Antsla Tarbijate Ühistu plaanidest

20.02.2020 Uudised, Antsla

Antsla Tarbijate Ühistul on 1459 liiget ehk klientomanikku, kellest enamus on Antsla valla elanikud. Oleme iga – aastaselt oma tulemustest ja prognoosidest rääkinud üldkoosolekul, kuid hetkel on seoses uue Antslasse kavandatava kauplusega tekkinud oodatud ja kõrgendatud huvi meie plaanide osas.
Uue kaupluse ehitamise protsess hakkas tõsisemalt kuju võtma 2018. aastal. Meil on olnud hea koostöö Antsla vallavalitsuse ja volikoguga ent siiski on kavandamise protsess võtnud oodatust rohkem aega. Nüüd on projekt valmis ning sisse on antud ehitusloa taotlus, lähiajal loodame välja kuulutada ehitushanke ning hanke tulemustest lähtuvalt teeme täpsema ajakava.
Kaasaegne kauplus on olnud paljude siinsete inimeste, sh ühistu liikmete ning töötajate soov juba pikka aega. Uus kauplus on Antsla Tarbijate Ühistu suurusele ettevõttele piirkonnas, kus rahvaarv on jätkuvalt vähenemas, väga suur ja kõrge riskiga investeering. Majanduslikult on seda otsust isegi keeruline õigustada, pigem oleme investeeringut tehes mõelnud piirkonna inimeste soovile, et kaubandus piirkonnas oleks tänapäevane ja jätkusuutlik ka aastakümnete pärast. Selle saavutamiseks peame tagama uue kaupluse võimalikult efektiivse toimimise, mis sunnib kaupluste võrku koondama. 
Peale Antsla Konsumi valmimist jätkab Tare kauplus tegevust oma nišis pakkudes kiiret ostuvõimalust nii varajastele kui hilistele klientidele. Pakleri, Hauka Konsumi, Antsla AjaO ning Linda kaupluse tegevus koondatakse uude kauplusesse. 
Hoolimata kaupluste arvu vähenemisest suureneb müügipind 57% (kokku saab olema ligikaudu 1200 m2 müügipinda), mis võimaldab oluliselt laiendada kaubavalikut nii toidu-kui ka tööstuskaupade osas ning pakkuda rohkem sooduskampaaniaid, mis omakorda aitab alandada ostukorvi hinda. Samuti suureneb uues Antsla Konsumis ostumugavus - klient saab valida, kas soovib kasutada tavapärast kassat klienditeenindajaga, maksta iseteeninduskassas või kasutada ostudeks nutikassa pulti. Meile on oluline ka see, et paranevad töötajate töötingimused ning efektiivsust silmas pidades kasutame Antsla Konsumit kavandades kaasaegseid energiasäästmise võimalusi.
Ükski muudatusotsus ei ole tulnud kergekäeliselt, arvestatud on seniseid majandusnäitajaid, prognoose tulevikuks kui ka ettevõtte ja piirkonna kaubanduse jätkusuutlikkust. Oleme teadlikud ja jagame muret, mis on seotud muudatustega kaubandusvõrgus, seepärast püüame koostöös omavalitsusega leida lahendusi nt avalike teenuste toomiseks ühistu tühjaks jäävatesse ruumidesse. Siiani on meil kogemus Antsla Noortekeskusega ning see on osutunud kahepoolselt meeldivaks koostööks, mis julgustab meid ka edaspidi nii avaliku kui kolmanda sektoriga koostööd jätkama.
Siinset elanike arvu vähenemist arvestades ei ole meil ühtegi poodi, mis peale enda suudaks üleval pidada veel mõnda teist. Kobelas elab 327 elanikku, kellest hinnanguliselt 10-15% on Linda kaupluse püsikliendid, külastades kauplust vähemalt kaks korda nädalalas, kuid kahjuks oleme juba 9 aastat olukorras, kus Linda kauplus vaatamata meie töötajate pingutustele ei ole suutnud oma tegevuskulusid katta. Kaubandusvõrgu uuendamisega saame ka Linda kaupluse klientidele pakkuda laiemat kaubavalikut ja rohkem soodustusi Antslas. Aga oleme valmis pakkuma Linda kaupluse sisustust, kui leidub huviline, kes soovib avada erakaupluse. 

Loodame, et uue Antsla Konsumi avamine toob meie piirkonna inimestele kaua oodatud laiema kaubavaliku ja ostumugavuse, mis kompenseerivad muudatused harjumuspärases kaubanduses ning ajutised ebameeldivused seoses ehitustöödega, kuid samas loovad piirkonna inimestes kindlustunde, et meie väikeses vallas on võimalik pakkuda kaasaegset kaubandust.