eCoop
Palju õnne võitjatele!

2016

Juuni
võitja
Kai
Vakmann
Tartust
Juuli
võitja
Liia
Tartov
Raplast
Augusti
võitja
Tõnu
Sõmer
Viljandimaalt
Septembri
võitja
Andrias
Bernhardt
Pärnumaalt
Oktoobri
võitja
Arvi
Teider
Ülenurmest
Novembri
võitja
Saima
Piirsalu
Pärnumaalt
Detsembri
võitja
Ester
Hansschmidt
Kilingi-Nõmme

2017

Jaanuari
võitja
Ene
Piirsalu
Roosna-Allikult
Veebruari
võitja
Aleksandra
Pogodina
Tallinnast
Märtsi
võitja
Ruth
Päll
Jõgevalt
Aprilli
võitja
Antonina
Zujeva
Viljandist
Mai
võitja
Janina
Hapsalo
Kehras
Juuni
võitja
Juuli
võitja

Kampaania „Suur Säästukaardi autoloos“ reeglid

1. Kampaania korraldaja on Coop Eesti Keskühistu, reg. kood 10093971, asukohaga Kalda 7c, Tallinn 11625, e-post: info@coop.ee (edaspidi Korraldaja). 

2. Korraldaja viib läbi loosikampaania kaubandusliku loterii vormis (edaspidi Kampaania), mis kestab 01.jaanuarist 2017.a. kuni 15. septembrini 2017.a.

3. Kampaanias loositakse veebruarist 2017.a. kuni augustini 2017.a. iga kuu välja sõiduauto Volkswagen Golf TL EX 1.4TSI 125H 6G (edaspid Auhind), väärtusega 16 500 eurot. Kokku loositakse välja 7 Auhinda.

4. Auhinnad loositakse välja loosimisele eelneva kalendrikuu eraisikutest Säästukaardi ja Säästukaart Plussi kasutajate vahel, kes vastavad käesolevates reeglites sätestatud tingimustele.

5. Loosimises osalemiseks peab Säästukaardi omanik kampaanias osalemise perioodil 01.01.-31.07.2017.a. loosimisele eelneval kalendrikuul olema ostnud Coop Eesti kauplustest* vähemalt 50 (viiekümne) euro eest ja registreerinud oma ostu Säästukaardi või Säästukaart Plussiga, mis annab kliendile ühe virtuaalse loosipileti. Iga järgmise 50 euro ostulävendi ületamine annab kliendile juurde ühe loosipileti alljärgnevalt:

autoloos-50-250

6. Loosimises osalevate loosipiletite arvestus käib kalendrikuu kaupa st loosipiletite arvestus algab igal kalendrikuul uuesti nullist. Loosimises osalevad igakordselt vaid eelmisel kalendrikuul lunastatud loosipiletid.

7. Loosipiletite arvestus kliendile toimub automaatselt Säästukaardi või Säästukaart Plussiga Coop Eesti kaupluste kassasüsteemides registreeritud ostude alusel. Lisakaartide ostusummad liidetakse põhikontole.

8. Loosimises ei osale Coop Eesti töötajad, juhtorganite liikmed ja kampaania korraldamisega otseselt seotud isikud.

9. Auhind eelmises kalendrikuus lunastatud loosipiletite vahel loositakse välja järgneval kalendrikuul hiljemalt 10. kuupäeval.

10. Loosimised on avalikud kaasates sõltumatuid vaatlejaid.

11. Loosimise tulemused avaldatakase Coop Eesti veebilehel: www.coop.ee ja Coop Eesti Facebooki lehel.

12. Korraldaja võtab Auhinna võitjatega isiklikult ühendust ning lepib kokku Auhinna üleandmise aja ja koha.

13. Kui Auhinna võitjaga ei ole Korraldajast olenemata põhjustel võimalik ühendust saada loosimisele järgneva 3 (kolme) tööpäeva jooksul, siis on Korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata ja loosida Kampaanias osalejate hulgast välja teine võitja.

14. Auhind tuleb välja võtta 1 (ühe) kuu jooksul peale võitjaga ühenduse võtmist. Juhul kui auhinna võitja ei ole auhinnale õigeaegselt  järele tulnud, on Korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata ja loosida Kampaanias osalejate hulgast välja uus võitja.

15. Auhinna kättsaamiseks tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument (pass, ID kaart).

16. Auhinnaga seotud riiklikud maksud ja Auhinnaks oleva auto registreerimise kulu tasub Coop Eesti Keskühistu. Mistahes muud Auhinna vastuvõtmisega kaasneda võivad kulud (nt sõidukulud auto kätteandmise asukohta, ööbimiskulud jne) kannab Auhinna võitja.

17. Auhinna üleandmisel sõlmitakse Auhinna võitjaga üleandmise-vastuvõtmise leping, mis muuhulgas sisaldab alljärgnevaid tingimusi:

a. Auhinnaks olevad autod on kasutusel Kampaania perioodil Kampaania sõnumi kandjana ning on üleandmisel kujundatud Kampaaniaga seotud kleebistega. Auhinna võitjal on kohustus kasutada autot         kampaania kleebistega vähemalt üheaastase perioodi jooksul alates auto kättesaamisest.

b. Kampaania võitja on kohustatud nõustuma intervjuude, pildistamise ja filmimistega ajakirjandusväljaannetele. Vastav nõustumine on eelduseks auhinna väljastamisele.

18. Kampaania käigus võidetud Auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale Auhinna maksumust rahas.

19. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning laienevad kõigile Kampaanias osalejatele.

20. Korraldajal on õigus Force Majeure juhtudel lõpetada Kampaania viivitamatult teavitades sellest veebilehel www.coop.ee ilma selle eest mistahes vastutust kandmata.

21. Juhul, kui Korraldaja saab teadlikuks mistahes pettusest, kelmusest või muust sarnasest tegevusest Kampaania kestel või sellega seoses, mis omakorda puudutab mistahes moel auhinnanõuet, siis sellist nõuet ei rahuldata.

22. Juhul kui Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada Korraldajast mitteolenevatel põhjustel (sh kui Säästukaardi omaniku kontaktandmed on ebakorrektsed või vananenud), ei vastuta Korraldaja Kampaanias osaleja Auhinna loosimisest või Auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

23. Käesolevad Reeglid on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja muudele õigusaktidele.

24. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtiva õiguse alusel.

25. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30. august 2017.a. kirjalikult aadressile Kalda 7c, Tallinn 11625 märksõnaga „Suur Säästukaardi Autoloos“.  Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates nende saamisest. Pretensioonid, mis on esitatud hilisema kuupäevaga, kui on eelpool välja toodud, menetlemiseleei kuulu .

26. Lisainfot Kampaania kohta saab aadressil www.coop.ee ja telefonil 6 710 500.

*kõik Coop Eesti kauplused v.a.Kilingi-Nõmme MÜ-le kuuluv Kanaküla kauplus ja Põlva TÜ poolt opereeritav Euronics`i kauplus

Go up