VÕITJAD ON SELGUNUD! Syoss kampaania 1.11-30.11

27.10.2022 Tarbijamängud

Võitjad on selgunud. Palju õnne võitjatele: www.registerpromo.info

 

Syoss kampaania reeglid

1.    Perioodil 01.11. – 30.11.2022 toimub Syoss kaubanduslik tarbijamäng (edaspidi Kampaania), mida korraldab SOMESE Baltic (registrikood 40103207278, aadress: Brivibas tänav 103-4, Riia, Läti, edaspidi Korraldaja) koostöös ettevõtetega MGI Turundus OÜ ja SIA „Henkel Latvia“.
2.    Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
3.    Kampaanias osalemiseks ning auhinna võitmiseks tuleb osta ajavahemikul 01.11. – 30.11.2022 (kaasa arvatud) mis tahes Coopi kauplusest või e-poest vähemalt üks SYOSS toode ja registreerida ostutšekk www.registerpromo.info
Kampaanias osalevad kõik SYOSS kaubamärgi tooted (edaspidi Kampaaniatoode või tooted).  
4.    Registreerumisel tuleb sisestada nõutud andmed (nimi, telefoninumber, e-mail ja Kampaaniatoote ostutšeki või -tellimuse number). Osaleja võib Kampaanias osalemiseks registreeruda mitu korda, kuid iga ostutšekiga või -tellimusega saab registreeruda ainult ühe korra, olenemata ostutšekil või -tellimusel olevatest Kampaaniatoodete arvust. Kui osaleja soovib osta mitu Kampaaniatoodet korraga ja kõikide ostetud toodetega osaleda Kampaanias, tuleb ostud sooritada nii, et Kampaania tooted oleks eraldi ostutšekkidel või -tellimustel.
5.    Kampaanias osalemisega annab osaleja Kampaania Korraldajale õiguse osaleja isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks Kampaaniaga seotult ning osaleja võidu korral tema nime avalikustamiseks. Kampaaniale registreerumisel  esitatud isikuandmeid kasutatakse ainult käesoleva kampaania läbiviimise ja võitjate väljaselgitamise eesmärgil. Kampaania korraldamiseks vajalikke isikuandmeid sälitatakse kuni kolm kuud peale loosimise toimumist.
6.    Kampaania auhinnafondi väärtuseks on 500 € (viissada eurot) ning see sisaldab:
100x SYOSS fööni
7.    Kõik kampaania auhinnad loositakse välja 02.12.2022 ning kõikide võitjatega võetakse personaalselt ühendust registreerimisel sisestatud kontaktandmetel (telefon, e-post) 5 tööpäeva jooksul. Võitjate nimed avaldatakse veebilehel www.registerpromo.info hiljemalt 06.12.2022.
8.    Auhinna kättesaamiseks tuleb võitjal esitada digitaalsel või füüsilisel kujul võidutšekk või -tellimus ja isikut tõendav dokument (pass, juhiluba või ID-kaart). Tootekomplektid saadetakse võitjatele Smartposti pakiautomaati Eesti piires. Võitja, kes jätab auhinna vastu võtmata, kaotab õiguse auhinnale. Auhindu väljastatakse kuni 05.01.2023.
9.    Juhul, kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele või kui auhinna võitja ei ole hiljemalt ühe kuu jooksul alates loosimisest olnud kättesaadav kontaktandmetelt, millega auhinna võitja on registreerunud, on Korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.  
10.    Võidetud auhinda ei asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas. 
11.    Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Auhindade väljaandmisega seotud maksud tasub Korraldaja.
12.    Kampaanias osalemine on keelatud Henkel Balti OÜ ja MGI Turundus OÜ töötajatele ning nende perekonnaliikmetele.
13.    Kampaania Korraldajal on ühepoolselt õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
14.    Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult aadressile MGI Turundus OÜ, Valge 13, Tallinn, 11415 või meili teel info@mgimarketing.ee. 
Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.
15.    Kampaania reeglid on avaldatud veebilehel www.registerpromo.info.