VÕITJAD ON SELGUNUD! Garnier kampaania 01.09-30.09

27.08.2019 Tarbijamängud

Kampaania on lõppenud, aitäh kõigile osalejatele ja palju õnne allolevatele võitjatele! 
KEITY A.
MERIKE T.
ANTI P.

Garnier tarbijakampaania reeglid:

1. „Võida Delimano NutriBullet blender“ tarbijamäng Coopi kauplustes on tarbijamäng (edaspidi Kampaania), mida korraldab SOMESE Baltic (registrikood 40103207278, aadress: Brivibas tänav 103-4, Riia, Läti, edaspidi Korraldaja) koostöös MGI Turundus OÜ ( registrikood 10907675, aadress: Valge 13, Tallinn, Eesti), L'Oreal Baltic SIA Eesti filiaali (registrikood 10951802, aadress: Põhja pst 25, Tallinn, Eesti) ja Coop Eesti Keskühistuga ( registrikood 10093971, aadress: Suur-Sõjamäe tn 70, Rae vald, Eesti).
2. Kampaania toimub Eesti Vabariigi territooriumil perioodil 01.09. – 30.09.2019.
3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
4. Kampaanias osalemiseks tuleb osta Coop Maksimarketi või Konsumi kauplusest vähemalt kaks (2) Garnier toodet ning registreerida kassas oma Säästukaart,  Säästukaart Pluss või Coop pangakaart. Loosimises osalevad kõik Kampaania perioodil 01.09.-30.09.2019 Coopi Maksimarketi või Konsumi kauplustes tehtud korraga vähemalt kahe (2) Garnier toote ostud, mille sooritamisel on registreeritud Säästukaart, Säästukaart Pluss või Coop pangakaart.
5. Kampaanias osaleja saab ühe ostuga registreerida loosimisse ühel korral. Näiteks, kui sama ostukorraga (ostutšekiga) on ostetud kauplusest 4 (neli) Garnier toodet, saab ostja Kampaania auhindade loosimises osaleda selle ostutšekiga ühel korral.
6. Kampaania auhinnaks on:
3 x Delimano NutriBullet blender, väärtusega 120 (sada kakskümmend) eurot tk.
Auhindade koguväärtus on 360 (kolm sada kuuskümmend eurot).
7. Auhinna loosimine:
Auhinnad loositakse välja 7.10.2019 ja võitja nimi avaldatakse Coop Eesti veebilehel www.coop.ee hiljemalt 16.10.2019, juhul kui võitja annab selleks oma nõusoleku.
8. Võitjatele saadetakse Coop Eesti Keskühistu  poolt auhinna kättesaamise kohta infokiri e-postile või telefoninumbrile, mis on märgitud kliendikaardi kontaktväljadel. Auhinna kättesaamiseks võtta ühendust MGI Turundus OÜ’ga, kontaktidelt ille@mgimarketing.ee või helistades (+372) 608 2520
9. Juhul, kui võitja ei nõustu, et tema andmed edastatakse kampaania korraldajale, loositakse uus võitja. 
10. Auhindu väljastatakse kuni 17.11.2019 (kaasa arvatud) MGI Turundus kontorist Valge 13, Tallinn, tööpäeviti kell 10:00 – 16:00. Kampaanias osaleja peab auhinna kättesaamisel esitama oma isiku tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba, ID kaart). 
11. Juhul, kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud Kampaania tingimustele või kui auhinna võitja ei ole
hiljemalt ühe kuu jooksul alates loosimisest olnud kättesaadav kontaktandmetelt, mille auhinna võitja on Kampaanias registreerumisel edastanud, on Korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.
12. Kampaania auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega maksta välja rahas.
13. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Kampaania Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
14. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
15. Kampaanias osalemine on keelatud L'Oreal Baltic SIA Eesti filiaali ja MGI Turundus OÜ töötajatel.
16. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
17. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult aadressile MGI Turundus OÜ, Valge 13, Tallinn, 11415 või telefoni teel +37255548669. Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.