Eesti Pagar Rehe kampaania 01.10-30.11

01.10.2018 Tarbijamängud

Kampaania “Osta Rehe ja võida Iglu” reeglid:
Kampaania “Osta Rehe ja võida Iglu!” on alates 1.10.2018 kuni 30.11.2018 toimuv tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab AS Eesti Pagar, registrikood 10080750 (asukoht: Tööstuse 34, 72720 Paide; edaspidi korraldaja).
Kampaania auhinnafondis on 1 kolmene Iglusaun (väärtusega 13 900  sh käibemaks), mis loositakse välja 05.12.2018 ning 50 linasest kangast saunarätti (väärtusega 24,24 € tk, kogusummas 1212 €, sh käibemaks), mis loositakse välja igal nädalal kampaaniaperioodi jooksul. 
Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
Kampaaniatooted on Eesti Pagari Rehe koorikleib 200g, Rehe rukkileib 390g, Rehe rukkileib 600g, Rehe rukkileib 290g, Rehe rukkileib 800g ja Rehe teraleib 390g (edaspidi tooted).
Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt üks kampaaniatoode ning registreerida ostutšekk. Kampaania periood on 1.10.2018 kuni 30.11.2018.Ostutšekki on võimalik tasuta registreerida internetileheküljel www.eestipagar.ee/rehe  või saates SMSi lühinumbrile 12010 järgmisel kujul: REHE( ostutšeki number eesnimi perekonnanimi N: REHE 2379624 Jaan Tamm. SMSi saatmine lühinumbrile 12010 maksab 0.20 € (koos käibemaksuga).
Auhinna kättesaamiseks tuleb kampaania korraldajale esitada ostutšekk paberkandjal või digitaalselt.
Kampaanias osalemiseks saadetud SMSiga kinnitab SMSi saatja korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, enda vastavust korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud reeglitele, oma soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega. Lühinumbrile 12010 SMSi saatnud kampaanias osalejale saadetakse koheselt vastussõnum, millega edastatakse kampaanias osalejale info tema registreerimisest auhinnaloosimisele.
Loosimises osalemiseks võib ühe ostutšeki numbri esitada ainult ühe korra kas SMSi saatmise või internetis registreerimise teel. Ühe ostutšeki mitmekordsel registreerimisel osaleb ainult esimesena saabunud registreering.
05.12.2018 loositakse kõigi kampaanias osalejate vahel välja 1 kolmene Iglusaun. Peaauhinna loosimises osalevad kõik kampaania reeglite kohase SMSi saatnud ja veebis registreerunud isikud, kes on saatnud SMSi või registreerunud veebis kampaaniaperioodil 1.10.2018 kuni 30.11.2018.  Võitjat informeeritakse telefoni või meili teel. Loosimisel viibib Tarbijakaisteameti esindaja.
Kampaaniaperioodi jooksul loositakse välja 50 KOOSdisaini linasest sunarätikut. Igal kampaaninaperioodi jääval nädalal loositakse  reedel välja 6 lisaauhinda, kampaania viimasel päeval loositakse välja 2 lisaauhinda.  Esimeses loosimises osalevad kõik kampaania algusest kuni esimese loosimiseni sisestatud registreeringud, teises loosimises vastavalt kõik esimesest loosimisest kuni teise loosimiseni sisestatud registreeringud  ja nii kogu kampaaniaperioodi jooksul.  Võitjaid informeeritakse telefoni või meili teel. Kõik lisauhinna võitjad osalevad ka peauhinna loosis.  Loosimiseks kasutatakse digitaalset algoritmi, mis valib võitjad juhuse alusel.
Auhindade võitjate nimed avaldatakse internetis aadressil www.eestipagar.ee hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval. Võitjatega võetakse korraldaja esindaja poolt ühendust. Lisaauhinnad saadetakse võitjatele registreerudes valitud Omniva postiautomaati. Peaauhinna saab kätte osapoolte vahel kokku lepitud kohast ostutšeki ettenäitamisel.
Juhul, kui Iglusauna või saunaräti võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele või kui ta ei ole alles hoidnud toote ostutšekki, millel oleva numbri ta edastas kampaania korraldajale; samuti juhul, kui auhinna võitja ei ole hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema kui auhinna võitja nime avalikustamist internetis aadressil www.eestipagar.ee olnud esitatud kontaktandmetel kättesaadav andmete täpsustamiseks, on korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.
Tarbijamängus võivad osaleda kõik Rehe toodete ostjad välja arvatud Eesti Pagar ASi ja teiste kampaania läbiviimisega seotud firmade (DDB Eesti OÜ, Direct Messenger OÜ jt) töötajad ning nende pereliikmed.
Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, v.a juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.
Auhindade võitjatele üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.
Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaanias osaleja poolt kampaania perioodil lühinumbrile 12010 saadetud SMSi korraldajale mittetähtaegne kohalejõudmine/kohalejõudmata jäämine; korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada kontakttelefoni numbril, mis on korraldajale edastatud jne), mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldaja asukohta: Tööstuse 34 72720 Paide “KAMPAANIA". Kampaania lisainfo telefonil +372 621 9260; info@eestipagar.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.
AS Eesti Pagar töötleb kampaania käigus osaleja poolt esitatud isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele kampaania läbiviimise eesmärgil.
Kampaanias osaleja annab AS Eesti Pagarile nõusoleku töödelda esitatud andmeid järgnevatel eesmärkidel: kampaania tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks;  kampaaniaga seotud koostööpartneritele info edastamiseks; võitjate välja loosimiseks ja nende teavitamiseks; võitja nime avaldamiseks kampaania veebilehel.
Kampaanias osalejatel on õigus saada lisainfot AS Eesti Pagari poolt isikuandmete töötlemise kohta. Selleks tuleb saata e-kiri aadressile: info@eestipagar.ee . Isikuandmete vastutav töötleja on AS Eesti Pagar, registrikood 10080750 (asukoht: Tööstuse 34, 72720 Paide).
Kogutud andmeid säilitatakse 3 kuud alates kampaania lõpukuupäevast ehk kuni 28.02.2019.Võitjate täielik nimekiri on veebilehel üleval kuni 28.02.2019