VÕITJA ON SELGUNUD! Lay’s kampaania 05.11-31.12

29.10.2018 Tarbijamängud

Aitäh kõigile osalejatele! Võitja on Johanna K.

„ Lay’s Coop jõulukampaania” reeglid:
1.    Tarbijakampaania  „Lay’s Coop jõulukampaania“ on Eestis toimuv kampaania, mida korraldab Lay’s krõpsude edasimüüja Eestis – Pepsico Eesti AS (edaspidi kampaania korraldaja), registrinumber 10438708.
2.    Kampaania territoorium – kõik Coop kauplused Eesti Vabariigi territooriumil, kus kampaanias osalevaid tooteid müüakse.
3.    Kampaanias võivad osaleda igas vanuses Eesti elanikud.
4.    Kampaania leiab aset 5. november kuni 31. detsember 2018.
5.    Kampaanias osalevad kõik Coop kauplustes müüdavad Lay’s tooted:
Lay’s Baked jogurti- ja ürdimaitseline 65g    (Tootekood: 5900259090454)
Lay’s Baked soolamaitseline 65g            (Tootekood: 5900259090447)
Lay's Sibul 70g                    (Tootekood: 5900259093127)
Lay's Maxx Juust&sibul 140g            (Tootekood: 5900259057525)
Lay's Maxx Salsa 140g                (Tootekood: 5900259074348)
Lay's Hapukoor 150g                (Tootekood: 5900259111944)
Lay`s Strong 150g                     (Tootekood: 5900259030818)
Lay’s Juust 150g                    (Tootekood: 4607069330046)
Lay’s Peekon 150g                    (Tootekood: 5900259111258)
Lay’s Stix Ketšup 140g                (Tootekood: 5900259088208)
Lay’s Juust 220g                    (Tootekood: 5900259018809)
Lay's Tomat 220g                    (Tootekood: 5900259027733)
Lay’s Strong tšilli-laimimaitseline 220g        (Tootekood: 5900259075581)
Lay’s Sibul 285g                    (Tootekood: 5900259057044)
Lay’s Hapukoor 285g                (Tootekood: 5900259057020)
Lay's Coop Multipakk 300g            (Tootekood: 4740061001245)
6.    Jaemüügis saadaolevad ja kampaanias osalevate toodete arv ei ole piiratud. Arvestatakse mõistliku nõudlusega. Ostes Coop-i kauplustest Lay’s tooteid enne või pärast käesolevate tingimuste punktis 4 toodud kuupäevi, ei anna õigust kampaaniast osaleda.
7.    Kampaania põhimõte: kampaanias osalemiseks peab tarbija ostma Coop kauplustest (Maksimarket, Konsum, A ja O) mistahes Lay’s toote ja registreerima ostutšeki veebilehel www.coop.ee/lays. Osalejate vahel loositakse välja 1 (üks) iPhone XS 64 GB. 
7.1 Registreerides ostutšeki veebilehel www.coop.ee/lays, tuleb ära märkida loosis osaleja eesnimi, perekonnanimi, ostutšeki number, telefoninumber ja e-post. Registreerimine veebilehel www.coop.ee/lays on tasuta. Kui osalejal ei õnnestu ostutšekil olevat numbrit edukalt registreerida, ilmub lehele veateade. 
7.2 Registreerides ostutšekil oleva numbri vastavalt käesolevate eeskirjade punktile 7, võtab kampaanias osaleja vastutuse korrektsete andmete esitamise ja nende esitamisel tehtud vigade eest.
7.3 Kampaanias osaleja hoiab registreeritud ostutšeki alles kampaania lõpuni, et tõestada kampaanias osaleva toote ostmist.
8.    Ühte ostutšeki numbrit saab kogu kampaania toimumise ajal vaid ühe korra registreerida. 
9.    Üks ja sama osaleja (sama telefoninumber) võib teha mitu registreerimist, kui ostab kampaanias osalevaid tooteid mitu korda ja registreerib iga kord uue Coop-i kaupluse ostutšeki numbri.
9.1.     Juhul, kui üks ja sama isik (sama telefoninumber) üritab ühte ostutšekki mitu korda registreerida, üritades niimoodi oma võiduvõimalusi suurendada, on kampaania korraldajatel õigus osalejat ostutšeki numbri korduvast kasutamisest mitte teavitada ning tühistada mõlemad registreeringud, et loos toimuks võrdse ja ausa osalemise põhimõtete alusel.
10. Pärast ostutšeki registreerimist osaleb see lähima kuupäevaga loosimises, loosimiste kuupäevad on toodud reeglite punktis 11.
Auhinnafond:
11.    1 (üks) iPhone XS 64 GB (Auhinnafondi väärtus 1000€)
11.2 Auhinna loosimine toimub 02.01.2019 (2. jaanuar 2019)
12.    Osalejate registreerimise kampaanias kindlustab kampaania korraldaja volitatud esindaja Zavod BBDO OÜ, kes ühtlasi võtab võitjaga ühendust. Auhindade väljaloosimise tagab kampaania korraldaja volitatud esindaja Coop Eesti Keskühistu.
13.    Kampaanias osalejate poolt esitatav teave ja isikuandmed kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.
14.    Kampaanias osalemisega kinnitavad osalejad, et nõustuvad käesolevate eeskirjadega ning sellega, et kampaania korraldaja ja tema volitatud esindajad võivad töödelda osalejate isikuandmeid võitjate väljaselgitamiseks, nende teavitamiseks ja võitjate nimede avaldamiseks veebilehel www.coop.ee/lays 
14.1 Kampaanias osalemisel enda andmeid registreerides nõustuvad kampaanias osalejad sellega, et nende isikuandmeid kogutakse ja säilitatakse kogu kampaaniaperioodi jooksul ja ka pärast seda kampaania korraldajate andmebaasides seni, kuni see on kohalduvate seaduste ja eeskirjade kohaselt vajalik.
15.    Loosi võitja nimi avalikustatakse hiljemalt punktis 11.2 mainitud kuupäeva tööpäeva lõpuks veebilehel www.coop.ee/lays 
16.     Auhinda hoitakse kampaania korraldaja volitatud esindaja Zavod BBDO OÜ kontoris aadressil Kentmanni 4/ Sakala 10, Tallinn.
17.    Võitjaga võtab ühendust Zavod BBDO OÜ esindaja osalemisvormis märgitud e-posti või telefoni teel, et leppida kokku auhinna üleandmise aeg.
18.    Võidetud auhinna saab kätte Zavod BBDO OÜ kontorist (Kentmanni 4/Sakala 10, Tallinn). Auhinna kättesaamiseks peab võitja esitama oma isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart või juhiluba) ning registreeritud Coop kaupluse ostutšeki.
18.1.    Kui auhinna võitja ei esita isikut tõendavat dokumenti ja/või Coopi kaupluse ostutšeki numbrit või kui dokumentidel toodud andmed erinevad registreerimisvormil toodust, ei ole võitjal õigust auhinda saada.
18.2.    Kui auhinna võitja ei ole veel täisealine, võib tema auhinna vastu võtta tema seaduslik esindaja, esitades võitja ja tema enda isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart või juhiluba) ning võitnud ostutšeki. 
19.    Auhinna üleandmisel allkirjastavad võitja ja kampaania korraldaja volitatud Zavod BBDO OÜ esindaja auhinna üleandmise-vastuvõtmise akti. Pärast auhinna üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist ei ole võitjal õigust kampaania korraldajatele auhinna suhtes nõudeid ega kaebusi esitada.
20.    Kampaania korraldajad ei vastuta auhinna võitjale auhinna kasutamise käigus tekkinud kahju eest.
21.    Auhinda ei saa vahetada teise auhinna ega raha vastu.
22.    Auhinna kättesaamisega seotud lisakulusid, mida ei ole käesolevates eeskirjades reguleeritud (nt transpordi- või helistamiskulud), võitjale ei kompenseerita.
23.     Auhind, mida võitjale välja ei anta või mille võitja jätab välja võtmata, loositakse uuesti välja. Kui auhinna võitjat ei saada kätte 5 tööpäeva jooksul, loositakse uus võitja. 
24.    Kampaania korraldaja ei kanna vastutust selle eest, kui kampaanias osalejad käesolevaid eeskirju ei järgi.
25.    Kampaania korraldaja ei kanna vastutust selle eest, kui kampaanias osaleja jääb loosimisest välja, kui auhinda eeskirjade mittejärgimise tõttu välja ei anta, kui kampaanias osaleja esitatud andmed on väärad või ebatäpsed või kui võitjatega ei ole võimalik ühendust võtta kampaania korraldajatest mittesõltuvatel põhjustel.
26.    Vääramatu jõu asjaolude esinemisel on kampaania korraldajal õigus kampaania ühepoolselt katkestada. Sellisel juhul on kampaania korraldajal kohustus teavitada Eesti Tarbijakaitseametit ja edastada teade kampaania peatamisest ka massimeedia kaudu.
27.    Kõik nõuded ja kaebused seoses kampaania korralduse ja/või läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult kampaania korraldajale Pepsico Eesti AS-le 1. jaanuariks 2019 aadressil Tuglase 14, Tartu 51006 või e-kirja teel aadressile pepsico.eesti@pepsico.com, märkides märksõnaks „Lay’s Coop jõulukampaania“ ja esitades oma kaebuse ja selle põhjenduse ning lisades kaebuses viidatud dokumendid või nende koopiad.
27.1.    Kaebusi, mis esitatakse pärast 01.01.2019, ei võeta menetlusse.
27.2.    Kampaania korraldaja vastab esitatud kaebusele kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul pärast selle kättesaamist. Kui kampaania korraldaja peab kaebust õigustatuks, teavitavad nad kaebuse esitajat kaebuse rahuldamise protsessist ja kuupäevast. Kui kaebuse esitaja ei ole saadud vastusega rahul, on tal õigus seadusega ettenähtud korras oma õigusi ja huve kaitsta.
27.3.    Kaebuse esitamise kuupäevaks loetakse selle postitamise kuupäeva.
27.4.    Kaebusele tuleb alati lisada loosis osaleja eesnimi, perekonnanimi ja täielik aadress.
28.    Käesolevates eeskirjades on sätestatud nii kampaania korraldaja, tema esindajate kui osalejate õigused ja kohustused.
29.     Kampaania korraldaja hoiatab, et reklaammaterjalides toodud teave kannab ainult teavitavat eesmärki.