VÕITJA ON SELGUNUD! Felix kampaania 04.06-01.07

03.06.2019 Tarbijamängud

Kampaania on lõppenud, aitäh kõigile osalejatele! 
Võitja Kristi M.

Felix tarbijakampaania reeglid:

Osta kampaaniaperioodil Coopi kauplustest vähemalt üks Felixi kassitoidu toode, registreeri ostes Säästukaart, Säästukaart Pluss või Coop pangakaart ja võid võita tahvelarvuti Samsung Galaxy Tab A6.

Kampaania tingimused            
1.1 Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad täiskasvanud (vähemalt 18-aastased isikud seisuga 04.06.2019). Osalejad ei tohi olla lähedalt seotud tootjaga või kampaania korraldajaga (Adell Taevas OÜ) ega ka kampaaniaga otseselt või kaudselt seotud teiste isikutega (sealhulgas korraldaja või tootja pereliikmed ja teised sugulased sõltumata elukohast).            
1.2 Kampaanias ei ole lubatud osaleda ka punktis 1 mainitud isikutega ühises majapidamises elavatel isikutel.            
1.3 Kampaania võitja(d) loositakse kõiki Eesti Vabariigi seadusi silmas pidades.            
            
2. Kampaania sisu            
2.1 Kampaania toimub kõigis Eesti Vabariigi territooriumil asuvates Coopi kauplustes. Kampaania toimub ajavahemikus 04.06.2019 kuni 01.07.2019 (kaasa arvatud).        

2.2 Kampaanias osalemiseks tuleb osta mistahes Felixi tooteid ning registreerida oma ost, esitades kassas Säästukaart, Säästukaart Pluss või Coop pangakaart.            
Kampaanias osalevad kõik kampaania ostud, mis on sooritatud vahemikus 04.06.2019 kuni 01.07.2019 (kaasa arvatud).            

2.3 Kõik osalejad, kes on oma ostu kassas Säästukaardi, Säästukaart Plussi või Coop pangakaardiga vastavalt punktile 2.2 registreerinud, osalevad auhindade loosimisel, mis toimub kampaaniaperioodi lõpus hiljemalt 05.07.2019. Võitjatele saadetakse auhinna kättesaamise kohta infokiri e-postile või telefoninumbrile, misjärel võitja peab korraldajaga ühendust võtma ja täpsustama auhinna kättesaamise detailid.      
2.4 Võitjaga võetakse ühendust 5 tööpäeva jooksul pärast loosimist.        
2.5 Auhindu väljastatakse võitjatele kuni 13.08.2019. Võitjalt palutakse informatsiooni asukoha kohta, kuhu auhind saata, samuti nõusolekut tema isikuandmete (nimi, aadress, telefon) edastamiseks transpordifirmale (kullerile). Auhind toimetatakse võitjani kullerteenuse vahendusel Eesti Vabariigi piires ühekordse tarnega. Võitja peab auhinna vastu võtma. Võitja, kes jätab auhinna vastu võtmata, kaotab õiguse auhinnale.            
            
3. Kampaania auhinnad            
3.1 Kui osaleja vastab eespool toodud nõuetele ja tingimustele, saab ta võimaluse osaleda kampaaniaauhinna loosimises.            
3.2 Kampaania auhinnaks on 1 tahvelarvuti Samsung Galaxy Tab A6 
3.3 Auhinna võitnud isiku nimi avaldatakse Coopi veebilehel www.coop.ee.        
3.4 Kampaania auhinda väljastatakse vastavalt punktis 2.5 toodud kuupäevadele.        
3.5 Auhinna koguväärtus on 200 eurot.             
            
4. Kampaania kestus            
4.1 Kampaania kestab 04.06.– 01.07.2019 (kaasa arvatud).            
            
5. Kampaania korraldaja            
5.1 Kampaania korraldaja on Adell Taevas OÜ, registrikood 10060552, asukoht Metalli 3, Tallinn, e-post kampaania@taevas.ee, telefon 610 5800, koostöös Coop Eesti Keskühistuga (registrikood:10093971; aadress: Suur-Sõjamäe 70, Soodevahe küla, 75322 Rae vald, Harjumaa).            
            
6. Muud nõuded ja tingimused            
6.1 Auhind saadetakse võitjale pärast kampaaniaperioodi lõppu (vt 2.1).        
6.2 Juhul kui võitja ei ole täitnud kõiki kampaania reegleid, on korraldajal õigus ta võitjate nimekirjast välja arvata.             
6.3 Võidetud kampaaniaauhinda ei vahetata võitja soovil välja muu auhinna vastu ega maksta välja rahas.            
6.4 Juhul kui auhinna võitja ei ole olnud hiljemalt ühe kuu jooksul andmete täpsustamiseks kättesaadav (alates tema kui auhinna võitja nime avalikustamisest internetis aadressil www.coop.ee, kontaktiks e-posti aadress, mille võitja on märkinud Säästukaardi taotlusankeedile), on korraldajal õigus jätta talle auhind saatmata.            
6.5 Korraldaja ei vastuta kampaanias osalemise või osaleja autasustamise ebaõnnestumise eest juhul, kui osaleja ei ole kinni pidanud korraldaja kehtestatud kampaanianõuetest ja -tingimustest või kui osaleja on esitanud ebaõigeid või ebatäpseid andmeid, või muude tõrgete eest, mis ei ole korraldaja põhjustatud.            
6.6 Lisateavet kampaania kohta saab e-posti aadressil kampaania@taevas.ee või telefoninumbril 610 5800, märgusõna „Felixi kampaania“. Laekunud kirjadele vastatakse 14 tööpäeva jooksul.