Võida ostukorv tagasi 01.06.-30.06.2020

01.06.2020 Tarbijamängud

Võitjate nimed asuvad siin.

Säästukaart Pluss maksekaardi ja Coop deebetkaardiga seotud kliendiloosi (edaspidi: pakkumine) tingimused:
1. Üldine info
1.1. Pakkumise korraldajad: Coop Finants AS, registrikood 12087992, aadress Narva mnt 4,
15014 Tallinn (edaspidi ka: Coop Finants) ja Coop Pank AS, registrikood 10237832, aadress
Narva mnt 4, 15014 Tallinn (edaspidi ka: Coop Pank).
1.2. Pakkumise periood: 01.06.2020-30.06.2020 (kaasa arvatud).
1.3. Pakkumises osalejad: Pakkumises osalevad kõik eraisikutest kliendid, kes tasuvad
pakkumise perioodil Coop Eesti kauplustes ostu(de) eest Säästukaart Pluss maksekaardi või
Coop deebetkaardiga.
1.4. Pakkumises ei osale Coop Finantsi ja Coop Panga töötajad.
2. Pakkumise tingimused
2.1. Kõigi pakkumises osalejate vahel loositakse välja kokku 20 võitjat, kellele tagastatakse
pakkumise perioodil Coop Eesti kauplustes Coop deebetkaardi või Säästukaart Pluss
maksekaardiga tasutud ostutehingute maksumus (edaspidi: auhind) järgmistel tingimustel:
(i) auhinna loosimised toimuvad 10.06., 17.06. ja 26.06. ja 08.07.2020, mil igakordselt
loositakse välja 5 võitjat;
(ii) ühele võitjale tagastatav maksimaalne ostutehingu(te) summa on kuni 200 eurot.
2.2. Säästukaart Pluss maksekaardi või Coop deebetkaardi lisakaardiga tasutud ostutehingud
arvestatakse põhikaardi omaniku ostutehingute hulka.
2.3. Võitjatele antakse auhinna võidust teada personaalselt telefoni või SMS-i teel 3 tööpäeva
jooksul pärast loosimise toimumist.
2.4. Säästukaart Pluss maksekaardiga tehtud ostutehingu(te) maksumuse kannab Coop Finants
üle võitja Säästukaart Pluss maksekaardi limiidikontole 3 tööpäeva jooksul pärast loosimise
toimumist. Coop deebetkaardiga tehtud ostutehingu(te) maksumuse kannab Coop Pank üle
võitja deebetkaardiga seotud arvelduskontole 3 tööpäeva jooksul pärast loosimise toimumist.
2.5. Auhinda ei maksta välja sularahas.
2.6. Loosimise võidufond kokku on summas kuni 4000 eurot.
2.7. Auhinna kättesaamisega seotud riiklikud maksud tasuvad Coop Finants ja Coop Pank
seaduses ettenähtud korras.
3. Muud tingimused
3.1. Pakkumises osaleja nõustub pakkumises osalemisega järgima pakkumise tingimusi ning
võtab teadmiseks, et pakkumise korraldajate otsused on lõplikud ja kohustuslikud kõigile
pakkumises osalejatele.
3.2. Pakkumise korraldajad jätavad endale õiguse ilma etteteatamata muuta pakkumise reegleid.
3.3. Kui pakkumises osaleja eirab pakkumise tingimusi või esitab valed või ebatäpsed
kontaktandmed, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud pakkumise
korraldajate süüst (võitjaga ei õnnestu tema esitatud kontaktandmetel kontakti saada jms), ei
vastuta pakkumise korraldajad pakkumises osaleja auhinna loosimisest või auhinna
kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
3.4. Kõik pretensioonid pakkumise kohta tuleb esitada hiljemalt 31.07.2020 e-posti aadressil
klienditugi@cooppank.ee või kirjalikult aadressil Narva mnt 4, 15014 Tallinn, Coop Pank AS,
märksõnaga „Maksekaartide kliendiloos“.
3.5. Kõik pakkumist puudutavad vaidlused lahendatakse Eesti seadusandluse alusel.
3.6. Pakkumise korraldajad soovitavad tutvuda pakkumise ning Säästukaart Pluss maksekaardi
lepingu ja Coop deebetkaardi lepingu tingimustega ning vajadusel konsulteerida
asjatundjaga.