Kliendiprogrammi tingimused alates 01.02.2022

Ava kõik

1.1. Coop on Coop Eesti Keskühistu (reg. nr. 10093971), aadress: Suur-Sõjamäe 70, Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond, 75322, Eesti.
1.2. Coop Eesti ettevõtted on Coop Eesti Keskühistu ja tema liikmeteks olevad tarbijate ühistud ning Coop Pank AS ja tema finantsteenustega tegelevad tütarettevõtjad. (Coop Eesti ettevõtete andmed on kättesaadavad aadressil coop.ee/privaatsus ning Coop Eesti kauplustes).
1.3. Coop Eesti kauplused on Coop Eesti ettevõtete poolt opereeritavad kauplused ja e-poed.
1.4. Coopi kliendiportaal on aadressil coop.ee asuv Klientide iseteeninduskeskkond.
1.5. Kliendikaart on Coop Eesti ettevõtete kliendikaart, mis annab Kliendile võimaluse saada soodushindu Coop Eesti kauplustes ja valitud koostööpartnerite juures ning osaleda Kliendiprogrammis. Kliendikaartideks on Säästukaart, Säästukaart Pluss ning Kliendikaardi funktsiooniga Coop Panga maksekaart.
1.6. Kliendiprogramm on Coop Eesti ettevõtete ja koostööpartnerite ühine kliendiprogramm, mis annab sellega liitunud Klientidele võimaluse saada erinevaid soodustusi Coop Eesti kauplustes ja valitud koostööpartnerite juures, koguda vastavalt Coopi kliendikaardi boonussüsteemi põhimõtetele oma ostudelt boonusraha või Coop Loto pileteid, osaleda erinevates kliendikampaania mängudes ning kasutada Nutikassat. Kliendiprogrammi eest vastutab Coop Eesti Keskühistu. Kliendiprogrammiga seotud koostööpartnerite nimekiri on kättesaadav coop.ee/privaatsus.
1.7. Kliendikaardi boonussüsteem on osa Kliendiprogrammi raames Klientidele pakutavast soodustuste- ja motivatsioonisüsteemist. 
1.8. Kliendikonto on Kliendiga seotud personaalne Kliendiprogrammi konto.
1.9. Klienditugi on Klientidele telefonil 6613014  ja e-posti aadressil klienditugi@coop.ee pakutav tugiteenus. 
1.10. Klient on Kliendiprogrammis osaleja.
1.11. Nutikassa on Coop Eesti kauplustes kasutatav iseostlemissüsteem või iseteeninduskassa.
1.12. Privaatsuspoliitika on teave Klientide isikuandmete töötlemise kohta, mis on kättesaadav aadressil coop.ee/privaatsus.

2.1. Käesolevad Kliendiprogrammi tingimused moodustavad Coopi ja Kliendi vahelise lepingu, millega sätestatakse poolte õigused ja kohustused Kliendiprogrammi elluviimisel. 
2.2. Kliendiprogrammi eesmärgiks on pakkuda Kliendile erinevaid käesolevates tingimustes fikseeritud hüvesid sh personaalseid pakkumisi ja soovitusi. Antud eesmärgi täitmiseks on Coopil vaja töödelda Kliendi isikuandmeid sh teha Kliendi profiilianalüüs ja seda Kliendi teatud eripärade hindamiseks kasutada. 
2.3. Coopi peamiseks kohustuseks on tagada Kliendiprogrammi toimimine ja Kliendiprogrammi hüvede pakkumine Kliendile vastavalt kehtivatele Kliendiprogrammi tingimustele ja seadusandlusele. Kliendi peamiseks kohustuseks on kasutada oma Kliendikaarti vastavalt kehtestatud reeglitele ning esitada Kliendiprogrammiga liitumisel ainult korrektseid ja täpseid andmeid, parandada esimesel võimalusel kõik andmetes avastatud ebatäpsused ja uuendada oma andmeid kohe, kui need muutuvad.
2.4. Kliendiprogrammiga liitumisel loetakse leping Coopi ja Kliendi vahel sõlmituks ning Klient Kliendiprogrammi tingimustega nõustunuks. Kliendiprogrammi tingimuste lahutamatuks osaks on Privaatsuspoliitika, kus kirjeldatakse, kuidas toimub Kliendi isikuandmete töötlemine. Klient tutvub enne Kliendiprogrammiga liitumist Kliendiprogrammi tingimuste ja Privaatsuspoliitikaga ning annab kinnituse nendega nõustumiseks. Klient saab igal ajahetkel tutvuda kehtivate Kliendiprogrammi tingimuste ja Privaatsuspoliitikaga Coopi kodulehel või Coop Eesti kauplustes. 
2.5. Coopil on õigus Kliendiprogrammi tingimusi (sh boonussüsteemi) ja Privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta, samuti Kliendiprogrammi või osa sellest lõpetada teavitades sellest Coopi kodulehel, Kliendiportaalis ja/või Coop Eesti kauplustes ja/või igale Kliendile saadetud e-kirjas. 
2.6. Kui Klient ei soovi jätkata Kliendiprogrammis osalemist muudetud tingimustel, on tal õigus esitada avaldus Kliendiprogrammist loobumiseks Klienditoe aadressil klienditugi@coop.ee või Coop Eesti kaupluses. 
2.7. Kliendiprogrammi lõpetamisel võimaldatakse Klientidel kogutud boonusraha kasutada ära vastavalt kehtivatele tingimustele.

Kliendiprogrammiga liitunud Kliendile pakutakse järgnevaid hüvesid:

3.1. soodushinnad Coop Eesti kauplustes. Soodushinnad avaldatakse Coop Eesti kauplustes. Soodustuse saamiseks tuleb Kliendil oma Kliendikaart kassaterminalis või e-poes registreerida enne ostutehingu sooritamist (kauba või teenuse eest tasumist). Säästukaart Plussi ja Coop Panga maksekaardiga maksmisel pakutavat soodushinda saab Klient siis kui ta tehingu eest Säästukaart Plussi või Coop Panga maksekaardiga tasub.
3.2. Kliendikaardi boonussüsteem. Kliendiprogrammiga liitunud Kliendid koguvad oma ostudelt boonuseid, millega Klient, vastavalt tehtud valikule, osaleb igakuises kaubanduslikus loteriis „Coop Loto“ või mida Klient saab kasutada järgmistelt ostudelt hinnasoodustust andva boonusrahana. 
3.2.1.  Boonuste kogumine:
3.2.1.1. Iga Coop Eesti kaupluses sooritatud ostuga kogub Klient oma Kliendikaardi registreerimisel boonuseid. Lisaks on võimalik boonuseid koguda Coop Eesti Kauplustes toimuvates erikampaaniates. Ühistud võivad oma liikmetele ühistu kauplusest sooritatud ostudelt arvestada lisaboonuseid. Boonuseid arvestatakse punktides.
3.2.1.2. Boonuste kogumiseks tuleb Kliendikaart registreerida kassaterminalis või e-poes enne ostude eest tasumist. Tagantjärele ostusummat Kliendiprogrammi arvestusse ei kanta.
3.2.1.3. Boonussüsteem on astmeline - mida suuremad on Kliendi igakuised ostud, seda enam boonust ta teenib:

Tase 1 Tase 2 Tase 3 Tase 4
Igakuised ostud alates 0,01 euri kuus  Igakuised ostud alates 100 euri kuus Igakuised ostud alates 300 euri kuus Igakuised ostud alates 500 euri kuus
10 € = 50 punkti 10 € = 100 punkti 10 € = 150 punkti 10 € = 200 punkti

3.2.1.4. Kliendipereks liidetud Kliendid koguvad boonust kliendipere looja kliendikontole ja Säästukaart Pluss lisakaardi omanikud koguvad boonust põhikaardi omaniku kliendikontole.
3.2.1.5. Boonust ei arvestata alkohoolsetelt jookidelt, tubakatoodetelt ja tubakatoodetega seonduvatelt toodetelt, pandipakendilt, Coop Eesti kinkekaartidelt ning vahendatavatelt teenustelt ja toodetelt (lotopiletid, ühistranspordi piletid, Piletilevi ja muud piletid, kirjamargid, kõnekaardid jmt) ning boonusrahaga tasutavalt ostult.
3.2.1.6. Boonuse arvestus on kalendrikuu põhine. Kuu jooksul kogutud boonused kantakse Kliendi kliendikontole järgmise kuu 6. kuupäevaks vastavalt Kliendi valikule:
3.2.1.6.1. hinnasoodustust andva boonusrahana (proportsiooniga 1000p = 1 EURO), mida Kliendil on võimalik kasutada edaspidiste ostude eest tasumisel. 
3.2.1.6.2. virtuaalsete „Coop Loto“ loosipiletitena (proportsiooniga 50p = 1 lotopilet), millega Klient osaleb igakuiselt korraldatava kaubandusliku loterii „Coop Loto“ loosimisel. Kuu jooksul kogutud boonused, mis ei moodusta lotopiletit, kanduvad üle järgmisesse kalendrikuusse.
3.2.1.7. Klient saab alates 01.02.2022.a. ise valida, kas ta soovib koguda  oma ostudelt boonusena lotopileteid või boonusraha, tehes vastava valiku Coopi iseteeninduses aadressil kliendiportaal.coop.ee või esitades avalduse kaupluse kassas, saates e-maili aadressile klienditugi@coop.ee või helistades Klienditoe nr. 661 3014. 
3.2.1.8. Kliendipere puhul teeb valiku kogu kliendipere eest kliendipere looja ja Säästukaart Pluss lisakaardi puhul põhikaardi omanik. Enne 01.02.2022.a. Kliendiprogrammiga liitunud Kliendid koguvad edasi boonusraha kuni nad ei ole avaldanud soovi liituda „Coop Lotoga“. Kliendi poolt enne „Coop Lotoga“ liitumist kogutud boonusraha saab Klient kasutada vastavalt boonusraha kasutamise tingimustele.
3.2.1.9. Klient saab oma valikut igal ajal muuta eelnimetatud kanalite kaudu. Klient ei pea oma valikut igakuiselt uuendama. Konkreetse kalendrikuu jooksul kogutud boonuse osas lähtutakse Kliendi viimasest valikust. Pärast kalendrikuu lõppemist Klient lõppenud kuu boonuse osas varasemalt tehtud valikut enam muuta ei saa, kuid saab muuta edaspidi kehtivat valikut (Näide: Klient on märtsikuus teinud valiku, et soovib osaleda „Coop Lotos“. 03. aprillil teeb Klient valiku boonusraha kasuks.  Sellisel juhul kantakse Kliendi boonuskontole 6. aprillil märtsikuu ostutelt kogunenud „Coop Loto“ piletid, millega Klient osaleb aprillis toimuval „Coop Loto“ loosimisel ning alates 01. aprillist kogub Klient oma ostudelt taas boonusraha). 
3.2.1.10. Vastavalt „Coop Loto“ tingimustele ei saa „Coop Lotos“ osaleda Coop Eesti töötajad, mistõttu Coop Eesti töötajast Kliendid saavad koguda oma ostudelt üksnes boonusraha (mitte Coop Loto pileteid). Coop Eesti töötajaks loetakse kõik Coop Eesti ettevõtete töötajad ja juhatuse ja nõukogu liikmed.
3.2.1.11. Juhul, kui mistahes põhjusel kaubanduslik loterii „Coop Loto“ tühistatakse või lõppeb, arvestatakse Kliendi poolt kogutud lotopiletid ümber boonusrahaks.
3.2.2. Boonusraha kasutamine:
3.2.2.1. järgmistelt ostudelt hinnasoodustust andvat boonusraha on võimalik kasutada kõigis Coop Eesti kauplustes.
3.2.2.2. Jooksval kuul kogutud boonusraha saab Klient kasutada alates järgmise kuu 6. kuupäevast.
3.2.2.3. Boonusraha saab kasutada peale seda kui kontole on kogunenud vähemalt 1 EUR väärtuses boonusraha. 
3.2.2.4. Boonusraha ei saa kasutada tasumisel Coop Eesti kinkekaartide ja vahendatavate teenuste ja toodete (lotopiletid, ühistranspordi piletid, Piletilevi ja muud piletid, kirjamargid, kõnekaardid jmt) eest.
3.2.2.5. Boonusraha kehtib 12 kuud alates selle kliendikontole laekumise kuu viimasest päevast (Näide: Klient saab oma 2022.a. märtsi ostudelt kogutud ja 06. aprillil tema kliendikontole kantud boonusraha kasutada kuni 30.04.2023.a.) 
3.2.2.6. Aegunud boonuspunktid on õigus ühistu poolt annetada heategevuse finantseerimiseks.
3.2.2.7. Kasutamata boonusraha jääki, ostu eest tasumiseks kasutatud boonusraha ning järgmisest boonustasemest puuduvat ostusummat näeb Klient ostutšekil. Samuti on võimalik vaadata oma boonuste infot internetis Coopi iseteeninduskeskkonnas aadressil kliendiportaal.coop.ee 
3.2.3. Coop Lotos osalemine:
3.2.3.1. Coop Eesti Keskühistu korraldab alates 01.02.2022.a. Klientidele iga kuu vähemalt ühe kaubandusliku loterii „Coop Loto“. Tutvu „Coop Loto“ auhindade ja kehtivate kampaaniatingimustega aadressil  coop.ee/cooploto 
3.2.3.2. „Coop Loto“ loosimisel osalevad Kliendid, kes on avaldanud soovi koguda oma ostudelt „Coop Loto“ pileteid (osaleda „Coop Lotos“) ning on teeninud konkreetse kampaaniaperioodi (kalendrikuu) jooksul oma ostudelt vähemalt ühe „Coop Loto“ pileti. Klient osaleb konkreetse kalendrikuu kampaania „Coop Loto“ loosimisel nii mitme  lotopiletiga, kui ta antud kampaaniaperioodil oma ostudelt on teeninud. Kuu jooksul teenitud lotopiletite arvu ning järgmisest piletist puuduvat ostusummat näeb Klient ostutšekil. Samuti on võimalik vaadata oma boonuste infot internetis Coopi iseteeninduskeskkonnas aadressil kliendiportaal.coop.ee 
3.2.3.3. Iga lotopilet osaleb vaid ühel loosimisel (Näide: märtsikuu ostudelt genereeritud lotopilet osaleb aprillis toimuval loosimisel vastavalt märtsikuu „Coop Loto“ tingimustele). Igal järgmisel kalendrikuul algab lotopiletite kogumine uuesti nullist.
3.3. personaalsed pakkumised ja soovitused. Spetsiaalselt Kliendile kohandatud pakkumised, mille koostamisel arvestatakse Kliendiprogrammi täitmise käigus kogutud andmeid (Kliendi ostuajalugu ja varasemat ostukäitumist). Personaalseid pakkumisi võidakse  kuvada Kliendile Coopi kliendiportaalis, Nutikassa puldis, erinevates digikanalites, e-poes ja juhul, kui Klient on selleks Kliendiprogrammiga liitumisel ja/või Coopi kliendiportaalis soovi avaldanud, saadetakse pakkumisi ka Kliendi e-postile ja/või sms-iga.
3.4. sünnipäeva pakkumised. Klient saab 5 päeva enne ja pärast sünnipäeva soetada Coop Eesti kauplustest peolauatooteid 10% soodsamalt. Tutvu sünnipäevasoodustuse tingimustega aadressil coop.ee/minusynnipaev. 5 päeva enne Kliendi sünnipäeva saadetakse Kliendile sünnipäevasoodustuse meeldetuletus Kliendi poolt avaldatud e-posti aadressile või sms-iga.
3.5. pakkumised Coop Eesti ettevõtete ja koostööpartnerite juures. Coop Eesti ettevõtted ja valitud koostööpartnerid pakuvad Klientidele Kliendiprogrammi raames erinevaid soodustusi. Koostööpartnerite pakkumistega saab tutvuda Coopi kodulehel aadressil coop.ee/partnerite-pakkumised. Partnerite nimekiri ja/või pakkumised võivad aeg-ajalt muutuda. 
3.6. kampaaniamängud ja loosimised. Coop korraldab Klientidele erinevaid kampaaniamänge (kaubanduslikke loteriisid). Näiteks on Kliendil võimalus osaleda igakuises Kliendikaardi boonussüsteemi osaks olevas kaubanduslikus loteriis „Coop Loto“ (tutvu tingimustega aadressil coop.ee/cooploto). Samuti korraldab Coop koostöös valitud partneritega erinevaid loosimisi, kus Kliendid osalevad Kliendikaarti kasutades automaatselt. Lisaks võib Coop korraldada erinevaid kampaaniamänge, milles osalemiseks peab Klient ise initsiatiivi näitama, näiteks täitma kupongi,  saatma maili või sõnumi, jagama sotsiaalmeedia postitust või tegema mõne muu tegevuse, mis on kampaania reeglite kohaselt kampaanias osalemise eelduseks.
Teave hetkel toimuvate mängude ja loosimiste kohta on kättesaadav Coopi kodulehel coop.ee/tarbijakampaaniad ja/või Coop Eesti kauplustes. Kampaaniamängude tingimused avaldatakse Coopi kodulehel coop.ee. Tutvu ka isikuandmete töötlemise tingimustega kampaaniamängudes aadressil coop.ee/privaatsus
3.7. Nutikassa kasutamine. Klient saab soovi korral kaupluses sooritada ostud Nutikassa ostupulti kasutades. Nutikassa kasutamisel lähtutakse järgmistest reeglitest:
3.7.1. Isikustamata Säästukaardiga Nutikassa ostupulti kasutada ei saa.
3.7.2. Ostupulti tohib kasutada vaid sihtotstarbeliselt ostude sooritamiseks. Ostupulti ei tohi kahjustada ning see tuleb tagastada selleks ettenähtud puldistendi. Klient vastutab ostupuldi hävimise, kaotsimineku või kahjustamisega kauplusele tekkinud kahju eest. 
3.7.3. Kaupluse töötajatel on õigus kontrollida Nutikassa kasutaja poolt skaneeritud kauba vastavust ostukorvis olevatele toodetele. Nutikassa kasutamise reeglite tahtlikul või korduval rikkumisel on Coop Eesti Keskühistul õigus blokeerida vastava Säästukaardi omaniku õigus Nutikassat kasutada.
3.8. Perekonna loomine. Kliendid saavad soovi korral moodustada kliendigrupi (edaspidi nimetatud Perekond), mis võimaldab selle liikmetel ühiselt boonuseid koguda. Perekonda saab liita kuni kaks täiskasvanut ning piiramatu arvu alaealisi lapsi.
3.8.1. Perekonna saab luua Coopi kliendiportaalis täisealine Klient ise, saates teisele Kliendile Coopi kliendiportaalis sellekohase kutse või esitades kõigi grupiliikmete poolt allkirjastatud taotluse Coop Eesti kaupluses. Nõusoleku andmisel liidetakse kutse saanud Klient Perekonnaga alates nõusoleku andmisele järgnevast kalendrikuust. Laps liidetakse Perekonda tema täisealise esindaja poolt.
3.8.2. Perekonna loojal on Perekonna haldamise õigused (sh gruppi liikmete lisamise ja kustutamise õigus). Kõigi Perekonda kuuluvate Klientide poolt Perekonda kuulumise perioodil kogutavad boonused kantakse perekonna looja kliendikontole. 
3.8.3. Iga Klient saab korraga kuuluda vaid ühte Perekonda.
3.8.4. Klient saab igal ajal Perekonnast lahkuda, esitades selleks vastava taotluse Coopi kliendiportaalis või võttes ühendust Klienditoega . Klient loetakse Perekonnast lahkunuks alates taotluse esitamisele järgevast kalendrikuust. Perekonda kuuluva alaealise täiskasvanuks saamisel teda automaatselt Perekonnast ei eemaldata.
3.9. Coopi kliendiportaali kasutamise võimalus. Logides Coopi kliendiportaali, saab Klient hallata oma Kliendikaarte, siduda vajadusel uus Säästukaart oma Kliendikontoga, saada ülevaade kogutud boonustest, teha valik Coop Lotoga liitumiseks või boonusraha kogumiseks, näha ja muuta oma kontaktandmeid, hallata oma nõusolekuid ja perekonda jne
3.10. teabe saamine. Kliendile antakse igakülgset teavet Coop Eesti ettevõtete poolt pakutavate teenuste, soodustuste, kampaaniate, loosimiste ning muu asjakohase info kohta.  Teavet võidakse kuvada Kliendile Coopi kliendiportaalis, Nutikassa puldis, erinevates digikanalites, e-poes ja juhul, kui Klient on selleks Kliendiprogrammiga liitumisel ja/või Coopi kliendiportaalis soovi avaldanud, saadetakse pakkumisi ka Kliendi e-postile ja/või sms-iga. 
3.11. muud hüved.  Kliendil on võimalus kasutada Kliendiprogrammiga seotud lisahüvesid, mida Coop Eesti ettevõtted võivad aeg-ajalt Klientidele pakkuda. Teave lisahüvede kohta tehakse kättesaadavaks Coopi kodulehel ja/või Coop Eesti kauplustes ja/või Coopi uudiskirjades.

4.1. Kliendiprogrammis osalemine eeldab Kliendikaardi (Säästukaardi, Säästukaart Plussi või Kliendikaardi funktsiooniga Coop Panga maksekaardi) olemasolu.
4.2. Säästukaart
4.2.1. Säästukaart on Kliendikaart, mis annab Kliendile võimaluse saada soodushindu Coop Eesti kauplustes ja koostööpartnerite juures ning osaleda Kliendiprogrammis.
4.2.2. Säästukaardi saab soetada Coop Eesti kauplustest. Säästukaardi eest tasutakse vastavalt kehtivale hinnakirjale. 
4.2.3. Kauplusest soetatud anonüümne Säästukaart annab Kliendile koheselt võimaluse saada Säästukaardi allahindlusi. Ülejäänud Kliendiprogrammi hüvedest saab Klient osa kui ta on Kliendiprogrammiga liitunud ning kauplusest soetatud Säästukaardi oma Kliendikontoga sidunud. Vaata ka peatükki „Kliendiprogrammi hüved“ ja „Kliendiprogrammis osalemine“.
4.2.4. Säästukaart kehtib tähtajatult. Tavapärase kasutamise käigus kulunud Säästukaardi (juhul kui Säästukaardi number on loetav) saab Coop Eesti kaupluste kassades välja vahetada tasuta. Rikutud Säästukaarti tasuta välja ei vahetata. Kliendil on võimalik osta endale uus Säästukaart Coop Eesti kauplusest ning siduda uus Säästukaart oma Kliendikontoga.
4.2.5. Säästukaardi kadumisest või vargusest tuleb koheselt teatada Klienditoe telefonil 6613014 või saata e-kiri aadressile klienditugi@coop.ee või sulgeda oma Säästukaart Coopi kliendiportaalis. Säästukaardi kadumise või varguse tõttu kolmandate isikute poolt kasutatud boonusraha taastamisele ei kuulu. Kliendil on võimalik osta endale uus Säästukaart igast Coop Eesti kauplusest ning siduda uus Säästukaart oma olemasoleva Kliendikontoga.
4.2.6. Leitud Säästukaardist teavitatakse Klienti telefoni või e-posti teel. Kaarti hoitakse teate  saatmisest alates 1 kuu. Peale seda kaart blokeeritakse ning hävitatakse.
4.2.7. Kliendikontoga seotud Säästukaart on personaalne ja seda on keelatud anda kasutamiseks teisele isikule. Teise isiku poolt Säästukaardi kasutamisega Kliendile tekitatud kahju (näiteks boonusraha kasutamise) eest Coop ei vastuta. Kui ilmneb, et Säästukaart on antud kasutamiseks teisele isikule, on teenindajal õigus Säästukaart selle esitajalt ära võtta ja sulgeda.
4.3. Säästukaart Pluss
4.3.1. Säästukaart Pluss on Coop Finants AS poolt väljastatav maksekaardi funktsiooniga Kliendikaart.
4.3.2. Säästukaart Plussi taotlemise ja tingimuste kohta saab rohkem infot aadressilt coop.ee/kliendikaart, Coop Panga kodulehelt cooppank.ee  või Coop Panga kontorites.
4.4. Kliendikaardi funktsiooniga Coop Panga maksekaart
4.4.1. Coop Panga maksekaart on Coop Pank AS poolt väljastatav maksekaart, millel on samaaegselt ka Kliendikaardi funktsioon. 
4.4.2. Coop Panga maksekaardi taotlemise ja tingimuste kohta taotlemise ja tingimuste kohta saab rohkem infot aadressilt coop.ee/kliendikaart  Coop Panga kodulehelt cooppank.ee  või Coop Panga kontorites.

5.1.  Kliendiprogrammiga liitumine
5.1.1. Kliendiprogrammis saavad osaleda täisealised füüsilised isikud. Alaealised lapsed saavad Kliendiprogrammis osaleda oma täisealise esindaja poolt loodud grupi, perekonna, kaudu. Vaata ka punkti 3.8. „perekonna loomine“.
5.1.2. Kliendiprogrammis osalemise eelduseks on Kliendikaardi (Säästukaardi, Säästukaart Plussi või Kliendikaardi funktsiooniga Coop Panga maksekaardi) olemasolu.
5.1.3. Klient, kes on soetanud Säästukaardi Coop Eesti kauplusest, peab Kliendiprogrammiga liitumiseks Säästukaardi isikustama st siduma Säästukaardi oma isikliku Kliendikontoga. 
5.1.4. Säästukaarti saab isikustada ja Kliendiprogrammiga liituda Coopi kodulehel aadressil coop.ee või esitades vastav taotlus Coop Eesti kaupluses. 
5.1.5. Säästukaardi isikustamiseks ja Kliendiprogrammiga liitumiseks tuleb täita taotluse ankeedi kõik kohustuslikud väljad ning nõustuda Kliendiprogrammi tingimustega. Esitatud teave peab olema õige. Kliendiprogrammiga liitumine võidakse jätta kinnitamata, kui registreerimiseks vajalikud taotluse väljad on täitmata.
5.1.6. Kliendiprogrammiga liitumise kinnituseks saab Klient automaatselt saadetava e-kirja, mis saadetakse liitumisprotsessi käigus Kliendi poolt antud e-posti aadressile. 
5.1.7. Kogu asjakohane teave Kliendi isikuandmete töötlemise kohta Säästukaardi isikustamise ja Kliendiprogrammis osalemise raames on leitav privaatsuspoliitikast.
5.1.8. Alles pärast ülaltoodud protsessile vastavat Säästukaardi õnnestunud isikustamist ja Kliendiprogrammiga liitumist saab Klient osa kõigist Kliendiprogrammi hüvedest. Vaata ka peatükki „Kliendiprogrammi hüved“.
5.1.9. Säästukaart Plussi ja Coop Panga maksekaardi taotlemisel annab Klient oma kinnituse Kliendiprogrammi tingimustega nõustumiseks vastava lepingu sõlmimisel, misjärel Klient loetakse Kliendiprogrammiga liitunuks ning vastav kaart seotakse Kliendi isikliku Kliendikontoga automaatselt. Klient saab oma Säästukaart Plussi või Coop Pangakaarti kasutades koheselt osa kõigist Kliendiprogrammi hüvedest. Vaata ka peatükki „Kliendiprogrammi hüved“.
5.1.10. Kliendil saab korraga olla Kliendikontoga seotud üks Säästukaart või Säästukaart Pluss ja selle lisakaardid. Lisaks Säästukaardile või Säästukaart Plussile saab Kliendil olla samaaegselt ka Coop Panga maksekaart. Uue Säästukaardi Kliendikontoga sidumisel eelmine Säästukaart suletakse automaatselt. Säästukaart Plussi aktiveerimisel Kliendi Säästukaart suletakse automaatselt (juhul kui Kliendil on kehtiv Säästukaart). 
5.2. Kliendi andmete muutmine
5.2.1. Klient saab oma andmeid muuta logides sisse oma Kliendikontole Coopi kliendiportaalis või võttes ühendust Klienditoega telefonil 6613014 või e-posti aadressil klienditugi@coop.ee 
5.3. Klienditugi
5.3.1. Kliendil on võimalik mistahes Kliendiprogrammiga seotud küsimustes pöörduda abi saamiseks Klienditoe poole telefonil 6613014 või saata e-posti aadressil klienditugi@coop.ee  või tavaposti aadressil Suur-Sõjamäe 70, Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond, 75322, Eesti. 
5.4. Kliendiprogrammis osalemise lõpetamine
5.4.1. Kliendiprogrammis osalemine lõpetatakse kui 
5.4.1.1. Klient on esitanud kirjaliku avalduse Kliendiprogrammist loobumiseks, 
5.4.1.2. Klient on esitanud taotluse oma isikuandmete töötlemise lõpetamiseks või isikuandmete kustutamiseks määral, mis ei võimalda jätkata Kliendiprogrammis osalemist,
5.4.1.3. Klient ei ole Kliendiprogrammis aktiivselt osalenud (st Kliendil on kehtiv Kliendikaart, kuid ta ei ole seda kasutanud)  3 aasta jooksul,
5.4.1.4. Kliendil ei ole ühtegi kehtivat Kliendikaarti ja viimase Kliendikaardi sulgemisest on möödas 3 aastat,
5.4.1.5. Coop on Kliendi Kliendiprogrammist välja arvanud põhjusel, et Klient on rikkunud pahatahtlikult Kliendiprogrammi tingimusi (sh näiteks rikkunud korduvalt või  oluliselt Nutikassa kasutamise reegleid),
5.4.1.6. Coop on lõpetanud Kliendiprogrammi.
5.4.2. Klient saab esitada taotluse Kliendiprogrammist loobumiseks Klienditoe e-posti aadressile klienditugi@coop.ee või Coop Eesti kaupluses, kust taotlus edastatakse Klienditoele. 
5.4.3. Juhul, kui Kliendikaardiks on Säästukaart Pluss või Coop Panga maksekaart, tuleb kaardi sulgemiseks ja lepingu lõpetamiseks pöörduda vastavalt Coop Finants AS või Coop Pank AS poole ning lepingu lõpetamine toimub lepingus sätestatud tingimuste kohaselt. 
5.4.4. Kliendiprogrammis osalemise lõpetamisel Kliendikonto ning Kliendi poolt kogutud boonused kustutatakse (boonuspunktide väärtust Kliendile ei hüvitata), kõik Kliendiga seotud andmed kustutatakse või muudetakse Kliendiga mitteseostatavaks vastavalt Privaatsuspoliitikas kirjeldatule. 
5.4.5. Kliendiprogrammi lõpetamisel Coopi poolt võimaldatakse Klientidel kogutud boonusraha kasutada ära vastavalt kehtivatele tingimustele. 

6.1. Kõik Kliendiprogrammiga seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud korras.