Friso Gold kampaania 02.04.-28.05.2018

01.04.2018 Tarbijamängud

Friso Gold tarbijakampaania reeglid:

1. Loteriikaupade edasimüüja on SIA German Products Baltics, registrikood 40003980400, juriidiline aadress: Silzemnieki 1, Garupe, Carnikavas piirkond, Läti, LV-2163, edaspidi „edasimüüja“. 
2. Kaubanduslik loterii „Vali Friso Gold ja võida!” on tarbijamäng (edaspidi „loterii“), mida korraldab Partizanas OÜ, registrikood 11698825, juriidiline aadress: A. Weizenbergi tn 19, Tallinn, Harjumaa 10150, Eesti, edaspidi „loterii korraldaja“.  
3. Loterii toimumise territoorium on iga müügikoht üle kogu Eesti, kus müüakse loteriitooteid. Loteriis võib osaleda iga Eesti elanik.
4. Loterii toimumise alguskuupäev on 2. aprill 2018. Loterii toimumise lõpukuupäev on 28. mai 2018. 
5. Loteriikaup:
•    Friso Gold 2 jätkupiimasegu alates 6. elukuust;
•    Friso Gold 3 spetsiaalne piim lastele alates 1. eluaastast.
6. Loteriitoodete arv, mida ostes saab osaleda loteriis, arvestades mõistliku nõudlusega, ei ole piiratud.
7. Loteriitooted on kaubanduses saadaval ka enne või pärast punktis 4 sätestatud perioodi, kuid nende soetamine ei anna õigust loteriis osalemiseks. 
8. Loteriis ei saa osaleda SIA German Products Baltics ja Partizanas OÜ töötajad ning nende pereliikmed. Juhul kui tuvastatakse, et eespool loetletud ettevõtete töötaja/pereliige on osalenud loteriis, talle auhinda ei väljastata. 
9. Loteriis osalemiseks ja auhinnale kandideerimiseks tuleb alates 2018. aasta 2. aprillist kuni 2018. aasta 28. maini soetada üks loteriitoode mistahes kauplemiskohas üle kogu Eesti. Alles tuleb hoida ostu tõendav dokument ja registreerida see loteriiks,
•    täites registreerimisvormi kodulehel www.frisoloterii.ee. Registreerimine on tasuta. Ankeedil tuleb esitada: eesnimi, perekonnanimi, ostutšeki number, osaleja telefoninumber, linn ja vanus. Registreerimine on tasuta.  
•    Täitmiseks kohustuslikud väljad loteriis osalemiseks on: eesnimi, perekonnanimi ja ostutšeki number ning telefoninumber. 
9.1. Selleks et tagada võimalikult täpne ja unikaalne loterii registreerimine, vältides nii võimalikku andmete dubleerimist, samuti selleks, et määrata täpselt loterii võitjad ning kontrollida loteriis osalemist ja teavitada võitjaid võidust, nõuab loterii korraldaja osaleja telefoninumbri ja ostutšeki numbri esitamist.
10. Üks ostutšeki number saab võita ainult ühe auhinna, vastavalt sellele tohib ühe ostutšeki numbri registreerida ainult üks kord kogu loterii jooksul. Üks ost ühel ostutšeki numbril. 
11. Üks telefoninumber ja eesnimi/perekonnanimi saab võita üks kord. 
12. Kui sama ostutšeki number on registreeritud mitu korda, siis loetakse kehtivaks see ostutšeki number/ostutšeki numbri saatja, kes registreeris selle esimesena.
143 Loterii tingimuste täitmisel registreeritakse osaleja loteriiks. Osaledes loteriis, kohustub ostja hoidma alles ostu tõendavaid tšekke.
14. Auhinnafond:
HOBOT198 – robot-aknapesur    3
Automaatne vedelseebi dosaator    10
Kokku on 13 (kolmteist) auhinda koguväärtusega 957,85 eurot (koos km-ga). 
15. Loteriis on määratud 1 (üks) loosimine. Loterii auhinnafondi koguväärtus on 957,85 eurot (üheksasada viiskümmend seitse eurot ja 85 senti), mille moodustavad kokku 13 auhinda.
Loosimise toimumisaeg    Periood, mille kohta toimub loosimine    Loositud auhindade arv    Varuisikud
29. mai 2018 kell 11.00    2. aprill 2018 kell 00.00 kuni 28. mai 2018 kell 23.59    13    2 igal auhinnaliigil
15.1. Varuvõitjaid loositakse juhuks, kui esmased võitjad ei suuda tõestada osalemist loteriis või nende registreerumine ei osutu tingimustele vastavaks. Varuvõitjad kantakse protokolli, kuid ei avalikustata. Varuvõitjad saavad õiguse auhinnale vastavalt järjekorrale, milles neid loositi.
16. Loosimise läbiviimise tagab loterii korraldaja. Loosimised viiakse läbi väljatöötatud loterii tarkvaraga Premium. Isikuandmete töötlemise registreeringu nr on 003365.
17. Prognoositakse, et loteriis osaleb 1500 inimest. Seetõttu on võiduvõimalus 13 kõikide registreeringute arvu suhtes: 13 võimalust 1500st.  
18. Täielik võitjate nimekiri avaldatakse 2018. aasta 29. mail hiljemalt kell 23.59 kodulehel www.frisoloterii.ee.
19. Auhindade dokumentide vormistamine ja kättesaamine toimub loterii korraldaja juures: Partizanas OÜ, registrikood 11698825, juriidiline aadress A. Weizenbergi tn 19, Tallinn, Harjumaa 10150, Eesti. 
20. Auhinnasaajat informeeritakse auhinna kättesaamise kohta isiklikult, helistades või saates lühisõnumi telefoninumbrile, mis oli esitatud registreerimisel. 
21. Võitjatel on võimalus ka ise võtta ühendust loterii korraldajaga telefonil +372 603 1306 tööpäeviti kell 10.00–17.00 ja leppida kokku auhinna kättesaamine kuni 12. juunini 2018. Selle kuupäeva möödumisel auhindu enam ei väljastata ja need lähevad üle edasimüüja omandisse.     
22. Auhinna kättesaamisel peab võitja esitama ostu tõendava tšeki vastava numbriga ja isikut tõendava dokumendi (pass/ID-kaart). Auhinna kättesaamisel allkirjastavad loterii võitjad ja loterii korraldaja auhinna kättesaamise-üleandmise akti. Pärast auhinna kättesaamise-üleandmise akti allkirjastamist ei saa enam võitja pöörduda loterii korraldaja poole pretensiooniga auhinna kohta.
23. Ostutšekil peab olema nähtav vastav ostutšeki number, mis peab olema identne registreeritud ostutšeki numbriga, mis on võtnud loosimisel. Kujutatud ostetud kaup ajavahemikul 2018. aasta 2. aprillist kuni 2018. aasta 28. maini. Kujutatud loteriitoote nimetus FRISO GOLD 2 või FRISO GOLD 3, mis osaleb loteriis. Kui informatsioon auhinna kättesaamiseks on puudulik, on vajalik tšekiraamatu kviitung täpsustatud loteriitoodete nimetustega või tšeki teisel poolel kirjutatud täpsete loteriitoodete nimetustega, müüja allkirjaga, lahtiseletusega ja kaupluse pitseriga.
24. Kui loteriivõitjad ei saa esitada käesolevates tingimustes sätestatud isikut tõendavaid dokumente või nendes dokumentides kajastatud info ei lange kokku loterii ajal tehtud registreeringuga, mis on võitnud, auhinda ei väljastata.
25. Loterii korraldaja ei vastuta auhinnasaajatele põhjustatud võimaliku kahju eest, mis on tekkinud auhinna kasutamisel. Auhinda ei vahetata teise auhinna või sularaha väljamakse vastu. 
26. Loterii korraldaja ei pea loterii osaleja loterii ajal saadud auhindu loterii osaleja nõudmisel vahetama teiste auhindade vastu ega hüvitama auhindade väärtust rahas.
27. Auhinna kättesaamisega seotud lisakulusid, mis pole käesolevates tingimustes sätestatud, näiteks transpordikulud või telefonikõnede maksumus, ei hüvitata.
28. Loterii korraldajaid ei peeta vastutavaks, kui loterii osalejad käituvad hoolimatult käesolevate loterii tingimuste suhtes. 
29. Loterii korraldaja ei vastuta loteriis osalejate auhinna loosimisest ja auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest juhul, kui on eiratud loterii tingimusi või loterii osalejate antud teave on vale või ebatäpne, või juhul, kui ei õnnestu loterii võitjatega kontakti saada loterii korraldajast mitteolenevatel põhjustel. 
30. Iga loteriis osaleja võib loterii toimumise igal hetkel, nimelt alates 2. aprillist 2018 kuni 28. maini 2018, kirjalikult nõuda oma isikuandmete töötlemise katkestamist või isikuandmete kustutamist.  
31. Loterii korraldaja ja loteriis osalejate õigused ja kohustused on sätestatud ainult käesolevates loterii tingimustes. Reklaammaterjalides kättesaadav informatsioon loterii kohta on ainult informatiivse iseloomuga.
32. Loteriis osalejal on õigus keelduda loteriis osalemisest kirjaliku avaldusega, esitades konkreetse loterii nimetuse, loa numbri ja loterii ajavahemiku.
33. Loterii ja hasartmängu järelevalve inspektsiooni kinnitatud loteriitingimustega saab tutvuda kodulehel www.frisoloterii.ee, samuti helistades telefonil +372 603 1306 või kirjutades e-posti aadressile info@partizanas.ee.