VÕITJAD ON SELGUNUD! Lay’s kampaania 01.07-31.07

30.06.2018 Tarbijamängud

Kampaania on lõppenud, aitäh kõigile osalejatele! 

1.augusti loosimise võitjad on selgunud. Palju õnne kõikidele võitjatele, Teiega võetakse ise ühendust lähipäevade jooksul.

Merilin Reisenbuk

Hanno Leht

Anne Telling

Karl Kolts

Ana-Maria Müür

Tõnu Tiidussalu

Annemari Riisimäe

Terje Vardja

Märt Reose

Aleksei Narusberg

Lena Tamm

Kätlin Tamm

Rasmus Tomsen

Kaie Reentalu


16. juuli loosimise võitjad on selgunud. Palju õnne kõikidele võitjatele, Teiega võetakse ise ühendust lähipäevade jooksul.

Tõnu Sabre
Triin Einasto
Kris Õispuu
Simo Astel
Marek Mets
Karl Adams
Päivi Palts
Gertrud Luks
Ketlin Sirel
Vadim Konov
Ilmo Tamm
Anita Ivanova
Jana Muhtsi
Marko Raeste
 

Lay’s tarbijakampaania reeglid:

1.    Tarbijakampaania  „Lay’s Coop suvekampaania“ on Eestis toimuv kampaania, mida korraldab Lay’s krõpsude edasimüüja Eestis – Pepsico Eesti AS (edaspidi kampaania korraldaja), registrinumber 10438708 koostöös Coop Eesti Keskühistuga, registrinumber 10093971.
2.    Kampaania territoorium – kõik Coopi kauplused Eesti Vabariigi territooriumil, kus kampaanias osalevaid tooteid müüakse. Lisaks osalevad kampaanias ka Coopi e-poe ecoop.ee ostud, kus tšeki numbri asemele tuleb kirjutada tellimuse number.
3.    Kampaanias võivad osaleda igas vanuses Eesti elanikud.
4.    Kampaania leiab aset 1. juulist kuni 31. juulini 2018 (k.a).
5.    Kampaanias osalevad Lay’s 220 g tooted:  
Toote kood:    Toode:
5900259083210    Lay's Sibul 220g
5900259083180    Lay's Hapukoor 220g
5900259075581    Lay's Strong Chili&Lime 220g
5900259018809    Lay's Juust 220g
5900259027733    Lay’s Tomat 220g 
6.    Jaemüügis saadaolevad ja kampaanias osalevate toodete arv ei ole piiratud. Arvestatakse mõistliku nõudlusega. Ostes Coopi kauplustest Lay’s tooteid enne või pärast käesolevate tingimuste punktis 4 toodud kuupäevi, ei anna õigust kampaaniast osaleda.
7.    Kampaania põhimõte: kampaanias osalemiseks peab tarbija ostma ühe Lay’s 220 g toote  (Lay’s Spring Onion, Lay’s Fromage, Lay’s Tomato, Lay’s Cheese ja Lay’s Strong Chili&lime) Coopi kauplustest ja registreerima ostutšeki veebilehel www.coop.ee/lays. Osalejate vahel loositakse piletid UEFA Super Cup mängule 15. augustil Lilleküla staadionil, Tallinnas.  
7.1 Registreerides ostutšeki veebilehel www.coop.ee/lays, tuleb ära märkida loosis osaleja eesnimi, perekonnanimi, ostutšeki number, telefoninumber ja e-post. Registreerimine veebilehel www.coop.ee/lays on tasuta. Kui osalejal ei õnnestu ostutšekil olevat numbrit edukalt registreerida, ilmub lehele veateade. Osaleja saab andmed üle kontrollida ning vajadusel neid muuta, vastasel juhul osalejat ei registreerita.
7.1.1 Osaleja saab ostutšekki registreerida veebilehel ka lisades ostutšekist pildi. Pildi lisamine pole kohustuslik.
7.2 Registreerides ostutšekil oleva numbri vastavalt käesolevate eeskirjade punktile 7, võtab kampaanias osaleja vastutuse korrektsete andmete esitamise ja nende esitamisel tehtud vigade eest.
7.3 Kampaanias saab osaleda ka Coopi e-poe ecoop.ee ostuga. Sellisel juhul tuleb ostutšeki numbriks märkida e-poe tellimuse number.
7.4 Kampaanias osaleja hoiab registreeritud ostutšeki alles kampaania lõpuni, et tõestada kampaanias osaleva toote ostmist.
7.5 Kampaanias osaleja kinnitab, et nõustub käesolevate kampaaniareeglitega ning annab loa oma isikuandmete töötlemiseks kampaania raames peatükis „Andmete töötlemise kord“ sätestatud tingimustel. 
8.    Üks ja sama osaleja võib teha mitu registreerimist, kui ostab kampaanias osalevaid tooteid mitu korda ja registreerib iga kord uue Coopi kaupluse ostutšeki numbri. Ühte ostutšekki korduvalt registreerida ei tohi.  
8.1.    Juhul, kui üks ja sama isik (sama telefoninumber) üritab ühte ostutšekki mitu korda registreerida, üritades niimoodi oma võiduvõimalusi suurendada, on kampaania korraldajatel õigus osalejat ostutšeki numbri korduvast kasutamisest mitte teavitada ning tühistada mõlemad registreeringud, et loos toimuks võrdse ja ausa osalemise põhimõtete alusel.
9. Üks osaleja võib loosis võita piiramatu hulga auhindu. 
10. Pärast ostutšeki registreerimist osaleb see lähima kuupäevaga loosimises, loosimiste kuupäevad on toodud reeglite punktis 12.

Auhinnafond ja loosimine:
11. 56 (viiskümmend kuus) piletit, koguväärtusega 5040 eurot, UEFA Super Cup mängule 15. augustil 2018 Lilleküla staadionil, Tallinnas. 
12.  Kampaania jooksul toimub kaks loosimist, milles osalevad käesolevate eeskirjade kohaselt registreeritud Coopi kaupluste ostutšekid 1. juulist kuni 31. juulini 2018 (k. a.).
12.1. Esimene loosimine toimub 16. juuli ja selles osalevad registreeringud, mis tehti vahemikus 1. juuli 2018 kell 00.00 kuni 15. juuli 2018 kell 23.59. Loositakse välja 14 (neliteist) võitjat, kes saavad 2 piletit UEFA Super Cup’i mängule 15. augustil 2018 Lilleküla staadionil Tallinnas. 
12.2. Teine loosimine toimub 1. august ja selles osalevad registreeringud, mis tehti vahemikus 16. juuli 2018 kell 00.00 kuni 31. juuli 2018 kell 23.59. Loositakse välja 14 (neliteist) võitjat, kes saavad 2 piletit UEFA Super Cup’i mängule 15. augustil 2018 Lilleküla staadionil Tallinnas.

Isikuandmete töötlemise kord
13. Kampaanias osalejate isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Pepsico Eesti AS. Andmete volitatud töötlejateks on Coop Eesti Keskühistu, kelle kodulehel toimub kampaania registreerimine ja, kes tagab auhindade väljaloosimise ning Zavod BBDO OÜ (registrikood 11152138), kes võtab võitjatega ühendust. 
13.1. Kampaanias osalejate poolt esitatavaid isikuandmed kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele üksnes käesolevates reeglites kirjeldatud kampaania läbiviimise eesmärgil (sh võitjate registreerimiseks, loosimise läbiviimiseks, võitjate teavitamiseks ning nende nimede avaldamiseks kampaania veebilehel www.coop.ee/lays, auhindade kättetoimetamiseks ning võimalike vaidluste lahendamiseks. 
13.2. Osalejate isikuandmeid töödeldakse kuni punktis 13 toodud eesmärkide ning õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseni pärast mida andmed kustutatakse.
13.3. Osalejal on õigus saada enda isikuandmete töötlemise kohta informatsiooni, nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui ta leiab, et isikuandmete töötlemine ja/või selle ulatus ja/või eesmärk ei põhine (enam) seaduslikul alusel, nõuda isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele, kui selline õigus tuleneb asjakohastest õigusaktidest.

Võitjate teavitamine ja võitude kätteandmine
14.    Iga loosi võitjate nimed avaldatakse hiljemalt punktis 12 mainitud kuupäevade tööpäeva lõpuks veebilehel www.coop.ee/lays 
15.    Kõik võitjad või võitjate täielik nimekiri on veebilehel www.coop.ee/lays  üleval kuni 16. august 2018.
16.    Auhindu hoitakse kampaania korraldaja volitatud esindaja Zavod BBDO OÜ kontoris aadressil Kentmanni 4/ Sakala 10, Tallinn.
17.    Võitjatega võtab ühendust Zavod BBDO OÜ esindaja osalemisvormis märgitud e-posti või telefoni teel, et leppida kokku auhinna üleandmise aeg.
18.    Võidetud auhinna saab kätte Zavod BBDO OÜ kontorist (Kentmanni 4/Sakala 10, Tallinn). Mängu pileteid on võimalik kätte saada ka e-posti teel. Auhinna kättesaamiseks peab võitja esitama oma isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart või juhiluba) ning registreeritud Coopi kaupluse ostutšeki.
a.    Kui auhinna võitja ei esita isikut tõendavat dokumenti ja/või Coopi kaupluse ostutšeki või dokumentidel toodud andmed erinevad registreerimisvormil toodust, ei ole võitjal õigust auhinda saada.
b.    Kui auhinna võitja ei ole veel täisealine, võib tema auhinna vastu võtta tema seaduslik esindaja, esitades võitja ja tema enda isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart või juhiluba) ning võitnud ostutšeki. 
19.    Auhinnad, mida võitjatele välja ei anta või mille võitjad välja võtmata jätavad,  loositakse uuesti välja. Kui auhinna võitjat ei saada kätte 5 tööpäeva jooksul, loositakse uus võitja. Kui peale teist loosimist jääb pileteid üle, tehakse lisaloosimine.
20.    Auhindade üleandmisel allkirjastavad võitjad ja kampaania korraldaja poolt volitatud Zavod BBDO OÜ esindaja auhinna üleandmise-vastuvõtmise akti. Pärast auhinna üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist ei ole võitjatel õigust kampaania korraldajatele auhinna suhtes nõudeid ega kaebusi esitada.
21.    Kampaania korraldajad ei vastuta auhinna võitjale auhinna kasutamise käigus tekkinud kahju eest.
22.    Auhinda ei saa vahetada teise auhinna ega raha vastu.
23.    Auhinna kättesaamisega seotud lisakulusid, mida ei ole käesolevates eeskirjades reguleeritud (nt transpordi- või helistamiskulud), võitjale ei kompenseerita.
Vastutus ja vaidluste lahendamine
24.    Kampaania korraldaja ei kanna vastutust selle eest, kui kampaanias osalejad käesolevaid eeskirju ei järgi.
25.    Kampaania korraldaja ei kanna vastutust selle eest, kui kampaanias osaleja jääb loosimisest välja, kui auhinda eeskirjade mittejärgimise tõttu välja ei anta, kui kampaanias osaleja esitatud andmed on väärad või ebatäpsed või kui võitjatega ei ole võimalik ühendust võtta kampaania korraldajatest mittesõltuvatel põhjustel.
26.    Vääramatu jõu asjaolude esinemisel on kampaania korraldajal õigus kampaania ühepoolselt katkestada. Sellisel juhul on kampaania korraldajal kohustus teavitada Eesti Tarbijakaitseametit ja edastada teade kampaania peatamisest ka massimeedia kaudu.
27.    Kõik nõuded ja kaebused seoses kampaania korralduse ja/või läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult kampaania korraldajale Pepsico Eesti AS-le 16. augustiks 2018 aadressil Tuglase 2a, Tartu, märkides märksõnaks „ Lay’s COOP suvekampaania“ ja esitades oma kaebuse ja selle põhjenduse ning lisades kaebuses viidatud dokumendid või nende koopiad.
a.    Kaebusi, mis esitatakse pärast 16. augustit 2018, ei võeta menetlusse.
b.    Kampaania korraldaja vastab esitatud kaebusele kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul pärast selle kättesaamist. Kui kampaania korraldaja peab kaebust õigustatuks, teavitavad nad kaebuse esitajat kaebuse rahuldamise protsessist ja kuupäevast. Kui kaebuse esitaja ei ole saadud vastusega rahul, on tal õigus seadusega ettenähtud korras oma õigusi ja huve kaitsta.
c.    Kaebuse esitamise kuupäevaks loetakse postitemplil olevat kuupäeva.
d.    Kaebusele tuleb alati lisada loosis osaleja eesnimi, perekonnanimi ja täielik aadress.
28.    Käesolevates eeskirjades on sätestatud nii kampaania korraldaja, tema esindajate kui osalejate õigused ja kohustused.
Kampaania korraldaja hoiatab, et reklaammaterjalides toodud teave kannab ainult teavitavat eesmärki.