Finish, Woolite, Air Wick ja Vanish kampaania 01.06 - 30.06.2024

Finish, Woolite, Air Wick ja Vanish kampaania 01.06 - 30.06.2024

01.06.2024 Tarbijamängud

Kaubandusliku kampaania „Osta ja võida“ tingimused

1. Kampaaniat korraldab Partizanas OÜ, reg-nr 11698825, aadress Weizenbergi 19, 10150 Tallinn, Eesti (edaspidi „korraldaja“).

2. Kampaanias saavad osaleda kõik Eestis alaliselt elavad isikud. Kampaanias ei saa osaleda korraldaja ega SIA-ga Reckitt Benckiser Poland lähedalt seotud isikud ega mis tahes muud isikud, kes on otseselt või kaudselt kampaaniaga seotud (sh nende pereliikmed, nt vanemad, lapsed jt sugulased).

3. Kampaania toimumise koht on kõik COOPi kauplused Eesti Vabariigi territooriumil, kus levitatakse kampaaniatooteid. Kampaanias võib osaleda iga Eesti Vabariigi elanik.

4. Kampaania toimumise alguskuupäev on 1. juuni 2024. Kampaania toimumise lõppkuupäev on 30. juuni 2024.

5. Kampaaniatoodete hulka kuuluvad kaubamärkide Finish, Woolite, Air Wick ja Vanish tooted, mis on loetletud lisas 1.

6. Kampaaniatoodete arv, mille alusel saab kampaanias osaleda, ei ole piiratud. Arvestatakse mõistliku nõudlusega.

7. Kampaaniatooted võivad olla kaubanduses saadaval ka enne või pärast ettenähtud perioodi –1. juunist 2024 kuni 30. juunini 2024 –, kuid nende soetamine muul ajal ei anna õigust kampaanias osalemiseks.

8. Kampaanias osalemiseks ja auhinnale kandideerimiseks tuleb osta 1. juunist 2024 kuni 30. juunini 2024 ühest Eesti Vabariigi territooriumil asuvast COOPi kauplusest ühe ostutšekiga kaks kampaaniatoodet.  Osalemiseks tuleb registreeruda:

  • täites registreerimisvormi kodulehel www.puhastusklubi.ee. Ankeedis tuleb ära märkida ees- ja perekonnanimi, ostutšeki või arve number, kampaanias osaleja telefoninumber. Registreerimine on tasuta. 
  • Täitmiseks kohustuslikud väljad kampaanias osalemiseks on: eesnimi, perekonnanimi ja ostutšeki või arve number.
  • Kui tšeki digitaalne koopia ei ole loetav, tuleb esitada tšeki originaal.

8.1. Kampaania korraldaja kogub ja töötleb kampaania toimumise ajal toodete ja teenuste kampaania seaduses sätestatud järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi. Andmeid kasutatakse kampaania võitja tuvastamiseks ja avaldamiseks.

8.2. Selleks et tagada võimalikult õiglane ja täpne kampaania kulg (et vältida võimalikku andmete dubleerimist, määrata täpselt kampaania võitjad, kontrollida kampaanias osalemist ja teavitada võitjaid võidust), nõuab kampaania korraldaja osaleja telefoninumbri ja ostutšeki numbri esitamist.

9. Üks ostutšeki või arve number saab võita ainult ühe auhinna, vastavalt millele tohib ühe ostutšeki või arve numbri registreerida ainult üks kord kogu kampaania jooksul.

10. Üks telefoninumber ning ees- ja perekonnanimi saab võita üks kord.

11. Kui sama ostutšeki/arve number on registreeritud mitu korda, siis loetakse kehtivaks see ostutšeki või arve number / ostutšeki või arve numbri saatja, kes registreeris selle esimesena.

 

12. Kampaania tingimuste täitmisel registreeritakse osaleja kampaanias osalemine.

13. Auhinnavalik:

Auhind

Arv

1 auhinna väärtus (eurodes)

Auhindade koguväärtus (eurodes)

 

Rahaline auhind

1

1000,00

1000,00

Coopi kinkekaart

10

50,00

500,00

 

14. Loosimine toimub 1. juulil 2024. aastal. Loositakse kaks võitjat. 

14.1.  Loosimisel loositakse 5 (viis) varuvõitjat. Varuvõitjaid loositakse juhuks, kui esmased võitjad ei suuda tõestada kampaanias osalemist või nende registreerumine ei osutu tingimustele vastavaks. Varuvõitjad kantakse protokolli, kuid neid ei avalikustata. Varuvõitjad saavad õiguse auhinnale vastavalt järjekorrale, milles neid loositi.

15. Prognoositakse, et kampaanias osaleb 1000 inimest.

16. Võitjate täielik nimekiri avaldatakse 1. juulil 2024  hiljemalt kell 23.59 kodulehel www.puhastusklubi.ee.

17. Auhinnaga seotud dokumentide täitmise ja kohaletoimetamise korraldab kuller.      

18. Auhinnasaajat informeeritakse auhinna kättesaamisest isiklikult, helistades või saates lühisõnumi telefoninumbrile, mis oli esitatud registreerimisel.

19. Võitjatel on võimalus ka ise võtta ühendust kampaania korraldajaga telefonil +372 603 1306 tööpäeviti 10.00–16.00 või e-posti teel aadressil loteriid@partizanas.ee ja leppida kokku auhinna kättesaamine kuni 9. augustini 2024. Selle kuupäeva möödumisel auhindu enam ei väljastata ja need lähevad üle tootja omandisse.    

20.      Auhinna kättesaamiseks peab võitja esitama isikut tõendava dokumendi (pass/ID-kaart).  Kui registreeritud tšeki digitaalne koopia ei ole loetav, tuleb esitada tšeki originaal.

Auhinna kättesaamisel allkirjastavad kampaania võitjad ja kampaania korraldaja auhinna kättesaamise-üleandmise akti. Pärast auhinna kättesaamise-üleandmise akti allkirjastamist ei saa enam võitja pöörduda kampaania korraldaja poole pretensiooniga auhinna kohta.

21. Ostutšekil peab olema nähtav vastava ostutšeki või arve number, mis peab olema identne kampaanias registreeritud ja loosi võitnud ostutšeki või arve numbriga. Tšekil peab olema kujutatud kauba ost ajavahemikul 1.06.2024–30.06.2024, samuti kampaaniatoote nimetus. Kui teave auhinna kättesaamiseks on puudulik, on vajalik tšekiraamatu kviitung kampaania toodete täpsustatud nimetustega või tšeki teisel poolel kirjutatud kampaania toodete täpsete nimetuste, müüja allkirja, dešifreeringu ja kaupluse kinnitusega.

 

22. Kui kampaania võitjad ei saa esitada käesolevates tingimustes sätestatud isikut tõendavaid dokumente või nendes dokumentides kajastatud info ei lange kokku kampaania ajal tehtud registreeringuga, mis on võitnud, siis auhinda ei väljastata.

23. Kampaania korraldaja ei vastuta auhinnasaajatele põhjustatud võimaliku kahju eest, mis on tekkinud auhinna kasutamisel. Auhinda ei vahetata teise auhinna või sularaha väljamakse vastu.

24. Kampaania korraldaja ei pea kampaanias osaleja kampaania ajal saadud auhindu osaleja nõudmisel vahetama teiste auhindade vastu ega hüvitama auhindade väärtust rahas.

25. Auhinna kättesaamisega seotud lisakulusid, mis pole käesolevates tingimustes sätestatud, näiteks transpordikulud või telefonikõnede maksumus, ei hüvitata.

26. Kampaania korraldajaid ei peeta vastutavaks, kui kampaanias osalejad käituvad käesolevate kampaania tingimuste suhtes hoolimatult.

27. Juhul kui on eiratud kampaania tingimusi või kampaanias osalejate poolt antud teave on vale või ebatäpne või kui kampaania võitjatega ei õnnestu kontakti saada, mis on tingitud kampaania korraldajast mittesõltuvatel põhjustel, ei vastuta kampaania korraldaja kampaanias osalejate auhinna loosimisest ja auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

28. Kõik pretensioonid kampaania korraldamise ja/või toimumise kohta tuleb saata kirjalikult kampaania korraldajale Partizanas OÜ, ettevõtte registrikood 11698825, registrijärgne aadress: Weizenbergi 19, 10150 Tallinn, Eesti. E-post loteriid@partizanas.ee.

28.1. Pretensioonid, mis on esitatud pärast 9. augustit 2024, ei too kaasa õiguslikke tagajärgi.

28.2. Kampaania korraldaja vaatab pretensiooni läbi ja vastab sellele 15 (viisteistkümne) päeva jooksul pärast kättesaamist. Kui kampaania korraldaja peab pretensiooni põhjendatuks, märgib ta vastuses pretensiooni rahuldamise korra ja tähtajad.

29. Kampaanias osalejal on õigus keelduda kampaanias osalemisest kirjaliku avaldusega, esitades konkreetse kampaania nimetuse, loa numbri ja kampaania ajavahemiku.

30. Kampaania korraldaja ja kampaanias osalejate õigused ja kohustused on sätestatud ainult käesolevates kampaania tingimustes. Reklaammaterjalides kättesaadav teave kampaania kohta on ainult informatiivse iseloomuga.

31. Kampaania tingimustega saab tutvuda kodulehel www.puhastusklubi.ee või helistades telefonil + 372 603 1306.

Lisa1

5908252011377

FINISH Power Essential 55 tab. Lemon

5908252011551

FINISH Power 65 tab.

5908252005215

FINISH Quantum 35 tab.

5908252011469

FINISH Quantum 46 tab. Lemon

5908252001071

FINISH Ultimate 30 tab.

5908252004836

FINISH Ultimate 50 tab. Lemon

5908252004843

FINISH Ultimate 70 tab. Lemon

5908252010950

FINISH Ultimate PLUS Baking soda 25 tab.

5908252010967

FINISH Ultimate PLUS 36 tab.

5908252010998

FINISH Ultimate PLUS 45 tab. Lemon

5908252000029

FINISH All-in-1 Geel Lemon 900 ML

5908252000012

FINISH All-in-1 Geel 900 ML

5908252000036

FINISH All-in-1 Geel Eco 0% 900 ML

8594002682736

FINISH nõudepesumasina Sool 1.5 KG

8594002687397

FINISH nõudepesumasina Sool 4 KG

3141360054405

FINISH nõudep.masina õhuvärsk.DEO CITRUS

5900627048346

FINISH nõudepesumasina Loputusvahend Max 400 ML

5900627065718

FINISH nõudepesumasina Loputusvahend Max Lemon 400 ML

5900627048353

FINISH nõudepesumasina Loputusvahend Max 800 ML

8594002680138

FINISH nõudepesumasina puh.vahend 250 ML

3059946156330

FINISH nõudepesumasina puh.vahend Lemon 250 ML

5900627073003

FINISH nõudepesumasina puh.tabletid 3x17 G

5900627039467

CALGON veepehmendi Geel 750 ML

5900627090406

WOOLITE pesuvahend COLOR 0,9 L

5900627090413

WOOLITE pesuvahend BLACK 0,9 L

5900627090390

WOOLITE pesuvahend DELICATE 0,9 L

5900627090444

WOOLITE pesuvahend COLOR 1,8 L

5900627090451

WOOLITE pesuvahend BLACK 1,8 L

5908252004553

WOOLITE pesuvahend WHITE 1,8 L

5908252011919

WOOLITE pesuvahend FRUITY 1,8 L

5900627090475

WOOLITE pesuvahend COLOR 2,7 L

5900627090482

WOOLITE pesuvahend BLACK 2,7 L

5908252006267

VANISH plekieemaldaja Gel REGULAR 500 ML

5908252006274

VANISH plekieemaldaja Gel WHITE 500 ML

5908252001279

VANISH plekieemaldaja HYGIENE 940 ML

5900627081824

VANISH plekieemaldaja REGULAR 1 L

5900627081831

VANISH plekieemaldaja WHITE 1L

5900627081862

VANISH plekieemaldaja REGULAR 2 L

5900627081879

VANISH plekieemaldaja WHITE 2 L

5900627081725

VANISH plekieemaldaja OXY ACTION REGULAR 470 G

5900627081732

VANISH plekieemaldaja OXY ACTION WHITE 470 G

4002448051015

VANISH plekieemaldaja eelpesuks Spray 500 ML

5908252003143

VANISH plekieemaldaja eelpesuks Spray WHITE 500 ML

5900627069846

VANISH plekieemaldaja eelpesuks GEL 200 ML

5900627061987

VANISH värvipüüdja 20 TK

5900627061970

VANISH värvipüüdja 40 TK

5900627012477

VANISH vaibapuh.vahend REGULAR 500ML

5011417537930

VANISH vaibapu.vahend SPRAY 500ML

5011417547687

VANISH vaibapuh.vahend FOAM 600ML

5908252002597

AIR WICK aerosool Fresh Waters 300 ML

5908252002603

AIR WICK aerosool Magnolia & Cherry Blossom 300 ML

5908252004744

AIR WICK Spray Cool Raspberries & Lime 236 ML

5908252004751

AIR WICK Spray Rainy Eucalyptus & Freesia 236 ML

5908252004768

AIR WICK Spray Fresh Dew& White Jasmine 236 ML

5900627092523

AIR WICK Botanica Spray Mint & Grapefruit 236 ML

5900627092516

AIR WICK Botanica Spray Caribbean Sandalwood 236 ML

5900627066302

AIR WICK PURE aerosool Cherry Blossom 250 ML

5900627076806

AIR WICK Freshmatic compact komplekt Spring Delight

5900627076196

AIR WICK Freshmatic compact komplekt Smooth Satin & Moon Lilly

5900627070255

AIR WICK Freshmatic PURE täide Spring Delight 250 ML

5900627055191

AIR WICK Freshmatic Forest täide 250 ML

3059943009042

AIR WICK Freshmatic White Flowers täide 250 ML

5900627047219

AIR WICK Freshmatic Smooth Satin & Moon Lilly täide 250 ML

3059943009066

AIR WICK Freshmatic Citrus täide 250 ML

5900627057553

AIR WICK Freshmatic Maui Mango Splash täide 250 ML

5908252005475

AIR WICK Electrical Ocean Mist & Lotus Blossom (pistik+täide) 19 ML

5908252010011

AIR WICK Active Fresh Jasmine Bouquet komplekt 228 ML

5908252010042

AIR WICK Active Fresh Jasmine Bouquet täide 228 ML

5908252010059

AIR WICK Active Fresh Marine Breeze täide 228 ML

5908252010035

AIR WICK Active Fresh Fresh Cotton täide 228 ML

5900627073751

AIR WICK Diffuser White Flowers 25 ML

5011417547885

AIR WICK Diffuser Fresh Air 30 ML

5900627062663

AIR WICK Reeds Diffuser Fresh Mint & Berry 30 ML

5900627062687

AIR WICK Diffuser Mystical Garden 50 ml

5908252010165

AIR WICK Diffuser Sandalwood & Warm Vanilla 30 ML

5908252010158

AIR WICK Diffuser Oriental Spices & Blood Orange 30 ML

5908252010622

AIR WICK Reeds Diffuser Morning Dew & Blackberries 40 ML

5908252010639

AIR WICK Reeds Diffuser Pear & Cinnamon 40 ML

5908252010646

AIR WICK Reeds Diffuser Melon & Frangipani 40 ML

5908252009442

AIR WICK Botanica Diffuser Vanilla & Magnolia 80 ML

5908252002092

AIR WICK Botanica Diffuser Caribbean Sandalwood 80 ML

5900627080148

AIR WICK Essential Mist komplekt Happiness 20 ML

5908252002054

AIR WICK Essential Mist täide Happiness 20 ML

5908252005468

AIR WICK Essential Mist täide Fiji&Aloe 20 ML

5900627061369

AW lõhnaküünal Classic Berry Blossom 105 G

5900627061390

AW lõhnaküünal Classic Orange & Spice 105 G

5900627061383

AW lõhnaküünal Classic Vanilla 105 G

5900627070064

AW lõhnaküünal Classic Apple & Cinnamon 105 G

5908252010578

AW Aroma lõhnaküünal Happiness 220 G

5908252010585

AW Aroma lõhnaküünal Unwind 220 G

5908252010592

AW Aroma lõhnaküünal Refresh 220 G