Nivea kampaania 01.03-31.03

28.02.2020 Tarbijamängud

Tarbijamängu „Loo mälestusi koos Niveaga“ REEGLID

1.    Tarbijamängu „Loo mälestusi koos Niveaga“ korraldaja on NIVEA Polska Sp. z o.o, registreeritud aadress ul. Gnieznienska 32, 61-021, Poznan, Poola, edaspidi: korraldaja.

2.    NIVEA toodete edasimüüja Eestis on Jungent Estonia OÜ, reg. kood 12018324, registreeritud aadress Paldiski mnt 11, 10137 Tallinn, edaspidi: edasimüüja.

3.    „Loo mälestusi koos Niveaga“ on tarbijamäng (edaspidi: kampaania), mida koordineerib (viib korraldaja korraldusel läbi) Partizanas OÜ, reg. kood 11698825, registreeritud aadress A. Weizenbergi tn 19, 10150 Tallinn, Harjumaa, edaspidi: läbiviija.

4.    Kampaania territoorium on mistahes jaekauplus Eesti Vabariigis, kus müüakse NIVEA tooteid.
5.    Kampaania algab 1. märtsil 2020 kell ja lõppeb 31. märtsil 2020. Periood, mille jooksul saab kampaanias osaleda ostes korraga kaks või enam NIVEA toodet (välja arvatud tükiseebid) ja täites registreerimisvormi, algab 1. märtsil 2020 kell 00.01 ja lõpeb 31. märtsil 2020 kell 23.59.

6.    Kampaanias osalemiseks ostetavate NIVEA toodete arv ei ole piiratud.

7.    Kampaanias on võimalik osaleda ainult juhul, kui ostad kampaania jooksul korraga kaks või enam NIVEA toodet (välja arvatud tükiseebid) ja täidad vastava registreerimisvormi veebilehel http://www.nivea.ee/. Enne või pärast reeglite punktis 5 toodud kampaania perioodi ostetud NIVEA tooted ei kvalifitseeru kampaanias osalemiseks.

8.    Kampaanias osalejatele vanusepiirangut kehtestatud ei ole. Kui kampaanias osaleja on alaealine, võivad registreerimisvormi täita ja alaealise andmeid sisestada ainult tema vanemad, lapsendajad või eestkostjad, kes jäävad selliste andmete esitamise eest vastutavaks. Kampaanias osalemiseks on vaja seadusliku esindaja nõusolekut.

9.    Osaleja on kohustatud oma seadusliku esindaja nõusoleku (Lisa 1) esitama, saates selleks skaneeritud koopia või loetava foto seadusliku esindaja nõusolekust kampaanias osalemiseks e-posti aadressile jaanika@partizanas.ee . Seadusliku esindaja nõusoleku esitamise kuupäev ei tohi olla hilisem, kui kampaanias osalemise registreerimise kuupäev. Eelpool nimetatud nõusolekus tuleb ära märkida seadusliku esindaja e-posti aadress. Kampaania korraldaja jätab endale õiguse enda poolt valitud viisil nimetatud nõusoleku õigsust ja tõesust kontrollida.


10.    Kampaanias osalemiseks ja auhindade võitmiseks ostke palun 1. märtsist 2020 kuni 31. märtsini 2020  korraga kaks või enam NIVEA toodet (välja arvatud tükiseebid) ükskõik millisest jaekauplusest Eesti Vabariigi territooriumil ja registreerige ostukviitung veebilehel www.nivea.ee vastaval registreerimisvormil (enne või pärast antud perioodi tehtud registreerimised on kehtetud ja neid teinud isikud ei saa kampaania raames auhindu võita). Palun sisestage registreerimisvormile kampaanias osaleja ees- ja perekonnanimi, sugu, e-post, aadress, linn, telefoninumber, postiindeks ja ostutšeki number. Registreerimine veebilehel www.nivea.ee/ on tasuta. Ostukviitung tuleb NIVEA toodete ostmise tõendamiseks alles jätta. Kampaania läbiviija võtab ühendust kõigi võitjatega telefoni või SMSi teel. Auhinnad: üks  2000 euro väärtuses Tez Tour reisibüroo kinkekaart, viis Polaroid Snap Touch kaamerakomplekti ja 300 Nivea tootekomplekti. Registreerimisvormi täitmisega kohustub kampaanias osaleja esitama teavet ja isikuandmeid, mis on õiged ja täpsed. Kui võitja esitatud andmed on ebaõiged, on korraldajal õigus auhinda mitte välja anda.
11.    Kampaanias osaledes ja oma isikuandmeid edastades annate oma nõusoleku nimetatud andmete kasutamiseks nendes reeglites toodud eesmärkidel. Kui te ei soovi, et teie isikuandmeid nimetatud viisil kasutatakse, siis ärge esitage neid.

12.    Austame teie privaatsust ja kaitske enda poolt esitatud isikuandmeid nagu reeglites sätestatud. Palun lugege selgitust, miks me teie isikuandmeid kogume ja kuidas me neid kasutame.

13.    Osalejate isikuandmete vastutav töötleja on Korraldaja (NIVEA Polska Sp. z o.o.).

14.    Andmete volitatud töötleja on Partizanas OÜ ja tema andmekaitseametnik on Jaanika Uustalu, jaanika@partizanas.ee, +372 6 031 306.

15.    Kampaanias osalemiseks registreerimisel annate meile järgmised andmed: teie ees- ja perekonnanimi, sugu, e-post, aadress, linn, postiindeks, telefoninumber ja ostutšeki number ning nõustute, et me teie nimetatud andmeid töötleme. Kui te nende reeglitega ei nõustu, siis ärge esitage andmeid või nõudke nende töötlemise lõpetamist, mis võib tähendada, et te ei saa jätkata kampaanias osalemist.

16.    Isikuandmete esitamine on kampaanias osalejatele vabatahtlik, aga see on vajalik kampaanias osalemiseks ja eriti auhindade väljastamiseks. Isikuandmete esitamata jätmise tõttu võib kampaanias osalemine, auhinna väljastamine või kaebuse käsitlemine võimatu olla.

17.    Kasutame teie poolt esitatud isikuandmeid võitjate valimiseks, võitjate teavitamiseks, auhindade postitamiseks, võitjate täisnimede ja ostutšekinumbrite avaldamiseks veebilehel www.nivea.ee ning teiega ühenduse võtmiseks, sealhulgas teie päringutele ja märkustele vastamiseks. Töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel.
18.    Isikuandmeid töödeldakse reeglite ja seadusandluse kohaselt järgmistel eesmärkidel:
a) osalejal kampaanias osalemise võimaldamiseks ja kampaania läbiviimiseks (isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku alusel – GDPR artikkel 6.1.a);
b) kampaanias osalejatega suhtlemiseks, sealhulgas auhindade väljastamiseks, st ees- ja perekonnanimi, aadress – tänav, majanumber, postiindeks, linn, e-posti aadress ja telefoninumber (isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku alusel – GDPR artikkel 6.1.a);
c) kaebuste läbivaatamiseks (vastutavale töötlejale pandud õigusliku kohustuse täitmine – GDPR artikkel 6(1)(c));
d) nõuete esitamiseks või kaitsmiseks (vastutava töötleja õigustatud huvi korral – GDPR artikkel 6(1)(f));
e) maksu- ja raamatupidamiskohustuste täitmiseks (vastutava töötleja õigusliku kohustuse täitmine – GDPR artikkel 6(1)(c)).
Lisaks sellele võime teie andmeid kasutada teie eraldi nõusolekul otseturunduseks, et teile korraldaja ja/või NIVEA tooteid ja teenuseid pakkuda. Töötleme ja säilitame teie isikuandmeid ainul nii kaua, kui see on vajalik reeglites nimetatud eesmärkidel. Töötleme ja säilitame kampaania korraldamise ja teostamise jaoks vajalikke andmeid nii kaua, kuni te kampaanias osalete ja kuu aega pärast kampaania lõppu. Võitjate isikuandmeid säilitame 10 aastat. Töötleme ja säilitame kõiki otseturunduseks vajalikke andmeid kolm aastat pärast kampaania lõppu, välja arvatud kui te oma nõusoleku varem tagasi võtate.

19.    Teistel eesmärkidel säilitatakse andmeid järgmistelt:

a) kaebuse esitajate poolt esitatud andmeid kuni kaebuse lahendamiseni;
b) võitja andmed, mis puudutavad auhinna võitmist kampaanias ja sellega seotud kaebuse dokumente säilitatakse võimalike nõuete kaitsmiseks 10 aastat alates auhinna väljastamise kuupäevast;
c) auhinna väljastamise kinnitus – võimaliku maksuauditi jaoks vastavalt reeglitele viis aastat auhinna väljastamisele järgneva aasta algusest.

Võime edastada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes aitavad meil mänge ja loosimisi korraldada ning seda veebilehte hallata. Sellised isikud võivad olla andmebaasi tarkvara, andmebaasi haldusteenuse ja otseturunduse teenuse pakkujad, kullerid jne. Teie andmed võidakse kolmandatele isikutele edastada ka selleks, et tagada mängu ja loosimise võitjate valimise läbipaistvus. Seaduses nõutud juhtudel võidakse teie andmed ka pädevatele ametiasutustele edastada.

20.    Osalejatel on õigus:
•    oma andmete sisule juurde pääseda ja saada koopiad töödeldavatest isikuandmetest;
•    nõuda andmete parandamist ja kustutamist ning nende töötlemise piiramist;
•    olla andmete töötlemise vastu;
•    õigus andmeid edastada;
•    igal ajal isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta, mis ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist selle alusel tehtud andmete töötlemise õiguspärasust;
•    NIVEA Polska Sp.  isikuandmete töötlemisega seotud asjades kaebusi esitada.
21.    Kohaldame andmete töötlemisele Eesti Vabariigi isikuandme kaitse seaduse ja Euroopa Liidu andmekaitse üldmääruse andmekaitse- ja töötlemise nõudeid.
22.    Rakendame vajalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta andmeid juhusliku või ebaseadusliku hävimise või juhusliku kadumise, muutmise, volitamata avalikustamise või juurdepääsu ning mistahes muu seadusvastase töötlemise eest.
23.    Kampaania auhinnad on:
23.1.    1 Tez Tour reisibüroo kinkekaart 2000 euro väärtuses
23.2.    5 Polaroid Snap Touch komplekti (kaamera, kott, tsinkpaber), igaüks väärtusega 270,58 eurot koos käibemaksuga.
23.3.    300 NIVEA toodete komplekti, igaüks keskmise väärtusega 16,03 eurot koos käibemaksuga.
                      
   1    81287-01540-29    81287    4005900545787    NIVEA Q10plus Anti-Wrinkle Day Cream kortsudevastane päevakreem     50 ml    30 ühikut
    81740-07600-19    81740    4005808222964    NIVEA MEN Shaving Gel SENSITIVE habemeajamisgeel    200 ml    
    84281-07615-29    84281    5900017069975    Nivea Deo Female Beauty Elixir Mild Spray deodorant naistele    150 ml    
                         
2    81760-07600-19    81760    4005808223077    NIVEA MEN Shaving Gel ORIGINALS habemeajamisgeel    200 ml    30 ühikut
    81244-01540-07    81244    9005800227207    NIVEA Nourishing Day Cream päevakreem kuivale nahale    50 ml    
    83784-07615-28    83784    42360612    NIVEA Deo roll-on BLACK&WHITE SILKY SMOOTH deodorant naistele    50 ml    
                    
3    82382-01540-08    82382    9005800299891    NIVEA Sensitive Micellar Water mitsellaarvesi tundlikule nahale    200ml    30 ühikut
    83921-07600-12    83921    5900017041452    NIVEA MEN CREME    150 ml    
    89096-07610-53    89096    5900017071480    NIVEA Pure Color Mild Micellar Shampoo šampoon vaarikaäädikaga    400 ml    
                        
                        
4    88812-07600-19    88812    4005808377190    NIVEA MEN ORIGINALS Face Cream näokreem meestele    50 ml    30 ühikut
    86427-01540-09    86427    9005800315485    Nivea Q10 Plus C Anti-Wrinkle + Energy 10 Minutes Sheet Mask kortsudevastane mask    1 tk    
    80802-07600-63    80802    4005808124015    NIVEA Shower CRÈME SOFT dušikreem    250 ml    
                    
5    80315-07600-37    80315    4005900012210    NIVEA Body Firming Milk Q 10 PLUS pinguldav kehakreem    250 ml    30 ühikut
    81110-01541-06    81110    4005900102294    NIVEA Gentle Eye Make-up Remover silmameigi eemaldaja    125 ml    
    82241-07615-28    82241    4005808729890    NIVEA MEN Spray BLACK&WHITE POWER deodorant meestele    150 ml    
                        
6    81306-07600-19    81306    4005808221967    NIVEA MEN After Shave Balsam SENSITIVE habemeajamisjärgne palsam    100 ml    30 ühikut
    82396-01540-09    82396    9005800315492    Nivea Natural Radiance 10 Minutes Sheet Mask näomask    1 tk    
    80789-07600-60    80789    4005808313198    NIVEA Shower WATER LILY & OIL dušigeel     250 ml    
                         
7    85061-09114-48    85061    5900017053332    NIVEA ORIGINAL CARE Caring huulepalsam    5,5 ml    30 ühikut
    88591-07605-20    88591    5900017067315    Nivea Men Sensitive Skin&Stubble Balm palsam meestele    125 ml    
    81067-07600-60    81067    4005808125050    NIVEA Shower LEMON & OIL dušigeel     250 ml    
                       
8    84928-01540-09    84928    9005800317014    NIVEA Glow up Rice Scrub näokoorija    75 ml    30 ühikut
    81078-07600-66    81078    4005808782390    NIVEA MEN Shower SPORT dušigeel     250 ml    
    88662-01540-51    88662    9005800293189    NIVEA Fortifying Micellar Shampoo tugevdav šampoon    400 ml    
                    
9    82376-01540-07    82376    9005800301266    NIVEA MicellAIR Skin Breathe Rose Water Wipes roosiveega näopuhastusrätikud    25 tk    30 ühikut
    82735-01540-54    82735    9005800312224    NIVEA Forming Spray VOLUME kohevdav juukselakk    250 ml    
    82247-07600-28    82247    42219378    NIVEA Stick BLACK&WHITE POWER pulkdeodorant meestele    40 ml    
                        
10    84919-07610-09    84919    5900017069548    NIVEA Soothing Cleansing Oil näo- ja silmameigi eemaldaja     150 ml    30 ühikut
    89050-07600-40    89050    4005900008299    NIVEA Soft Creme kreem     200 ml    
    81423-09640-54    81423    4005808561438    NIVEA MEN Shampoo STRONG POWER šampoon meestele    250 ml    
                    

23.4.    Auhindade väärtus kokku on 8161.9 eurot koos käibemaksuga.

24.    Üks isik saab ühe registreerimisega võita ainult ühe auhinna, aga ta võib end registreerida mitu korda ostes selleks iga kord NIVEA tooteid (välja arvatud tükiseebid) ja registreerides uue ostutšeki numbri, suurendades seeläbi oma võiduvõimalusi.
24.1.    Kui kampaanias osaleja püüab oma võiduvõimaluste suurendamiseks ühte ostukviitung mitu korda registreerida, on kampaania korraldajal õigus need registreerimised tühistada ilma kampaanias osalejate ostutšeki numbri unikaalsusest teavitamata, tagades sellega, et kampaania alused vastavad võrdse ja ausa osalemise põhimõtetele.
24.2.    Kampaania toodete nimed peab ostutšekil selgelt ja loetavalt näha olema. Kui ostutšekil olev teave on puudulik, siis on auhinna saamiseks vaja esitada rangetele aruandlusnõuetele vastav tšekk, mille tagaküljele on kirjutatud kampaaniatoodete nimed,  mille müüja on kinnitanud oma allkirja ja nimega.

25.    Võitjad valitakse kõigi kampaanias osalejate seast, kes on oma ostutšekid registreerinud alates kellast 00.01 1. märtsil 2020 kuni kellani 23.59 31. märtsil 2020, käesolevate reeglite kohaselt järgmistes etappides:
25.1.    Kõigil osalejatel, kes on kampaania jooksul vajalikud andmed veebilehel www.nivea.ee olevale registreerimisvormile sisestanud (vt punkt 15), on võimalus osaleda loosimises ja võita peaauhind Tez Tour reisibüroo kinkekaart ja osaleda kiirloteriis.
25.2.    Kõigil kiirloteriis osalejatel on võimalik digitaalset loosiratast keerutada ja nad näevad kohe, kas nad on auhinna võitnud. Selles mängus on neil võimalik võita 300 NIVEA toodete komplekti ja 5 Polaroid Snap Touch kaamerakomplekti. Kokku on 305 kiirloterii võitjat. Kampaania võitjad valitakse juhuslikult arvutiprogrammi abil, mis registreerunud osalejate seast võitjad välja loosib, samal ajal kui kiirloterii lõpeb. Kiirloterii võitjatega võetakse ühendust kolme päeva jooksul alates võidupäevast.
25.3.    Tez Tour reisibüroo kinkekaardi võitja loositakse välja juhuslikku valikut kasutava arvutiprogrammi abil ja Läbiviija võtab temaga ühendust 1. aprillil.
25.4.    Kõik võitjad kuulutatakse avalikult välja 3. aprillil 2020.
25.5.    Partizanas OÜ tasub võitjate eest kõik väljastatud auhindadega seotud maksud.

26.    Kampaanias osalejate koguarv ei ole teada, aga eeldatavasti on neid ligikaudu 3000 (kolm tuhat). Nende seast loositakse 306 võitjat. Võidu tõenäosus on 3000 : 306.

27.    Osaleja kampaanias osalemise hinnanguline kulu on 2,38 eurot kuni 38,99 eurot.

28.    Kõigi võitjate nimed ja ostukviitung numbrid avaldatakse veebilehel www.nivea.ee alates 3. aprillist 2020.

28.1.    Kampaanias osalemisega nõustuvad osalejad, et kampaania korraldaja ja NIVEA Polska Sp. z o.o kasutavad nende andmeid võitjate valimiseks ja avalikustamiseks veebilehel www.nivea.ee.

29.    Kampaania läbiviija Partizanas OÜ võtab võitjatega ühendust ja saadab auhinnad neile kokkulepitud aadressidele Eesti Vabariigis. Tez Tour reisibüroo kinkekaardi ja Polaroid kaamerakomplektide võitjad saavad oma auhinnad kätte isikut tõendava dokumendi ja toodete ostutšeki alusel Partizanas OÜ kontorist Weizenbergi 19-2, Tallinn. Nivea tootekomplektide võitjad peavad saatma ostutšeki skaneeritud koopia, mille number vastab registreerimisel sisestatud ostutšeki numbrile, e-posti aadressile jaanika@partizanas.ee pärast seda, kui täitja on nendega ühendust võtnud ja seda teha palunud, ning tegema seda hiljemalt 1. aprilliks 2020.

29.1.    Ostutšekil peab olema järgmine teave: kampaaniatoote nimi, ostutšeki number, mis peab vastama registreeritud ostutšeki numbrile ja ostu aeg, mis peab reeglite kohaselt jääma 1. märtsi 2020 ja 31. märtsi 2020 vahele.
29.2.    Kui kampaania võitjal ei ole võimalik esitada reeglites nõutud toote nime ja ostmist tõendavat dokumenti või kui dokumentidele toodud teave ei vasta võitja registreerimisvormile sisestatud teabele, siis auhinda ei väljastata.
29.3.    Kui kampaanias registreeritud ostutšeki number ei vasta auhinna vastuvõtmisel esitatud ostutšeki numbriga, näiteks sümbolite kombinatsioon või järjekord või nende arv ostutšekil on erinev, sellel on lisasümboleid või mõned sümbolid on sarnaste sümbolitega asendatud ning kampaania korraldajal tekivad kahtlused, et tegu on pettusekatsega, siis on korraldajal õigus auhinda mitte välja anda.
29.4.    Läbiviija võtab kõigi võitjatega ühendust 1. aprillil 2020, saates kõigepealt sõnumi nende poolt antud telefoninumbrile ja kui võitja sellele ei vasta, siis helistades samale numbrile.
29.5.    Kõiki võitjate poolt esitatud ostukviitung kontrollitakse koostöös jaekauplustega, et kinnitada nende autentsust ja vältida pettuseid.
29.6.    Auhindu ei saa välja võtta sularahas.
29.7.    Võitjal on õigus täitjaga 10. aprillini 2020 ühendust võtta ja parandada ainult neid ebaõigeid isikuandmeid, mis on vajalikud auhinna postiga saatmiseks.

30.    Auhindade väljastamisel võitjatele peavad kampaania võitjad ja kampaania korraldaja allkirjastama üleandmis- ja vastuvõtmisakti ainult siis, kui üle antakse Tez Tour reisibüroo 2000-eurone kinkekaart ja viis Polaroid kaamera komplekti. Pärast auhinna üleandmis- ja vastuvõtmisakti allkirjastamist ei ole võitjatel õigust kampaania korraldajale auhinna osas nõudeid esitada. 300 NIVEA toodete komplekti saadetakse posti/kulleriga ja Nivea tootekomplektide saatmine registreeritakse postkontoris ning auhinna kättesaamine võitja poolt on võrdne üleandmis- ja vastuvõtmisaktiga ning võitjatel ei ole õigust kampaania korraldajale auhinna osas nõudeid esitada.

31.    Kampaania korraldaja ei vastuta võitjate mistahes võimalike kulude/kahjude eest, mida nad võivad kanda auhindade kasutamisega seoses.

32.    Kampaanias osalejal on õigus kampaania käigu kohta nõudeid esitada 17. aprillini 2020, esitades selleks kirjaliku avalduse Partizanas OÜ aadressile A. Weizenbergi tn 19-2, 10150 Tallinn, Harjumaa. Kõik nõuded vaadatakse läbi ja osalejale vastatakse 15 kalendripäeva jooksul alates kirjaliku avalduse kättesaamisest.

33.    Partizanas OÜ ja NIVEA Polska Sp. z o.o töötajatel ja nende pereliikmetel on keelatud kampaanias osaleda. Kui nimetatud tingimust rikutakse ja võitjaks osutub isik, kellel on keelatud kampaanias osaleda, siis jääb auhind kampaania korraldaja ehk Nivea Polska Sp. z o.o omandisse.
Kampaania reeglid avaldatakse veebilehel www.nivea.ee.

Lisa 1

Olen allpool nimetatud alaealise (edaspidi: võistluses osaleja) seaduslik esindaja: alaealise ees- ja perekonnanimi: ________________________________________
☐ kinnitan et olen lugenud NIVEA Polska Sp. z o.o korraldatud kampaania „Loo mälestusi koos Niveaga“ reegleid,
☐ kinnitan, et nõustun osaleja osalemisega kampaanias selle reeglites sätestatud tingimustel,
☐ kinnitan, et nõustun kampaaania reeglites nimetatud tegevuste teostamisega osaleja poolt,
☐ kinnitan, et nõustun kampaanias osaleja isikuandmete töötlemisega NIVEA Polska Sp. z o.o. poolt seoses kampaania korraldamise ja läbiviimisega, milleks on võistluses osaleja ees- ja perekonnanimi, sugu, e-post, aadress, linn, telefoninumber ja postiindeks ning nende avaldamisega veebilehel osaleja võidu korral.
☐ Kinnitan, et nõustun enda kui kampaanias osaleja seadusliku esindaja isikuandmete töötlemisega (vastutava töötleja nimi), mille esitasin selles nõusolekus, st minu nimi ja e-posti aadress, kampaania korraldamise ja läbiviimisega seotud eesmärkidel. Olen teadlik, et sellise nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta ilma, et see mõjutaks enne nõusoleku tagasivõtmist teostatud isikuandmete töötlemist. Nõusolekut saab tagasi võtta... kaudu.

koht ja kuupäev: ________________________________________
seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi: ______________________________________
seos alaealisega: vanem / eestkostja (ebavajalik kustutada)
Seadusliku esindaja e-posti aadress: ______________________________________

________________________________________
(seadusliku esindaja allkiri)