VÕITJAD ON SELGUNUD! Lambi kampaania 01.10-31.10

01.10.2020 Tarbijamängud

Kampaania on lõppenud, aitäh kõigile osalejatele ja palju õnne allolevatele võitjatele!
LEIDI K.
ANN J.
SIRJE P.
SIGNE L.
SILVI L.
RAILI S.
MAIRE J.
MAREK P.
ELIN T-V.
ELVIS T.
ALGIS M.
AIME V.
ENAR K.
ANETTE-LIIS T.
TAAVI P.
LEHTE  V.
KÜLLIKI P-
ANDRES P.
VERONIKA S.
CAROLINA K.
 

LAMBI TARBIJAKAMPAANIA REEGLID:
KAMPAANIA SISU
Osta kampaaniaperioodil Coopi kauplustest või ecoop.ee-st vähemalt 1 (üks) pakk Lambi 3-kihilist tualettpaberit 24 rulli (EAN-kood 7316970179459), esita kassas Säästukaart, Säästukaart Pluss või Coop Panga kaart ning võid võita 50€ Coop kinkekaardi . Loosi läheb 20 Coop kinkekaarti, igaüks väärtuega 50€.
KAMPAANIA KORRALDAJA
Antalis AS, Linamäe 6 Saku vald Harjumaa 76406, info.ee@antalis.com, +372 680 0911 koostöös Coop Eesti Keskühistuga (registrikood:10093971; aadress: Suur-Sõjamäe 70, Soodevahe küla, 75322 Rae vald, Harjumaa).    
KAMPAANIA PERIOOD
Kampaania kestab Coopi kauplustes perioodil 01.10.-31.10.2020 (edaspidi: Kampaania periood). 
KAMPAANIA KIRJELDUS JA TINGIMUSED
1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt vastavalt ettenähtud tingimustele. Kõik Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
2. Kampaanias osalevad kõik isikud, kes on ostnud Kampaania perioodil Coopi kauplustest või ecoop.ee-st vähemalt ühe paki Lambi 24rl 3-kihilist tualettpaberit ning esitanud kassas Säästukaardi, Säästukaart Plussi või Coop Panga kaardi.
3. Kampaanias osalejate vahel loositakse välja 20 (kakskümmend) Coopi kinkekaarti. Ühe kinkekaardi väärtus on 50 €. Kampaania võidufondi väärtus on 1000 €.
4. Loosimine toimub 6.11.2020.
5. Võitjate nimed avaldatakse Coopi (www.coop.ee) kodulehel hiljemalt 14.11.2020. Võitjatele saadetakse auhinna kättesaamise kohta infokiri e-postile või telefoninumbrile, misjärel võitja peab korraldajaga ühendust võtma ja täpsustama auhinna kättesaamise detailid.
6. Võitja nimi avaldatakse www.coop.ee lehel hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast punktis 9 toodud loosimise kuupäeva. Võitjaga, kes on Säästukaardi või Säästukaart Plussi registreerimistaotluses märkinud oma kontaktandmed, võetakse hiljemalt 5 päeva jooksul pärast võitja väljaselgitamist ühendust. Võitjale saadetakse auhinna kättesaamise kohta infokiri e-postile või telefoninumbrile, misjärel võitja peab korraldajaga ühendust võtma ja täpsustama auhinna kättesaamise detailid. Auhinna kättesaamiseks peab võitja (või volituse alusel määratud esindaja) esitama oma isiku tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi (pass, ID kaart, juhiluba).
8. Võidetud auhind väljastatakse kampaanias osalenud isikule või volituse alusel tema esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel kuni 15.12.2020.
9. Juhul, kui võitja jätab eelnimetatud tähtaja jooksul auhinna välja võtmata, kaotab ta õiguse oma auhinnale.
MUU INFO
1. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ja auhinna maksumust ei hüvitata võitjale rahas.
2. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
3. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
4. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele Coopi ja Korraldaja veebi vahendusel.
5. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega.
6. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania Korraldaja asukohta: Linamäe 6 Saku vald Harjumaa 76406. Kampaania lisainfot saab e-posti aadressilt info.ee@antalis.com.
7. Pretensioonidele vastab Korraldaja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates pretensiooni kirjalikust laekumisest.