VÕITJAD ON SELGUNUD! Colgate-Palmolive kampaania 01.06-30.06

31.05.2018 Tarbijamängud

Kampaania on lõppenud, aitäh kõigile osalejatele! Võitjatega võetakse ühendust! 
RIINA T.
RAIDI A.
MARIT P.
 

Colgate-Palmolive tarbijkampaania reeglid:
1. Perioodil 01.06.2018 kuni 30.06.2018 toimub tarbijamäng Maksimarketi, Konsumi ja A ja O kauplustes, mida korraldab Jungent Estonia OÜ - edaspidi kampaania Korraldaja, koostöös Coop-iga.
2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt
käesolevates reeglites. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel
on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
3. Kampaanias osalemiseks ning auhinna võitmiseks tuleb omada püsikliendi
Säästukaarti ning registreerida see Colgate suuhooldus ja Palmolive
kehahooldus toodete (välja arvatud Palmolive tükiseebid) ostul kassas. Osalemiseks tuleb osta vähemalt üks Colgate toode ja üks Palmolive toode. Ostude arv ühe osaleja kohta ei ole limiteeritud.
4. Kampaanias osalevad kõik Colgate suuhooldus ja Palmolive kehahooldus
tooted (välja arvatud Palmolive tükiseebid) sooritatud ostud, mille kuupäev jääb ajavahemikku
01.06.2018 kuni 30.06.2018.
5. Kõigi kampaanias osalejate vahel loosib Korraldaja välja kampaania lõppedes kolm Estraveli kinkekaarti 500 EUR väärtuses.
6. Auhindade loosimine toimub 06.07.2018. Loosimisel osalevad kõik kampaania
perioodil Säästukaardiga registreeritud Colgate suuhooldus ja Palmolive
kehahooldus toodete (välja arvatud Palmolive tükiseebid) ostud.
7. Kampaania loosimisega selgunud auhinnavõitjatega, kes on Säästukaardi
registreerimistaotluses märkinud ära oma kontaktandmed, võetakse personaalselt
ühendust ning nende nimed avaldatakse päev peale loosimist internetis aadressil
www.coop.ee. Võitjad, kellel puuduvad kontaktandmed, kuid leiavad oma nime eelpool
mainitud kodulehelt, peavad auhinna kätte saamiseks kirjutama aadressile
jungent@jungent.eu ja teavitama oma kontaktandmed, millel saab võitjaga
ühendust võtta.
8. Võitja peab auhinna kättesaamiseks esitama oma isiku tuvastamiseks Korraldajale
isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba, ID kaart). Alaealiste võitjate puhul
väljastatakse auhind võitja hooldajale või eestkostjale viimase poolt hooldusõigust
tõendava dokumendi alusel. Peavõidud kolm Estraveli reisi kinkekaarti väljastatakse Jungent Estonia OÜ kontorist aadressil Paldiski mnt. 11, Tallinn
9. Viimane kuupäev auhindade välja võtmiseks on 31.08.2018.
10. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhinda ei asendata kampaanias
osalejate nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata auhindade võitjatele auhinna
maksumust rahas. Kõik auhindadega seotud maksud tasub korraldaja.
11. Kampaanias osaleja poolt kampaania korraldamise tingimuste eiramise või
kampaania Korraldajale ebaõigete või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti
muude ebaõnnestumiste korral (kampaania Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti
saada tema poolt edastatud kontaktandmetel jmt.) mis ei ole tingitud kampaania
Korraldaja süüst, ei vastuta kampaania Korraldaja kampaanias osalejate auhinna
loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
12. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi
seadustele.