Ehituskeskuse kampaania 01.05.-08.08.2018

08.05.2018 Tarbijamängud

Ehituskeskuse loosikampaania reeglid:

1. Loosikampaania sisu ja toimumiskoht:
1.1. Coop Eesti Keskühistu  reg. kood 10093971, asukohaga Suur-Sõjamäe 70, Soodevahe küla Rae vald 75322 (edaspidi Korraldaja) korraldab perioodil 01.05-08.08.2018.a. kõigis Ehituskeskuse kauplustes vähemalt 20€ väärtuses ostu sooritanute ning vastava loosikupongi täitnute vahel loosikampaania. Igas punktis 3.5. loetletud Ehituskeskuse kaupluses loositakse välja üks 300€ väärtusega kinkekaart ja kuus 50€ väärtusega kinkekaarti. Kokku on võidufondi summa 13 800€ (kolmteist tuhat kaheksasada eurot);
1.2. Loosikampaania toimumiskoht on Ehituskeskuse kauplused, Eesti Vabariik.
2. Loosikampaania periood
2.1. Loosikampaania periood on 01.05-08.08.2018;
3. Loosi tingimused:
3.1. Loosikampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevate Korraldaja poolt kinnitatud reeglitega. Kõik Korraldaja otsused loosikampaania läbiviimisel on lõplikud ja kõigile loosikampaanias osalejatele kohustuslikud.
3.2. Iga vähemalt 20€ suuruse ostu sooritanud klient saab kassast ühe loosikupongi ühe ostutšeki kohta  osalemiseks loosikampaanias.
3.3. Ehituskeskuse loosikampaanias osalevad ainult eraisikud. 
3.4. Auhinna loosimine viiakse läbi 10.08.2018 kell 12.00 igas kampaanias osalenud Ehituskeskuse kaupluses, kauplusesse jäetud nõuetekohaselt täidetud loosikupongide hulgast. 
3.5. Kampaanias osalevad kauplused on:
1.    Abja-Paluoja, Raudtee 4, Ehitusmaterjalid, tel.4333752 ehitus@abjaty.ee 
2.    Antsla, Jaani 4, Ehitaja, tel. 7855157 ehitaja@antslatu.ee 
3.    Elva, Kirde 3, Ehituskeskus, tel.7311390 ; ehitus@elvaty.ee 
4.    Jõgeva , Aia 33, Pae Konsum/Ehituskeskus, Paeehitus@jmy.ee
5.    Järva-Jaani, Jaani 1, Konsum/Ehituskeskus, tel.3849145,3849147; jarvajaani.konsum@jarvaty.ee 
6.    Kadrina, Viitna tee 4, Konsum/Ehituskeskus, tel.3250879; kadrina.konsum@jarvaty.ee 
7.    Koeru, Pärna 2, Konsum/Ehituskeskus, tel.3846352; koeru.konsum@jarvaty.ee 
8.    Kunda, Mäe 33, Konsum/ Ehituskeskus, tel.3224815; kunda.konsum@jarvaty.ee 
9.    Lihula, Tallinna mnt. 29, Ehituskeskus&Kodu, tel.4778634 ehitus@lihulaty.ee
10.    Kilingi-Nõmme, Pärnu tn. 37, Ehituskauplus, tel. 4490080, kristakilingi@gmail.com 
11.    Mustvee, Tartu mnt. 7, Ehitusmaterjalid, tel.7726154, mustvee.ehitus@jmy.ee 
12.    Otepää, Lipuväljak 28, Ehituskeskus, tel. 7661983, otepaat@elvaty.ee 
13.    Paide, Tööstuse 26, Paide Ehitustarbed, tel.3850394; paide.ehitustarbed@jarvaty.ee 
14.    Põltsamaa, Kingu 1, Ehitusmaterjalid, tel.7762511; kinguehitus@hot.ee 
15.    Põlva, Jaama 72, Ehitaja, E-R 8-18, tel.7998496, kpl.ehitaja@mail.ee 
16.    Rapla, Viljandi mnt.126, Konsum/Ehituskeskus, tel.4896644 eehitus@raplaty.ee  
17.    Räpina, Pargi 3, Ehituskeskus, tel.7962505, rapinaehitaja@pty.ee 
18.    Saku, Tallinna mnt. 6, Ehituskeskus, tel.6699835; ehituskeskus198@harjuty.ee 
19.    Tõrva, Tartu mnt.6, Meister, tel. 7669375, meister@torvatarb.ee 
20.    Türi, Viljandi 14a, Ehitustarve,  tel.3878213; tyri.ehitus@jarvaty.ee
21.    Tapa, Kalmistu 3, Tapa Konsum/ Ehituskeskus, tel.  605 4042 tapa.konsum@jarvaty.ee
22.    Püssi,Kooli 14, A ja O/Ehituskeskus,tel.3353025; pyssi.ajao@jarvaty.ee
23.    Väike-Maarja, Pikk 12, Konsum/Ehituskeskus, tel.53491216; vaikemaarja.konsum@jarvaty.ee
3.6. Loosikupongidel tuleb kliendil täita järgmised väljad:
a.    Ees- ja perekonnanimi
b.    Telefon
c.    E-maili aadress (selle olemasolul)
d.    postiaadress
e.    Ostutšeki number
f.    Ostutšeki kuupäev
3.7. Puudulikult täidetud (sh kontaktandmed puuduvad, kupong loetamatu) või kampaania tingimustele mittevastava (sh tingimustele mittevastav ostusumma) loosikupongi korral  loositakse uus auhinna saaja. 
3.8. Loosimises ei osale loosikampaania korraldamisega seotud isikud ja kaupluste müügipersonal.
3.9. Loosimises osalemisega annab klient Kampaaniakorraldajale nõusoleku oma nime avaldamiseks www.coop.ee  kodulehel, kliendilehes ja kauplustes.
3.10.    Kampaaniakorraldajal on ühepoolne õigus lõpetada loosikampaania ja võidufondi väljaandmine vääramatu jõu (force majeure), kampaaniareeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel.

4. Auhindade kätteandmine    
4.1. Võitjatega võetakse iga ühistu poolt ühendust loosimisele järgneva kolme tööpäeva jooksul e-maili või telefoni teel ja lepitakse kokku auhinna kätte saamise aeg.
4.2. 300€ ja 50€ kinkekaardi auhinna saab võitja kätte auhinna väljaloosinud kaupluses isikut tõendava dokumendi esitamisel (ID-kaart, pass, juhiluba).
4.3. Kõigi võitjate nimed avaldatakse Coopi kodulehel www.coop.ee ja igas kaupluses avaldatakse kauplusepõhine loosi võitjate nimekiri.
4.4. Auhinna vastuvõtmist võitja poolt loetakse ühtlasi ka loa andmiseks Kampaaniakorraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale täiendavat tasu maksmata ja vastavat erikokkulepet sõlmimata
4.5. Kampaaniakorraldajal on õigus nõuda võitjate isikusamasuse tõestamist (passi, juhiloa või ID-kaardi alusel). 
4.6. Kui auhinna võitjaga ei ole Korraldajast olenemata põhjustel võimalik ühendust saada loosimisele järgneva
      kolme tööpäeva jooksul, siis on Korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata ja loosida Loosis osalejate 
      hulgast välja teine võitja (p.3.4 reeglite järgi esimesel võimalusel). 
4.7. Auhinda on võimalik välja võtta kuni 30.09.2018.a.
4.8. Juhul kui auhinna võitja ei ole tulnud auhinnale järele hiljemalt 30.09.2018, siis on Korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata ja loosida Loosis osalejate hulgast välja uus võitja (p.3.4 reeglite järgi esimesel võimalusel). Kordusloosimisel selgunud võitjal on võimalik auhinda välja võtta kuni 10.10.2018.a.
4.9. Auhindu ei maksta välja rahas.
4.10. Auhinnaks loositud kinkekaarte on võimalik kasutada ainult selle väljaloosinud ja väljastanud kaupluses tasumiseks ostude eest. 
4.11. 50€ väärtusega kinkekaardi summa tuleb kasutada ühe ostukorraga.
4.12. 300€ väärtusega kinkekaardiga on ostu sooritamine lubatud mitmes osas eri aegadel kinkekaardi kehtivusaja jooksul. Kinkekaart on võitja käes kuni summa lõpuni kulutamiseni.
4.13. Kinkekaardid kehtivad kuni 31.12.2018.a.
4.14. Kinkekaardi summa ületamisel tasub klient ületava summa sularahas või kaardimaksega.
4.15. Kinkekaardi kasutamata summat kaardi kehtivuse lõppemisel kliendile ei tagastata.

5.Pretensioonide esitamine
Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamisega ja/või läbiviimisega tuleb hiljemalt 30.08.2018.a. saata kirjalikult Korraldaja aadressil: Coop Eesti Keskühistu, Suur-Sõjamäe 70, Soodevahe küla Rae vald 75322; ümbrikule lisada märgusõna ”Ehituskeskus suveloos”. Kaebused, mis on esitatud peale ülatoodud kuupäeva, ei kuulu läbivaatamisele. Pretensioonide esitamise tähtajast kinnipidamise tõestuseks on postitempli kuupäev. Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid viie tööpäeva jooksul alates nende saamisest.

Käesolevad loosikampaania reeglid on kinnitatud 17.04.2018.a. Coop Eesti Keskühistu juhatuse otsusega.