidluste ja pretensioonide lahendamiseks. Samuti võime avaldada kampaaniamängu võitja nime oma platvormidel (veebilehel, kliendilehes, sotsiaalvõrgustikes jmt). Tutvu ka „Isikuandmete töötlemise tingimustega kampaaniamängudes“.
 • meie koostööpartneritele, kes osutavad meile erinevaid tehnilisi-ja tugiteenuseid (näiteks sms-ide ja e-kirjade edastamise teenused, andmemajutusteenused, infosüsteemide arendus- ja hooldusteenused, kasutajate autentimise teenused, turvateenused jmt) ning kes töötlevad Teie andmeid volitatud töötlejatena meie nimel ja meie poolt määratud tingimustel. Volitatud töötlejate andmed on avaldatud meie kodulehel coop.ee/privaatsus.   
 • Kliendiprogrammi raames pakutavate teenuste kvaliteedi hindamise ja tõstmise eesmärgil telefoniküsitluse läbiviimiseks vastavat teenust osutavatele ettevõtjatele.
 • erinevatele riiklikele andmekogude või registrite pidajatele (nt rahvastikuregister klientide andmete kontrollimiseks).
 • riiklikele ja kohaliku omavalitsuse ametitele ja organitele (nt Maksu-ja Tolliamet, politsei, kohtud) nende päringutele ja teabenõutele vastamiseks või meie õigusnõuete koostamisel, esitamisel ja kaitsmisel.
   

Töötleme Teie isikuandmeid alati EL-i/EMP siseselt.

Teatud juhtudel võivad lepingulised teenusepakkujad kanda Teie isikuandmed üle väljapool Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda asuvasse riiki või neid seal töödelda. Teie isikuandmetele piisava kaitse tagamiseks teeme me nende edastamisel väljapool EL/EMP-d asuvasse riiki kindlaks, et Teie isikuandmete kaitseks on olemas piisavad kaitsemeetmed. Näiteks vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele, mille kohaselt vastav riik tagab isikuandmete kaitsmise piisaval tasemel EL-i-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shieldi sertifikaadi, standardse lepinguklausli vms alusel. Rakendatud isikuandmete kaitse meetmete kohta saate teavet, kui esitate meile kirjaliku taotluse.

Isikuandmete säilitamine kestab kuni töötlemise eesmärkide saavutamiseni, õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseni või seadusejärgsest tehingust tuleneva üldise aegumistähtaja (3 aastat) lõpuni. Otseturunduse eesmärgil töödeldavaid andmed töödeldakse seni, kuni soovite meilt otseturundusmaterjale saada. Juriidiliste nõuete/vaidluste korral töödeldakse andmeid senikaua, kuni toimub õigusnõuete uurimine, lõplik lahendamine ja täitmine.

Tähtajad peamiste andmeliikide säilitamisel on järgnevad:

 • Kliendikonto andmed 3 aastat kliendisuhte lõppemisest 
 • Kliendikaardiga registreeritud ostude andmed 3 aastat
 • Boonuste ja loosikupongide arvestus 3 aastat
 • Nutikassa kasutuse logiandmed 1 kuu
 • kirjavahetus kuni 10 aastat

Juurdepääs isikuandmetele

Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme Teiega seotud isikuandmeid, ja taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me Teie kohta töötleme. Te saate igal ajal sisse logida Kliendiportaali coop.ee/kliendiportaal ning vaadata teavet, mis meil Teie kohta on, nagu näiteks nimi, kontaktandmed, Teie kogutud boonused jne.

Isikuandmete parandamine

Kui Teie andmed muutuvad või leiate, et need ei ole korrektsed, on Teil võimalus seda ise  Kliendiportaalis muuta või paluda meil seda teha. Saate osa teabest ise muuta Kliendiportaali  coop.ee/kliendiportaal sisse  logides või esitada asjakohane teave meie Klienditoele.

Nõusoleku tühistamine

Kui töötleme Teie isikuandmeid Teie nõusoleku alusel, on Teil õigus igal ajal oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tühistada. Oma eelistusi saate muuta ja nõusoleku tühistada Kliendiportaali sisse logides või kirjutades aadressile klienditugi@coop.ee.  

Oma elektrooniliste kontaktandmete kasutamise keelamine otseturustuseks

Teil on ka õigus mistahes ajal keelata oma elektrooniliste kontaktandmete otseturustuseks. Te saate edasisest otseturustusest keelduda läbi Teile saadetava e-kirja lõpus kuvatud lingi, muutes oma valikuid Kliendiportaalis  või esitades oma keeldumine kirjutades aadressile klienditugi@coop.ee.

Vastuväidete esitamine andmete töötlemise kohta

Teil on õigus esitada vastuväiteid meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Kuid isegi siis, kui olete esitanud vastuväite, jätkame Teie andmete töötlemist juhul, kui meil on andmetöötluse jätkamiseks mõjuvad motiveeritud põhjused. Selle õiguse kasutamiseks esitage kirjalik taotlus meie andmekaitsespetsialistile aadressile andmekaitse@coop.ee.

Kustutamine

Teatud asjaoludel on Teil õigus nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist. See ei kehti aga juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama või kui meil on andmete säilitamiseks kaalukas õigustatud huvi.  Selle õiguse kasutamiseks esitage kirjalik taotlus meie andmekaitsespetsialistile aadressil andmekaitse@coop.ee.

Töötlemise piiramine

Teatud tingimustel on teil ka õigus oma isikuandmete töötlemist piirata. Palun pidage meeles, et kui te palute oma andmete piiratud töötlemist, võib see mõjutada Teie osalemist Kliendiprogrammis. Selle õiguse kasutamiseks esitage kirjalik taotlus meie andmekaitseametnikule aadressil andmekaitse@coop.ee.

Andmete ülekandmise õigus

Teil on õigus saada või edastada oma isikuandmeid teisele vastutavale andmetöötlejale („andmete ülekantavus“). See õigus puudutab ainult neid andmeid, mille olete meile oma nõusoleku või lepinguga andnud ja kus töötlemist teostatakse automaatselt. Selle õiguse kasutamiseks esitage kirjalik taotlus meie andmekaitsespetsialistile aadressile andmekaitse@coop.ee.

Kui Teil tekib seoses oma isikuandmete töötlemisega küsimusi, võtke palun meiega ühendust allolevatel kontaktidel. 
Kui Te ei ole saadud vastusega rahul, on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Coop Eesti Keskühistu 
reg. nr. 10093971
aadress: Suur-Sõjamäe 70, Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond, 75322, Eesti, 
telefon: 6 710 500, 
e-post: info@coop.ee 

Klienditoe kontaktid
Telefon: 661 3014
e-post: klienditugi@coop.ee 

Andmekaitsespetsialisti kontaktid
e-post: andmekaitse@coop.ee 

Isikuandmete töötlemine kampaaniamängudes

Ava kõik

Soovime, et tunneksite end oma isikuandmete edastamisel turvaliselt, mistõttu selgitame, kuidas toimub Teie isikuandmete töötlemine kui olete avaldanud soovi osaleda „Coop Lotos“ või osalete mõnes muus Coopi enda poolt või koostöös valitud koostööpartneritega korraldatavas kampaaniamängus. Kampaaniamängudes osalemine eeldab Teie isikuandmete töötlemist st, et Teil ei ole võimalik meie kampaaniamängudes osaleda ilma, et Teie isikuandmeid töödeldaks.

Teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Coop Eesti Keskühistu. 

Tagame Teie isikuandmete kaitse läbi erinevate organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete. Kasutusele on võetud kõik vajalikud meetmed isikuandmete kaitseks.

Coop korraldab ise ja koostöös oma partneritega klientidele erinevaid kaubanduslike loteriisid. Näiteks on kliendil võimalus osaleda igakuises Coopi boonussüsteemi osaks olevas kaubanduslikus loteriis „Coop Loto“ (tutvu tingimustega aadressil coop.ee/cooploto). Samuti korraldab Coop koostöös valitud partneritega erinevaid loosimisi, kus kliendid osalevad Coopi kliendikaarti kasutades automaatselt. Lisaks võib Coop korraldada erinevaid kampaaniamänge, milles osalemiseks peab klient ise initsiatiivi näitama, näiteks täitma kupongi,  saatma maili või sõnumi, jagama sotsiaalmeedia postitust või tegema mõne muu tegevuse, mis on kampaania reeglite kohaselt kampaanias osalemise eelduseks. 

Töötleme Teie isikuandmeid selleks, et arvestada ja luua Teile loosipileteid, viia läbi loosimine, kuulutada välja võitja(d), anda üle auhindu ja tuvastada auhinna väljaandmisel Teie isik ning vajadusel lahendada võimalikke kampaaniamängudega seotud õigusnõudeid või vastata Teie pöördumistele.

Andmetöötluse alus:

Kliendiprogrammi leping, mis sätestab meie kohustuse tagada Kliendiprogrammi hüved sh boonussüsteemi osaks oleva Coop Loto ning teiste Kliendiprogrammi raames läbiviidavate kampaaniamängude korraldamise.

Ühekordsetes kampaaniamängudes osalemisel, mis ei ole seotud Kliendikaardiga, on isikuandmete töötlemise aluseks Teie nõusolek, mis võib olla väljendatud ka Teie poolt isikulikult saadetud sõnumina, tehtud sotsiaalmeediapostitusena või mõnel muul moel oma isikuandmete edastamisega, mis on käsitletav tahteavalduse ja nõusolekuna konkreetses kampaaniamängus osalemiseks.

Õigusnõuete lahendamise eesmärgil töötleme Teie andmeid enda õigustatud huvi alusel, mis seisneb meie vajaduses esitada ja rakendada nõudeid või ennast kaitsta juhul, kui meile esitatakse nõue seoses läbi viidud kampaaniamänguga. Õigustatud huvi kujunemise osas on Teil õigus saada informatsiooni pöördudes meie andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil andmekaitse@coop.ee.

Kampaaniamängude läbiviimiseks töötleme Teie alljärgnevad isikuandmeid:

 • Isiklikud andmed (näiteks nimi, isikukood)
 • Demograafilised andmed (näiteks sünniaeg, vanus, sugu)
 • Kliendikaardi ja Kliendikonto andmed (näiteks Kliendikaardi tüüp, number, valdaja, staatus) 
 • Teave Teie eelistuste ja valikute kohta (näiteks Kliendikaardi boonussüsteemi eelistus (kas Coop Loto või  boonusraha), suhtluskeel)
 • Kliendikaardi kasutuse info (Kliendikaardiga registreeritud tehingud ja boonuste arvestuse aluseks olevate ostude ajalugu, süsteemi poolt genereeritud loosipiletid)
 • Kampaaniamängudes osalemise andmed (näiteks kliendi poolt täidetud loosikupongid, saadetud sms-id, mailid, käitumine digikanalites, võidetud auhinnad, auhinna üleandmise info)
 • Kontaktandmed (näites e-posti aadress, telefoninumber, aadress)
 • Info Teie töötamise kohta Coop Eesti ettevõtetes (et välistada Teid loosidest, kus Coop Eesti töötajad ei saa reeglite kohaselt osaleda või vastupidi, kaasata Teid Coop Eesti töötajate loosidesse) 

Kampaaniamängude läbiviimisel kasutatakse automatiseeritud otsuste tegemist. Näiteks kasutame automatiseeritud otsustamist selleks, et genereerida Teie ostudelt loosipileteid, töödelda nõuetele vastavaid registreerumisi kampaaniamängudele ja/või selgitada välja võitjaid. Kui te ei soovi osaleda automatiseeritud otsuste tegemises, ei saa te kampaaniamängudes osaleda.

Coopi Kliendiprogrammi raames läbiviidavate (Kliendikaardiga seotud) kampaaniamängude puhul töötleme Teie andmeid, mille olete meile esitanud Kliendiprogrammiga liitumisel ja mis on meile teatavaks saanud Kliendiprogrammis osalemise käigus. 

Osalemiseks ühekordsetes kampaaniamängudes, mis ei ole seotud Teie Kliendikaardiga, esitate konkreetses mängus osalemiseks vajalikud andmed kampaanias osalemise tahteavalduse tegemisel.

Et tagada kampaaniamängu läbipaistvus ja osalejatele parim võimalus võidust teadasaamiseks, avaldame kampaaniamängude tulemused oma kodulehel ja sotsiaalmeediakontodel.

Et täita oma kohustusi Teie ees ning teha auhinna kättesaamine võimalikult kiireks ja mugavaks, võime jagada Teie isikuandmeid ettevõtetega, kes osutavad meile auhindade üleandmise/kättetoimetamise teenust. Teie isikuandmeid töödeldakse sel juhul vastavalt meie juhistele ning neid ei kasutata muul otstarbel. Selliseks ettevõtteks võib olla ka Coopi ühistu, kellele kuuluvast kauplusest on Teil võimalik oma auhind mugavalt kätte saada. 

Kui kampaaniamängu korraldab Coopi koostööpartner, võime edastada Teie isikuandmed võidu korral ka koostööpartnerile, et nad saaksid Teiega kontakteeruda võidetud auhinna üleandmiseks ning avaldada võitjate nimed oma platvormidel (veebilehel, sotsiaalvõrgustikes).

Juhul kui meile esitatakse vastav nõue, oleme seadusega kohustatud esitama Teie isikuandmed õiguskaitseorganitele ning riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele. Võime oma seadusjärgsete nõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks edastada Teie isikuandmeid ka õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohaliku omavalitsuse asutustele.

Kui see on võimalik, töötleme Teie isikuandmeid alati Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna siseselt. Kindlatel juhtudel võidakse Teie isikuandmeid edastada või töödelda lepinguliste teenusepakkujate poolt, mis asuvad riigis, mis asub väljaspool Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda. Juhul, kui kontakteerute meiega läbi mõne sotsiaalmeedia platvormi (Facebook, Twitter jne), edastame Teie isikuandmeid teenusepakkujale Ameerika Ühendriikides. Euroopa Komisjon ei ole väljastanud otsust selle kohta, kas nimetatud riik tagab isikuandmete piisava kaitse. Selleks, et tagada Teie isikuandmete kaitse, oleme sõlminud teenusepakkujaga vastava lepingu. Teil on võimalik saada informatsiooni kasutusele võetud isikuandmete kaitse meetmete kohta, esitades meile vastavasisulise kirjaliku päringu.

Kõiki isikuandmeid, mis on seotud kampaaniamängude korraldamise ja haldamisega ning võitja väljaselgitamise ja väljakuulutamisega, säilitatakse kuni 30 päeva kampaaniamängude tulemuste vaidlustamise tähtpäeva saabumisest. Kui seoses kampaaniamänguga esitatakse meile kaebus, säilitatakse asjakohaseid isikuandmeid  kuni vaidluse lõpliku lahendamiseni.

Andmekaitseseadus näeb Teile seoses isikuandmete töötlemisega ette järgnevad õigused:

Juurdepääs isikuandmetele 

Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme Teiega seotud isikuandmeid ja taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me Teie kohta töötleme.

Isikuandmete parandamine 

Kui Teie hinnangul on Teid puudutav teave vale või puudulik, on Teil õigus seda Coopi kliendiportaalis ise muuta või paluda meil seda teha.

Nõusoleku tagasi võtmine 

Teil õigus igal ajal oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. 

Vastuväidete esitamine andmete töötlemise kohta 

Teil on õigus esitada vastuväiteid meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie andmekaitsespetsialistile vastavasisuline kirjalik taotlus. Siiski, pange tähele , et isegi kui olete esitanud vastuväite, jätkame Teie andmete töötlemist juhul, kui meil on mõjuvad motiveeritud põhjused andmetöötluse jätkamiseks.

Kustutamine 

Teatud asjaoludel on Teil õigus nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist. See ei kehti juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama või kui meil on andmete säilitamiseks kaalukas õigustatud huvi. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie andmekaitsespetsialistile vastavasisuline kirjalik taotlus.

Töötlemise piiramine 

Teatud tingimuste korral on Teil õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie andmekaitsespetsialistile vastavasisuline kirjalik taotlus.

Andmete ülekantavus 

Teil on õigus saada või edastada oma isikuandmeid teisele andmetöötlejale („andmete ülekandmise õigus“). See õigus puudutab ainult neid andmeid, mille olete meile oma nõusoleku või lepinguga andnud ja kus töötlemist teostatakse automaatselt. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie andmekaitsespetsialistile vastavasisuline kirjalik taotlus.

Kui Teil tekib seoses oma isikuandmete töötlemisega küsimusi, võtke palun meiega ühendust allolevatel kontaktidel. 
Kui Te ei ole saadud vastusega rahul, on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Coop Eesti Keskühistu 
reg. nr. 10093971
aadress: Suur-Sõjamäe 70, Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond, 75322, Eesti, 
telefon: 6 710 500, 
e-post: info@coop.ee 

Klienditoe kontaktid
Telefon: 661 3014
e-post: klienditugi@coop.ee 

Andmekaitsespetsialisti kontaktid
e-post: andmekaitse@coop.ee 

Isikuandmete töötlemine videovalve raames

Ava kõik

Soovime, et tunneksite end oma isikuandmete edastamisel turvaliselt, mistõttu selgitame, kuidas ja kus töötleme isikuandmeid videovalve raames.

Coop Eesti kauplustes kasutatakse videovalvet. Videovalve kasutamisest teavitaks Teid vastavate kleebistega kaupluse/keskuse välisustel. Videovalve tulemusel tekkiva videosalvestuse ja videosalvestusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on vastavat kauplust opereeriv tarbijate ühistu. Coop Eesti liikmeks olevate tarbijate ühistute ja neile kuuluvate kaupluste kohta saab infot aadressilt www.coop.ee/kauplused

Isikuandmeid töödeldakse selleks, et tagada töötajate, klientide ja koostööpartnerite turvalisus ning vara kaitse. Samuti võidakse isikuandmeid töödelda selleks, et kaitsta ja esitada õigusnõudeid ning vastata haldusorganite seaduslikele teabenõuetele.

Andmetöötluse alus:

Meie õigustatud huvi ja juriidilise kohustuse täitmine.

Meie huvides on tagada ohutu töökeskkond oma personalile ning turvaline viibimiskeskkond oma klientidele ja koostööpartneritele.  Samuti on meie jaoks oluline ennetada ja avastada õigusrikkumisi ning kaitsta enda vara, et vähendada majandusliku kahju tekkimist.

Oleme kaalunud igakülgselt nii meie õigustatud huve kui ka andmesubjektide õigusi ja riske eraelu riivele ning jõudnud järeldusele, et meie õigustatud huvi kaalub antud eesmärkide täitmisel üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused.

Õigustatud huvi analüüsiga on võimalik tutvuda, esitades sellekohase taotluse andmekaitsespetsialistile aadressil andmekaitse@coop.ee.

Videovalve raames töötleme Teie alljärgnevad isikuandmeid:

 • Videovalve alas oleva isiku kujutis ja tegevus, mis on nähtav videovalve alas. Videovalve raames ei toimu heli salvestamist.

Me kogume ja töötleme isikuandmeid kasutades tehnilisi meetmeid, st turvakaameraid, videovalvesüsteeme ja muid sarnaseid tehnoloogiaid.

Võime Teie isikuandmeid avaldada:

 • meile teenuseid pakkuvate ettevõtetega, näiteks turvafirmadega. Need ettevõtted saavad Teie isikuandmeid töödelda ainult meie juhiste kohaselt ega kasuta neid muul otstarbel. Nad on kohustatud ka kooskõlas seaduse ja meie koostöölepinguga Teie isikuandmeid kaitsma.
 • teiste Coop Eesti ettevõtetega, kui see on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks.
 • riiklikele ja kohaliku omavalitsuse ametitele ja organitele (nt Maksu-ja Tolliamet, politsei, kohtud) nende päringutele ja teabenõutele vastamiseks või meie õigusnõuete koostamisel, esitamisel ja kaitsmisel.

Töötleme Teie isikuandmeid alati EL-i/EMP siseselt.

Videosalvestisi säilitatakse maksimaalselt 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud järelevalvemenetluse või õigusvaidlusega.

Andmekaitseseadus näeb Teile seoses isikuandmete töötlemisega ette hulga õigusi.

Juurdepääs isikuandmetele

Üldjuhul on Teil õigus tutvuda ja saada koopia salvestisest, millel Teid on kujutatud. Salvestise koopia saamiseks palun esitage sellekohane taotlus aadressil andmekaitse@coop.ee Avalduses palun kirjeldage võimalikult täpselt aega (1 tunni täpsusega) ja kohta, millal on Teie kujutis salvestatud. Meil puudub kohustus koopia väljastamise taotlus rahuldada juhul, kui salvestiselt ei ole Teid võimalik mõistliku aja ning kuluga tuvastada, salvestis sisaldab paljude teiste isikute isikuandmeid, mida ei saa mõistlike kuludega hägustada või te keeldute kandmast kulusid, mida ühistutel on õigus nõuda selleks, et teostada salvestise analüüsi ja kolmandate isikute kujutiste hägustamist. Selgitame, et koopia Teile andmiseks tuleb kõik kolmandad isikud salvestisel muuta tuvastamatuks. 

Isikuandmete parandamine

Videovalve olemuse tõttu pole võimalik isikuandmeid parandada.

Isikuandmete kustutamine 

Teatud asjaoludel on Teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. See ei kehti juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama või meil on andmete säilitamiseks kaalukas huvi. Selle õiguse kasutamiseks esitage vastavasisuline kirjalik taotlus andmekaitsespetsialistile aadressil andmekaitse@coop.ee   Pange tähele , et videovalve olemuse tõttu pole enamasti võimalik ühe kindla isiku isikuandmeid kustutada.

Vastuväidete esitamine andmete töötlemise kohta

Teil on õigus esitada vastuväide õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Selle õiguse kasutamiseks esitage vastavasisuline kirjalik taotlus andmekaitsespetsialistile aadressil andmekaitse@coop.ee. Pange tähele, et Teie õigust olla vastu isikuandmete töötlemisele ei saa videovalve olemuse tõttu alati tagada.

Töötlemise piiramine

Teatud tingimuste korral on Teil õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Selle õiguse kasutamiseks esitage vastavasisuline kirjalik taotlus andmekaitsespetsialistile aadressil andmekaitse@coop.ee. Teie õigust olla vastu isikuandmete töötlemisele ei saa videovalve olemuse tõttu alati tagada.

Kui Teil tekib seoses oma isikuandmete töötlemisega küsimusi, võtke palun ühendust meie andmekaitsespetsialistiga aadressil andmekaitse@coop.ee. Kui Te ei ole saadud vastusega rahul, on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Isikuandmete töötlemine nõuete, pretensioonide ja pöördumistega seoses

Ava kõik

Soovime, et tunneksite end oma isikuandmete edastamisel turvaliselt, mistõttu selgitame, kuidas ja kus töötleme isikuandmeid juhul, kui esitate meile kaebuse, nõude või päringu.

Töötleme Teie isikuandmeid selleks, et analüüsida Teie poolt esitatud nõude sisu ja lahendada Teie pretensioon või vastata Teie pöördumisele (ettepanekule, küsimusele või tagasisidele). Et seda teha, on meil vaja teada Teie nime, kontaktandmeid, pöördumise sisu ja dokumente, mis tõendavad nõude olemasolu. Nende andmete puudumisel ei ole meil võimalik Teie nõuet, kaebust/pretensiooni või pöördumist analüüsida ja lahendada. Samuti töötleme Teie isikuandmeid kui meil on vaja endal teie vastu esitada õigusnõudeid ning neid kaitsta. Juhul, kui Te helistate meie Klienditoe telefonile Teie kõned salvestatakse, et tagada tugiteenuse eesmärk (lahendada Teie pretensioon, kaebus, ettepanek või küsimus või võtta vastu Teie tagasiside).

Teil on võimalik pöördumises täpsustada, kas ja millisel viisil soovite oma pöördumise osas tagasisidet. Kui olete avaldanud soovi saada oma pöördumisele (kaebus/pretensioon, nõue või päring) tagasiside või lahendus, on Teil vaja esitada meile oma kontaktandmed, kuhu soovite tagasisidet saada.

Andmetöötluse alus:

Meie seadusest tuleneva kohustuse täitmine ja õigustatud huvi teha kindlaks nõude õigustatus, ennast kaitsta juhul, kui meie vastu esitatakse nõue ja vajadusel esitada omapoolne nõue. Eriliiki isikuandmete (terviseandmete) töötlemine on vajalik õigusnõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks. Juhul kui esitate tagasiside meie kodulehel oleva vormi kaudu, annate sellega ka nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks tagasiside menetlemiseks.

Nõuete, pretensioonide ja pöördumistega seoses töötleme Teie alljärgnevaid isikuandmeid:

 • Isikuandmed (näiteks nimi, perekonnanimi)
 • Kontaktandmed (näiteks e-posti aadress, telefoninumber, aadress)
 • Teave asjaolude kohta (näiteks olukorra tekkimise aeg, olukorra kirjeldus, nõude sisu, tõendid)
 • Tagasiside andmed (näiteks tagasiside andmise aeg, tagasiside sisu)
 • Audiovisuaalne materjal (näiteks foto, film, helifail)
 • Terviseandmed (näiteks vigastused)
 • Õigusnõuete haldamise teave

Me kogume isikuandmeid, mida Te meile esitate nõude, pretensiooni või pöördumise esitamisel.

Et täita oma kohustusi Teie ees, võime Teie isikuandmeid avaldada:

 • meile teenuseid pakkuvate ettevõtetega (näiteks turvafirmad, andmete salvestamise teenuse pakkujad, infosüsteemi arendamise ja hooldusteenuse pakkujad). Need ettevõtted saavad Teie isikuandmeid töödelda ainult meie juhiste kohaselt ega kasuta neid muul otstarbel. Nad on kohustatud ka kooskõlas seaduse ja meie koostöölepinguga Teie isikuandmeid kaitsma.
 • teiste Coop Eesti ettevõtetega, kui see on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks.
 • riiklikele ja kohaliku omavalitsuse ametitele ja organitele (nt Maksu-ja Tolliamet, politsei, kohtud) nende päringutele ja teabenõutele vastamiseks või meie õigusnõuete koostamisel, esitamisel ja kaitsmisel.

Töötleme Teie isikuandmeid alati EL-i/EMP siseselt.

Isikuandmeid säilitatakse kuni töötlemise eesmärkide saavutamiseni.

Isikuandmeid, mis on seotud nõude, pretensiooni või pöördumise haldamisega säilitatakse mitte kauem kui 2 aastat nõude, pretensiooni või pöördumise kättesaamisest. Kui asja lahendamine võtab kauem aega või kui on pooleli õiguslik vaidlus, säilitatakse isikuandmeid kuni 1 aasta peale seda kui asi on lahendatud või õiguslik vaidlus on lõppenud. Juhul, kui asi lahendatakse kompromisskokkuleppe sõlmimise teel, säilitatakse Teie isikuandmeid 3 aastat peale vastava leppe sõlmimist. 

Kõne salvestusi säilitatakse mitte kauem kui üks kuu. 
 

Andmekaitseseadus näeb Teile seoses isikuandmete töötlemisega ette hulga õigusi.

Juurdepääs isikuandmetele

Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme Teiega seotud isikuandmeid, ja taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me Teie kohta töötleme. 

Isikuandmete parandamine

Kui Teie andmed muutuvad või leiate, et need ei ole korrektsed, on Teil võimalus neid ise Kliendiportaalis muuta või paluda meil seda teha. 

Vastuväidete esitamine andmete töötlemise kohta

Teil on õigus esitada vastuväiteid meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Kuid isegi siis, kui olete esitanud vastuväite, jätkame Teie andmete töötlemist juhul, kui meil on andmetöötluse jätkamiseks mõjuvad motiveeritud põhjused. Selle õiguse kasutamiseks esitage kirjalik taotlus meie andmekaitsespetsialistile aadressile andmekaitse@coop.ee.

Kustutamine

Teatud asjaoludel on Teil õigus nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist. See ei kehti aga juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama või kui meil on andmete säilitamiseks kaalukas õigustatud huvi.  Selle õiguse kasutamiseks esitage kirjalik taotlus meie andmekaitsespetsialistile aadressil andmekaitse@coop.ee.

Töötlemise piiramine

Teatud tingimustel on teil ka õigus oma isikuandmete töötlemist piirata. Palun pidage meeles, et kui te palute oma andmete piiratud töötlemist, võib see mõjutada Teie osalemist Kliendiprogrammis. Selle õiguse kasutamiseks esitage kirjalik taotlus meie andmekaitseametnikule aadressil andmekaitse@coop.ee.

Kui Teil tekib seoses oma isikuandmete töötlemisega küsimusi, võtke palun meiega ühendust allolevatel kontaktidel. Kui Te ei ole saadud vastusega rahul, on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Coop Eesti Keskühistu 
reg. nr. 10093971
aadress: Suur-Sõjamäe 70, Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond, 75322, Eesti, 
telefon: 6 710 500, 
e-post: info@coop.ee 

Klienditoe kontaktid
Telefon: 661 3014
e-post: klienditugi@coop.ee 

Andmekaitsespetsialisti kontaktid
e-post: andmekaitse@coop.ee

Isikuandmete töötlemine

Ava kõik

Coop Eesti Keskühistu

Äriregistri kood: 10093971

Aadress: Suur-Sõjamäe 70, Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond 75322

Telefon: 6710500

e-post: info@coop.ee

 

Coop Pank AS

Äriregistri kood: 10237832

Aadress: Maakri 30, 15014 Tallinn

Telefon: 669 0966

e-post: info@cooppank.ee

 

Coop Liising AS

Äriregistri kood 10079244

Aadress: Maakri 30, 15014 Tallinn

Telefon: 6690966

e-post: info@cooppank.ee  

 

Saaremaa Tarbijate Ühistu

Äriregistri kood: 10044010

Aadress: Tehnika 5, Kuressaare, 93815

Telefon:  4538475

e-post: info@saaremaa.coop.ee

 

Harju Tarbijate Ühistu

Äriregistri kood: 10347236

Aadress: Saku 6, Tallinn, 11314

Telefon: 6699801

e-post: keskus@harjuty.ee

 

Rapla Tarbijate Ühistu

Äriregistri kood: 10359831

Aadress: Hariduse 3, Rapla 79513

Telefon:  4855457

e-post: raplaty@raplaty.ee

 

Haapsalu Tarbijate Ühistu

Äriregistri kood: 10202590

Aadress: Tallinna mnt 1, Haapsalu, 90507

Telefon:  4722020

e-post: yhistu@hty.ee

 

Lihula Tarbijate Ühistu

Äriregistri kood: 10048611

Aadress: Tallinna mnt 14, Lihula, 90303

Telefon: 4724060

e-post: lihulaty@lihulaty.ee 

 

Järva Tarbijate Ühistu

Äriregistri kood: 10097762

Aadress: Tööstuse 11, Paide, 72720

Telefon: 3850857

e-post: jarva.ty@jarvaty.ee

 

Hiiumaa Tarbijate Ühistu

Äriregistri kood: 10026288

Aadress: Heltermaa mnt 16, Kärdla, Hiiumaa, 92414

Telefon: 4636000

e-post: info@hiiumaa.coop.ee

 

Kilingi-Nõmme Majandusühistu

Äriregistri kood: 10070869

Aadress: Pärnu 37, Kilingi-Nõmme Pärnumaa, 86303

Telefon: 4490084

e-post: kilinginomme@hot.ee

 

Vändra Tarbijate Ühistu

Äriregistri kood: 10374019

Aadress: Pärnu-Paide mnt 21, Vändra, Pärnumaa, 87701

Telefon: 4467064

e-post: vandra.ty@vandra.coop.ee

 

Viljandi Tarbijate Ühistu

Äriregistri kood: 10249309

Aadress: Tallinna 3, Viljandi, 71020

Telefon: 4330143

e-post: info@viljandi.coop.ee

 

Elva Tarbijate Ühistu

Äriregistri kood: 10023216

Aadress: Kesk tn 1, Elva Tartumaa, 61504

Telefon: 7356393

e-post: elvaty@elvaty.ee

 

Jõgeva Majandusühistu      

Äriregistri kood: 10136232  

Aadress: Aia 3, Jõgeva, 48306

Telefon: 7768070

e-post: info@antsla.coop.ee

 

Coop Põlva Tarbijate Ühistu

Äriregistri kood: 10051286

Aadress: Kesk 10, Põlva, 63308

Telefon: 7999021

e-post: sekretar@pty.ee

 

Võru Tarbijate Ühistu

Äriregistri kood: 10242069

Aadress: Lembitu 1, Võru, 65608

Telefon: 7827600

e-post: info@vty.ee

 

Tõrva Tarbijate Ühistu

Äriregistri kood: 10034537

Aadress: Tartu mnt 6, Tõrva, 68606

Telefon: 7668060

e-post: kontor@torvatarb.ee

 

Antsla Tarbijate Ühistu

Äriregistri kood: 10240840

Aadress: Jaani 4, Antsla, Võrumaa, 66404

Telefon: 7855109

e-post: info@antslatu.ee

 

Tartu Tarbijate Kooperatiiv

Äriregistri kood: 1015135

Aadress: Ujula 2, Tartu, 51013

Telefon: 7302999

e-post: tartutk@tartutk.ee

 

Abja Tarbijate Ühistu

Äriregistri kood: 10274307

Aadress: Pärnu mnt 40 Viljandimaa. Abja-Paluoja, 69403

Telefon: 4360012

e-post: laili@abjaty.ee

Viking Security AS

Äriregistri kood: 10026845

Aadress: A. H. Tammsaare tee 62, Tallinn, 11316

Telefon: 6711080

E-post: info@vikingsecurity.ee

www.vikingsecurity.ee

 

Optimus Systems AS

Äriregistri kood: 11096397

Aadress:  A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn, 11314

Telefon: 6630130

E-post: info@optimus.ee

www.optimus.ee

 

G4S Eesti AS

Äriregistri kood: 10022095

Aadress: Paldiski mnt 80, 10617, Tallinn

Telefon: 6511700

E-post: g4s@ee.g4s.com

www.g4s.ee

 

Pristis AS

Äriregistri kood: 10004826

Aadress: Lõõtsa 8A, Tallinn, 11415

Telefon: 6841111

E-post: pristis@pristis.ee

www.pristis.ee

 

Kaameravalve OÜ

Äriregistri kood: 12399993

aadress: Kadaka tee 63, Tallinn

telefon: 8003333

e-post: info@kaameravalve.ee

www.kaameravalve.ee 

 

Solutional OÜ

Registrikood: 14917587

Aadress: Kaselaane põik 8/1-14 Laagri alevik, Saue vald Harjumaa 76401

Telefon: 6855205

e-post: info@solutional.ee

https://solutional.ee

 

Fleet Complete Eesti OÜ

Äriregistrikood: 10503340

Aadress: Lõõtsa 2b, Tallinn, 11415

Telefon: 6829500

E-post: eesti@fleetcomplete.eu

www.fleetcomplete.com

 

StrongPoint AS

Äriregistrikood: 10263025

Aadress: Männiku tee 104, Tallinn, 11216

Telefon: 6504200

E-post: info.ee@strongpoint.com

www.strongpoint.ee

 

Messente Communications OÜ

Äriregistrikood: 12418041

Aadress: Akadeemia tn 3, Tartu, 51003

Telefon: 8803220

E-post: messente@messente.com

www.messente.com

 

Maksekeskus AS

Äriregistrikood: 12268475

Aadress: Estonia pst 1, Tallinn, 10143

Telefon: 6229521

E-post: support@maksekeskus.ee

www.maksekeskus.ee

 

Sendsmaily OÜ

Äriregistrikood: 12837097

Aadress: Paldiski maantee 29, Tallinn, 10612

Telefon: 56568987

E-post: info@smaily.com

www.smaily.com

 

ID SÜSTEEMIDE OÜ

Äriregistrikood: 14259084

Aadress: A. H. Tammsaare tee 47 Tallinn Harjumaa 11316

Telefon: 6505444

E-post: info@ids.ee

www.ids.ee

 

Amazon Web Services Inc

aws.amazon.com

 

Google LCC

www.google.com 

 

Facebook Inc

www.facebook.com

 

ADM Interactive OÜ

Äriregistri kood: 10474271

Aadress: Põhja pst 27a, Tallinn, 10415

Telefon: 6177600

E-post: info@adm.ee

www.adm.ee 

 

Infovara AS

Äriregistri kood: 10901655

Aadress: Lõõtsa 6, Tallinn, 11415

Telefon: 6806204

E-post: infovara@infovara.ee

www.infovara.ee

 

Eesti Post AS (Omniva)

Äriregistrikood: 10328799

Aadress: Pallasti 28, Tallinn, 10001

Telefon: 6616616

E-post: info@omniva.ee

www.omniva.ee

 

Ekspress Meedia AS

Äriregistrikood: 10586863

Aadress: Narva mnt 13, Tallinn, 10151

Telefon: 6804540

E-post: info@ekspressmeedia.ee

www.ekspressmeedia.ee

 

Briif OÜ

Äriregistrikood: 10458869

Aadress: Kreutzwaldi 5a, Tallinn, 10120

Telefon: 5018412

E-post: reijo@direct.ee

www.direct.ee

 

ADM Cloudtech OÜ

Äriregistri kood: 14861007

Aadress: Põhja pst 27a, Tallinn, 10415

Telefon: 6177600

E-post: info@admcloudtech.com

www.admcloudtech.com 

 

Regio OÜ

Äriregistrikood: 12971967

Aadress: Riia 35, Tartu, 50410

Telefon: 7310122

E-post: regio@regio.ee

www.regio.ee

 

Reach-U AS

Äriregistrikood: 10302044

Aadress: Riia tn 24 Tartu, Tartu Tartumaa 51010

Telefon: 7387300

E-post: reach-u@reach-u.com

www.reach-u.com

 

Maa-amet

Äriregistrikood: 70003098

Aadress: Mustamäe tee 51 Tallinn Harjumaa 10621

Telefon: 6650600

E-post: maaamet@maaamet.ee 

www.maaamet.ee

 

STACC OÜ

Äriregistrikood: 11672027

Aadress: Narva mnt 20 Tartu, Tartu Tartumaa 51009

Telefon: 55571567

E-post: info@stacc.ee

www.stacc.ee

 

Uptime OÜ

Äriregistrikood: 10308733

Aadress: Pärnu mnt 158/2, Tallinn, 11317

Telefon: 6031700

E-post: info@uptime.eu

www.uptime.eu

 

Security Software OÜ 

Registrikood: 11924368

Aadress: Pärnu mnt 158/1, 11317, Tallinn

Telefon: +372 669 9707

E-mail: info@cybers.eu

https://cybers.eu/

 

Klient võib esitada isikuandmetega tutvumise, isikuandmete ülekandmise, isikuandmete kustutamise või isikuandmete töötlemise lõpetamise taotluse pöördudes digitaalselt allkirjastatud avaldusega Coop Eesti Keskühistu poole aadressil andmekaitse@coop.ee või esitades kirjaliku avalduse lähimasse Coopi kauplusesse, kus tuvastatakse kliendi isik.