Õppele pandi Järvamaa Kutsehariduskeskuse eestvedamisel pidulik punkt 14. septembril Särevere mõisas.

Coop Järva tõstis töökohapõhise õppe uuele tasemele

01.10.2018 Uudised

12 Järva Tarbijate Ühistu töötajat omandas ühiselt müüja-klienditeenindaja 4. astme kutsetunnistuse. Aastapikkune õpe, millest suurema osa moodustas erialane praktika, toimus kutseõppeasutuse ja Järva Tarbijate Ühistu koostöös valminud spetsiaalse õppekava alusel.

„Tänu sellele, et saime kaasa rääkida Järvamaa Kutsehariduskeskuse müüja-klienditeenindaja õppekava koostamisel ning õppegrupi moodustasidki meie enda töötajad, toimusid kontakttunnid just meile parimal ajal ja kohas ning sobivatel tiingimustel. Ka käsitletavate teemade valikul lähtuti meie ettevõtte spetsiifikast,“ sõnas Järva Tarbijate Ühistu personalijuht Ivi Juknaite. Ta lisas, et paremat ettevalmistust ühistu kauplustes töötamiseks on raske ette kujutada.

Sarnases õppegrupis omandasid müüja-klienditeenindaja 4. taseme kutsetunnistuse ka kaks Narva Maksimarketi töötajat, sedapuhku Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses.

Tänapäevasele kutsestandardile vastava kutsetunnistuse omandanud kaheteistkümne töötaja teadmised kliendikesksest lähenemisest said suurepärase lihvi. Sellega aga kasu ettevõtte ja selle töötajate jaoks ei piirdunud. „Kuna kõigil õpilastel oli lisaks koolipoolsele juhendajale vaja ka ettevõttesisest juhendajat, olid projekti kaasatud kaupluste juhatajad, kes tänu sellele samuti palju uut ja huvitavat juurde õppisid,“ sõnas Juknaite. Praktikajuhendajatele korraldas kool täienduskoolituse.

Positiivne kogemus andis Coop Järvale tõuke jätkata Järvamaa Kutsehariduskeskusega koostööd ka tulevikus. Nii komplekteeritakse juba praegu 2018.-2019. õppeaastaks töökohapõhist õppegruppi. Neli septembris lõpetanud töötajat on aga tänaseks asunud omandama juba 5. taseme ehk müügikorraldaja kutsetunnistust.