Meie teekond algas 1902. aastal, kui Antsla inimesed otsustasid üheskoos oma kogukonna heaks luua tarbijaühisuse. Coop on tänaseni kogukondlik ettevõtmine, millel ei ole ärimeestest omanikke, vaid kõik liikmed on võrdsed kaasa rääkima oma ühistu arengus ja tegevuses. Neid liikmeid on Eestis kokku üle 75 000, noorimad neist on äsja täisealiseks saanud ning vanimad on oma piirkonna ühistu liikmed olnud juba üle poole sajandi.Kogukonna heaks

Tänaseks on Eestis 19 piirkondlikku tarbijaühistut, kes kõik on alguse saanud eesmärgiga võimaldada oma kogukonnas paremat elu läbi selle, et piirkonnas on olemas igapäevaseks eluks vajalik kauplus. Poe tegevusest saadav kasum investeeritakse tagasi kogukonda, olgu selleks kaupluste renoveerimine või uue avamine, kohaliku spordi- või kultuurielu toetamine, muude eluks vajalike teenuste pakkumine (näiteks pangandus või postiteenus) jpm. Seega pole teenitud kasum meie peamine eesmärk, küll aga on see oluline, et saaksime olla jätkusuutlikud, areneda ning osaliselt hoida avatuna ka neid kaupluseid, millel vahepealsel perioodil ei lähe kõige paremini.

Coopi ühistud teevad koostööd oma piirkonnas tegutsevate väiketootjatega, võttes müügile nende tooteid, mis muidu suurtesse kettidesse muul moel kunagi ei jõuaks. See võimaldab neil ettevõtetel kasvada, hoida ja luua uusi töökohti ning edendada seeläbi kogukonna käekäiku.