Article image

Antsla Tarbijate Ühistu on Eesti esimene tarbijate ühistu, mis alustas Antsla Tarwitajate Ühisuse nime all tegevust 1902. aastal. Tema tegevuspiirkonnaks on Võrumaa.

Ühistul on kokku 70 töötajat, 1390 liiget ehk klientomanikku ja 7 kauplust, sealhulgas Coop väikepoed (Antslas, Kuldres, Tsoorus, Varstus ja Mõnistes) Coop Konsum ja Coop Ehituskeskus.

Üldkontakt

Antsla Tarbijate Ühistu

+372 5331 2190

info@antsla.coop.ee

Jaani 4, Antsla, Võrumaa, 66404

Äriregistri kood: 10240840

1 390

ühistu liiget

70

töötajat

7

kauplust

Coop Antsla Facebook

Liikmete üldkoosolekud

Ava kõik

Antsla Tarbijate Ühistu liikmete korraline üldkoosolek toimub 28. mail 2024. a algusega kell 16.30 Antsla Tarbijate Ühistu ruumides (Antsla, Jaani tn. 4, III korrus)

PÄEVAKORD:

 1. 2023.a majandusaasta aruande kinnitamine
 2. 2023.a majandusaasta kasumi jaotamine
 3. Audiitori valimine 2024. ja 2025. majandusaastaks

Vastavalt põhikirja punktile 7.2.7. on koosolek otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest. Kui koosolekule ei ilmu nõutav arv liikmeid, kutsub juhatus kokku uue koosoleku sama päevakorraga.

Korduskoosolek sama päevakorraga toimub 5. juunil 2024. a algusega kell 16.30.

Antsla Tarbijate Ühistu

Article image

Sooduskoodi kampaania

Ostes 20.03-01.04.2024 Antsla Konsumist vähemalt 30 euro eest, trükitakse kassatšekile sooduskood.

Järgmisel poeskäigul esita sooduskood kassas ning saad kõik tavahinnaga tooted vähemalt 5% soodsamalt.

Kohalikud hoiavad kokku!

Vaata kampaania tingimusi allpool.

Kampaania tingimused

Ava kõik

Sooduskoodi kampaania on Antsla Tarbijate Ühistu poolt korraldatav kampaania. 

Kampaania korraldaja juriidilised andmed: Antsla Tarbijate Ühistu, Jaani 4 Antsla, reg.nr. 10240840, e-mail: info@antsla.coop.ee

Sooduskoodi kampaania on soodustuse vorm, mis on täiendus tavapärastele Coop kampaaniatele. 

 • Kampaania algab 20.03.2024 ja lõpeb 01.04.2024. Korraldajal on õigus kampaaniaperioodi muuta teavitades sellest kodulehel www.coop.ee/antsla. 
 • Sooduskoodi kampaania kehtib ainult Antsla Konsumi kaupluses aadressil Kreutzwaldi 4a, Antsla ning väljastatakse vöötkoodina trükituna kassatšeki jaluses.    
 • Kliendile, kelle ostukorvi lõppsumma on vähemalt 30€ väljastatakse ühekordne sooduskood, mis annab soodustust 5% tavahinnaga toodetele. Kampaania sooduskoodi saab kasutada ühe ostu puhul. Mitut sooduskoodi ühe ostu puhul kasutada ei saa, st. sooduskoode ei summeerita. 
 • Ostukorvi lõppsumma, mille alusel sooduskood väljastatakse, on summa, millelt on maha arvatud kõik kampaania- ja muud soodustused (SK, SK+, sünnipäevasoodus, kauplusepõhine kampaania, jmt).
 • Soodustuse saamiseks tuleb kliendil registreerida sooduskood enne makse sooritamist kassas. 
 • Sooduskoodi soodustus ei kehti pandipakendi tagatisraha, Coop kinkekaartide, loterii- ja muude piletite, kõnekaartide, kirjamarkide ning tubakatoodete eest tasumisel. 
 • Lepingulisele kliendile (juriidiline isik, kes ostab arvega) sooduskood ei kehti.
 • Kampaaniaperioodi lõppedes kaotavad kasutamata sooduskoodid kehtivuse.
 • Sooduskood kehtib nii tava- kui ka nutikassas. Sooduskoodi kasutamisel nutikassas, tuleb sooduskood skaneerida nagu tavaline kaup enne ostupuldi ärapanekut puldiseinale. 
   

Liikmelisus

Ava kõik

Antsla TÜ liikmeks astumise tingimused ning liikme õigused ja kohustused on sätestatud põhikirjas. Põhikirjaga on võimalik tutvuda Antsla TÜ kontoris Jaani 4, Antsla III korrus.

Väljavõte põhikirjast:

 • Ühistu liikmeks võib astuda iga 18- aastaseks saanud füüsiline isik, kes on nõus täitma Ühistu põhikirja ja kandma liikmeksolekuga kaasnevaid kohustusi.
 • Liikme elu- või töökoht peab asuma Ühistu tegevuspiirkonnas.
 • Liige ei või kuuluda konkureeriva äriühingu juht- või kontrollorganitesse ega olla sellise ettevõttega tööõiguslikes suhetes.
 • Liige ei saa olla konkureeriva äriühingu omanik ega füüsilisest isikust ettevõtja Ühistuga samadel tegevusaladel.
 • Liikmeksolek Ühistus on vabatahtlik.
 • Liikmeks astumisel esitatakse Ühistu juhatusele kirjalik avaldus, mille juhatus vaatab läbi ühe kuu jooksul avalduse esitamise päevast alates. Koos avalduse esitamisega tasutakse sisseastumismaks. Ühistu liikmeks mittevastuvõtmisel sisseastumismaksu ei tagastata ja see jääb menetluskulude katteks.
 • Ühistu liikmeks vastuvõtmisel tuleb tasuda osamaks Ühistu arvele 1 kuu jooksul alates vastuvõtmisotsuse tegemisest.
 • Liikmeks astuja loetakse Ühistu liikmeks vastuvõetuks osamaksu tasumise päevast arvates.
 • Liikme osamaksu suurus  on 20 eurot. Ühistu liikmetel, kes on astunud liikmeks enne käesoleva põhikirja jõustumist, ei ole kohustust osamaksu suurendada.
 • Liige võib tasuda suurema osamaksu. Osamaksu maksimummäär on 5-kordne osamaks.
 • Osamaks tasutakse rahalise sissemaksena.
 • Liikme sisseastumismaks on 2 eurot.

Sisseastumismaksu ja liikme osamaksu võib tasuda sularahas Ühistu kontoris või kanda Antsla Tarbijate Ühistu arvelduskontole:
EE414204278606188303 Coop Pank
EE761010402011418004 SEB Pank
EE942200001120128117 Swedbank

Liikmeks astumise avalduse saab alla laadida siit. Digiallkirjastatud avaldus palume saata e-posti aadressil info@antsla.coop.ee
Liikmeks astumise avaldust on võimalik täita ka Antsla TÜ kontoris, palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.

 

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord selgitab Antsla Tarbijate Ühistu liikme (edaspidi nimetatud liige või mitmuses liikmed) isikuandmete töötlemist Antsla Tarbijate Ühistu (edaspidi nimetatud ühistu) ja  liikme õigusi seoses liikme isikuandmete töötlemisega.

1.2. Õigusaktidest tulenevalt loetakse isikuandmeteks kõiki andmeid, mida saab liikme isikuga seostada.

1.3. Käesolev isikuandmete töötlemise kord kehtib kõigi liikmete suhtes. Isikuandmete töötlemine käesolevas korras toodud tingimustel on liikmeks olemise ja liikme hüvede saamise eelduseks st ilma liikmete isikuandmeid töötlemata ei ole ühistu tegutsemine seaduses sätestatud korras ja eesmärkidel võimalik.

1.4. Liikmete isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Antsla Tarbijate Ühistu registrikood 10240840; aadress Jaani 4, Antsla, Võrumaa; e-post info@antsla.coop.ee. Liikme Säästukaardiga registreeritud ostuandmete osas on liikme isikuandmete kaasvastutavaks töötlejaks Coop Eesti Keskühistu (registrikood 10093971, aadress Suur-Sõjamäe 70, Soodevahe küla, Rae vald, 75322 Harjumaa, e-post andmekaitse@coop.ee)

1.5. liikmete isikuandmeid töödeldakse lähtudes isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest tagades nende töötlemise õiguspärasuse, konfidentsiaalsuse ja turvalisuse ning rakendades selleks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi meetmeid.

1.6. Isikuandmetele võimaldatakse ligipääs ainult vastava juhendamise saanud töötajatele, kellel on õigus isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud nende tööülesannete täitmiseks ja isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

1.7. Oma liikmete teenindamisel ja/või oma juriidiliste kohustuste täitmiseks võib ühistu kasutada koostööpartnereid, kes tegutsevad isikuandmete volitatud või kaasvastutavate töötlejatena. Sellised koostööpartnereid valib ühistu hoolsalt ning kontrollib enne nendega koostöö alustamist, et koostööpartner on võimeline tagama isikuandmete nõuetekohast töötlemist. Volitatud töötlejad võivad liikmete isikuandmeid töödelda üksnes ühistu poolt antud juhiste alusel ja ulatuses.

1.8. Ühistu töötleb isikuandmeid alati Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna siseselt. Liikme isikuandmeid ei edastata väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse ega ka töödelda andmeid seal.

1.9. Ühistul on õigus käesolevat korda ühepoolselt muuta. Isikuandmete töötlemise korra kehtiv redaktsioon on nähtav ühistu veebilehel https://www.coop.ee/antsla.

1.10. Isikuandmete töötlemise õiguspärasust ühistus jälgib andmekaitseametnik. Liikmel on õigus tema isikuandmete töötlemisega seotud probleemide ja küsimuste korral pöörduda otse andmekaitseametniku poole aadressil andmekaitse@coop.ee

2. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED

2.1. Töödeldavateks isikuandmeteks on eelkõige, kuid mitte ainult:

2.1.1. liikme isiklikud andmed (nt ees-ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg);

2.1.2. liikme kontaktandmed (nt aadress, telefon, e-posti aadress);

2.1.3. liikmelisusega seotud andmed (nt liikmeks astumise ja väljaastumise või väljaarvamise aeg, andmed sisseastumismaksu suuruse ja tasumise ning osamaksu suuruse ja tasumise ja tagastamise kohta, andmed üldkoosolekul osalemise kohta);

2.1.4. liikme õiguste ja kohustuste täitmisega seotud andmed sh liikmesoodustuste ja hüvede võimaldamiseks vajalikud andmed, liikme kohustuste täitmise hindamiseks vajalikud andmed (nt Säästukaardiga registreeritud ostude andmed, millelt arvestatakse liikme soodustust; ostuboonus; hooajalised kinkekaardid liikmetele);

2.1.5. seadusest tulenevate kohustuste täitmisel saadud info (nt kohtute, uurimisorganite, maksuhalduri nõuetest tulenev teave).

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS JA EESMÄRK

3.1. Ühistu töötleb oma liikmete isikuandmeid peamiselt seadusest, ühistu põhikirjast ja õigustatud huvist tulenevate õiguste ja kohustuste täitmise eesmärgil ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 (edaspidi Määrus)) art 6 (1) c) ja art 6 (1) f) alusel, näiteks:

3.1.1. liikmete haldamiseks (nt liikmeks astumise või väljaastumise avalduse menetlemiseks, liikme väljaarvamiseks, liikmete nimekirja pidamiseks jmt);

3.1.2. liikmete teenindamiseks (nt liikmesoodustuste ja hüvede võimaldamiseks, liikmete põhikirjast tulenevate kohustuste täitmise hindamiseks, liikmete vahel loosimiste korraldamiseks, liikmete informeerimiseks erinevates liikmeid puudutavates küsimustes sh liikmetele suunatud mitteturundusliku ajakirja „Coop Teataja“ edastamiseks jmt);

3.1.3. seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt õiguskaitseorganite ning riiklike ja kohalike omavalitsusasutuste päringutele ja teabenõutele vastamiseks jmt);

3.1.4. ühistu huvide ja õiguste kaitseks (nt riskide juhtimiseks, turvalisuse tagamiseks (nt turvakaamerate kasutamise ühistu tegevuskohtades, kõnede salvestamine paremaks teenindamiseks), liikmete seas küsitluste läbiviimiseks jmt)

4. ISIKUANDMETE AVALDAMINE

4.1. Isikuandmete avaldamine on üks isikuandmete töötlemise viise ning see võib toimuda üksnes punktis 3 nimetatud eesmärkidel ja alustel. Näiteks võidakse liikme nimi avaldada kaupluses, et teavitada liiget ühistu poolt pakutava hüve (näiteks kinkekaart) saamisest.

4.2. Juhul kui liikmete õigused ja kohustused (liikmele pakutavad teenused, liikme põhikirjast tulenev ostukohustus, liikmele ettenähtud soodustused või hüved) on seotud liikme isikustatud Säästukaardiga, avaldatakse liikme isikuandmed vajalikus mahus ka Coop Eesti Keskühistule, kes Säästukaardi süsteemi haldab. Säästkaardile rakenduva Coopi kliendiprogrammi tingimused ja isikuandmete töötlemise kord on tutvumiseks kättesaadav ühistu kauplustes ja Coopi kodulehel aadressil www.coop.ee

4.3. Kui liikmetele pakutakse hüvesid või soodustusi ka teiste Coop Eesti ettevõtete juures, võidakse liikme isikuandmed selleks vajalikus mahus (nimi, isikukood, liikmelisus) edastada ka vastavat hüve või soodustust pakkuvale Coop Eesti ettevõttele. Isikuandmeid töödeldakse vaid nende Coop Eesti ettevõtete poolt ning sellises määras, mis on vajalik eesmärgi täitmiseks (minimaalsuse printsiip). Coop Eesti ettevõtete nimekiri ja täpsemad andmed on kättesaadavad aadressil www.coop.ee

4.4. Liikmete isikuandmeid võidakse töötlemise käigus avaldada ka:

4.4.1 Coop Eesti ettevõtteid teenindavatele erinevate tehniliste- ja tugiteenuste osutajatele (nt side-, IT- ja trükiteenuste, arhiivi, dokumentide hävitamise teenuse osutajad) ja teistele volitatud töötlejatele;

4.4.2. erinevatele riiklikele andmekogude või registrite pidajatele (nt rahvastikuregister liikmete andmete kontrollimiseks);

4.4.3. riiklikele ja kohaliku omavalitsuse ametitele ja organitele (nt Maksu-ja Tolliamet, politsei, kohtud nende päringutele ja teabenõutele vastamiseks).

5. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

5.1. Isikuandmete töötlemisel lähtub ühistu muuhulgas nii andmete minimaalsuse kui ka säilitamise piirangu põhimõtetest.

5.2. Isikuandmeid säilitatakse kuni töötlemise eesmärkide saavutamiseni või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseni.

5.3. Ühistu säilitab liikme isikuandmeid üldjuhul kuni 10 aastat arvates liikmelisuse lõppemisest. Säilitamise aluseks peale liikmelisuse lõppemist on õigusaktist tulenev säilitamise kohustus ning ühistu õigustatud huvi tagada vajalik informatsioon ja alusdokumendid võimalike vaidluste lahendamiseks või muude riskide juhtimiseks.

5.4. Isikuandmete säilitamisel arvestab ühistu ka teiste liikmete huvidega – kustututavad andmed ei tohi kahjustada teiste liikmete huve ja õigusi.

6. LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1. Liikmel on kohustus anda ühistule üksnes õigeid ja ajakohaseid isikuandmeid, samuti teavitada ühistut viivitamatult oma andmete muutumisest.

6.2. Liikmel on õigus:

6.2.1. saada enda isikuandmete töötlemise kohta informatsiooni ning oma isikuandmeid parandada, saates sellekohase digiallkirjastatud avalduse aadressile info@antsla.coop.ee või tulles kohale ühistu asukohta. Kui liige soovib oma isikuandmete väljastamist paberil, võib ühistu küsida seaduse kohaselt paljundustasu alates 21. leheküljest 0,19 eurot lehekülje eest,

6.2.2. nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist kui ta leiab, et ühistu poolt isikuandmete töötlemine ja/või selle ulatus ja/või eesmärk ei põhine (enam) seaduslikul alusel,

6.2.3 nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, esitada vastuväide oma isikandmete töötlemisele kui selline õigus tuleneb asjakohastest õigusaktidest. Ühistul on siiski õigus jätkata liikme isikuandmete töötlemist ka liikme vastuseisu korral kui töötlemise jätkamise kohustus tuleneb seadusest, ühistu põhikirjast või kui ühistul on motiveeritud põhjused ning õigustatud huvi andmetöötluse jätkamiseks,

6.2.4. pöörduda Coop Eesti ettevõtete ühise andmekaitseametniku poole aadressil andmekaitse@coop.ee, esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

Antsla Tarbijate Ühistu tugevdab oma liikmete lojaalsusprogrammi

Antsla Tarbijate Ühistu muudab alates 1. juunist 2021 oma liikmeprogrammi ning hakkab seniste ühekordsete soodustuste asemel andma oma liikmetele igakuiselt topeltboonuseid kõikidelt ostudelt, mis ühistu kauplustes tehakse.

Antsla Tarbijate Ühistu juhataja Roman Provotorov: “Muudatusega soovime eelkõige teha soodustused kättesaadavamaks rohkematele liikmetele, senine 10% ost jaani-ja jõulukuul on ajale jalgu jäänud, sest iga aastaga kasutas seda võimalust üha vähem liikmeid, samuti jätsid osa liikmeid realiseerimata kinkekaardi, mida väljastasime septembris. Mõlemad soodustused nõuavad samas palju käsitööd ja tekitavad kauplustes järjekordi, samuti ei ole võimalik neid teostada Nutikassas. Uus süsteem on meie 1400 ühistu liikmele mugav - ei pea tegema muud, kui registreerima iga ostuga Coop kliendikaardi, mida enamus meie liikmeid teeb juba ka täna.“

Kõik Coopi kliendikaardi (Säästukaart, Säästukaart Pluss või Coop Panga pangakaart) omanikud saavad oma ostudelt lisaks soodustustele ka boonust. Kuu jooksul kogunenud boonuspunktid kantakse omaniku boonuskontole järgmise kuu 6. kuupäeval. Alates 01. juunist 2021 kahekordistub Antsla Tarbijate Ühistu liikmete boonus automaatselt nendelt ostudelt, mis tehakse Antsla Tarbijate Ühistu kauplustes. Boonused sõltuvad ostude suurusest – mida rohkem kuu jooksul ostad, seda suurem on Coopi ostuboonus, mida rohkem ostad koduühistu poest, seda enam teenid topeltboonust. Seega saavad täiendavatest boonustest osa ka need liikmed, kelle ostusumma nad siiani kinkekaardist ilma jättis.

Näiteks:

Mari ja Karin on mõlemad Antsla Tarbijate Ühistu liikmed. Mari ostab kuus 299 euro eest ja teenis seni boonust 3 eurot kuus. Mari teeb ostud Coop Tsooru kaupluses, seega on tema boonus edaspidi 6 eurot kuus (72 eurot aastas).

Karin ostab kuus 500 euro eest, tema on seni kogunud boonust 10 eurot kuus, Karini kodupood on Antsla Konsum, aga liikuva eluviisi tõttu külastab ta ka teiste ühistute kauplusi, kust tuleb umbes pool tema boonustest. Alates juunist otsustab Karin muuta oma ostukäitumist ja külastada põhiostudeks veel rohkem oma koduühistu kauplusi, sest nii suureneb summa, mille boonus kahekordistatakse ja ta võib saada boonust lausa 20 eurot kuus (240 eurot aastas).

Naabrimehed Toomas ja Elmar teevad kodus remonti ja ostavad ehitusmaterjalid Coop Antsla Ehituskeskusest, suvekuudel on nende ostusumma üle 1000 euro. Elmar on Antsla Tarbijate Ühistu liige, aga Toomas mitte, seega on Toomase boonuse summa Säästukaart Plussiga makstes 22 eurot, aga Elmaril 44 eurot kuus.

Kokkuvõte on lihtne – mida rohkem oste teeb Antsla Tarbijate Ühistu liige oma koduühistu kauplustes, seda suurem on tema võit igapäevaselt. 2020. aastal maksis Antsla TÜ oma klientidele boonuseid 75854 eurot.

  Kui ostad ühes kuus
  99 € 299 € 499 € 500 € 1 000 €
Boonuspunktid 5 10 15 20 20
Soodustuse % 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,0%
Soodustus € 0,5 € 3,0 € 7,5 € 10,0 € 20,0 €
 
Topeltboonuspunktid 10 20 30 40 40
Soodustuse % 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 4,0%
Soodustus € 1,0 € 6,0 € 15,0 € 20,0 €  40,0 €

Makstes Säästukaart Plussi või Coop Panga pangakaardiga teenid 10% rohkem - maksimaalne soodustus topeltboonuse süsteemis on 4,4 %.

Ühistu kauplused