VÕITJAD ON SELGUNUD! Maksa Säästukaart Plussiga ja võida!

30.09.2019 Tarbijamängud

Fortuuna tahtel osutusid õnnelikeks võitjateks Margus K., Urmas S., Rein M., Senee M., Riina L., Ene K., Toomas K., Keio O. ja Arvi B. Palju õnne ja võtame kõikide võitjatega ka personaalselt ühendust!

 

Säästukaart Pluss maksekaardiga seotud kliendiloosi (edaspidi: pakkumine) tingimused: 

1. Üldine info 

 

1.1. Pakkumise korraldaja: Coop Finants AS, registrikood 12087992, aadress Narva mnt 4, 15014 Tallinn (edaspidi ka: Coop Finants). 

1.2. Pakkumise periood: 01.10.2019-31.10.2019 (kaasa arvatud).

1.3. Pakkumises osalejad: Pakkumises osalevad kõik Coop Finantsi kliendid, kes tasuvad pakkumise perioodil ostu(de) eest Säästukaart Pluss maksekaardiga.

 

2. Pakkumise tingimused 

 

2.1. Kõigi pakkumises osalejate vahel loositakse välja 10 võitjat, kellele Coop Finants tagastab pakkumise perioodil Säästukaart Pluss maksekaardiga tasutud ostutehingute maksumuse (edaspidi: auhind) järgmistel tingimustel: 

(i)     auhinna loosimine toimub 11.11.2019; 
(ii)    ühele võitjale tagastatav maksimaalne ostutehingu(te) summa on kuni 250 eurot;
(iii)   Säästukaart Pluss maksekaardi lisakaardiga tasutud ostutehingud arvestatakse põhikaardi omaniku ostutehingute hulka;
(iv)   Coop Finants annab võitjatele auhinna võidust teada personaalselt telefoni või SMS-i teel 3 tööpäeva jooksul pärast loosimise toimumist;
(v)    Coop Finants kannab auhinna summa üle võitja Säästukaart Pluss kontole 3 tööpäeva jooksul pärast loosimise toimumist;
(vi)    auhinda ei maksta välja sularahas;
(vii)   loosimise võidufond kokku on summas kuni 2500 eurot;
(viii)   auhinna kättesaamisega seotud riiklikud maksud tasub Coop Finants seaduses ettenähtud korras;
(ix)    loosimises ei osale Coop Finantsi töötajad.

 

3. Muud tingimused 

 

3.1. Pakkumises osaleja nõustub pakkumises osalemisega järgima pakkumise tingimusi ning võtab teadmiseks, et pakkumise korraldaja otsused on lõplikud ja kohustuslikud kõigile pakkumises osalejatele. 

3.2. Pakkumise korraldaja jätab endale õiguse ilma etteteatamata muuta pakkumise reegleid.

3.3. Kui pakkumises osaleja eirab pakkumise tingimusi või esitab valed või ebatäpsed kontaktandmed, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud pakkumise korraldaja süüst (võitjaga ei õnnestu tema esitatud kontaktandmetel kontakti saada jms), ei vastuta pakkumise korraldaja pakkumises osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

3.4. Pakkumise korraldaja soovitab tutvuda pakkumise ning Säästukaart Pluss maksekaardi lepingu tingimustega ja vajadusel konsulteerida asjatundjaga. 

3.5. Kõik pretensioonid pakkumise kohta tuleb esitada hiljemalt 17.11.2019 e-posti aadressil finants@cooppank.ee või kirjalikult aadressil Narva mnt 4, 15014 Tallinn, Coop Finants AS, märksõnaga „Säästukaart Plussi loos“. 

3.6. Kõik pakkumist puudutavad vaidlused lahendatakse Eesti seadusandluse alusel.