VÕITJAD ON SELGUNUD! Libresse kampaania 04.12-01.01

27.11.2018 Tarbijamängud

Kampaania on lõppenud, aitäh kõigile osalejatele! Võitjatega võetakse ühendust! 
RIINA R.
MERIKE H.

COOP Libresse tarbijakampaania reeglid:
1.    Coop Libresse tarbijamäng on alates 04.12.2018 kuni 01.01.2019. toimuv tarbijamäng (edaspidi Kampaania), mida korraldab MGI Turundus OÜ (registrikood 10907675, aadress: Valge 13, Tallinn, 11415, edaspidi Korraldaja) koostöös Jungent Estonia OÜ ja Coop Eesti Keskühistuga.
2.    Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
3.    Kampaanias osalevateks toodeteks (Kampaania Tooted) on kõik Maksimarket, Konsum ja A ja O kauplustes müügil olevad Libresse kaubamärgi tooted. Kampaanias osalemiseks peab ostma vähemalt ühe mistahes Libresse toote.
4.    Kõik perioodil 04.12.2018 - 01.01.2019. Coopi kauplustes tehtud Kampaania Toote ostud, kus on ostul registreeritud ka Säästukaart või Säästukaart Pluss, osalevad kampaania loosimises.
5.    Kampaania auhinnad:
5.1    Toitumiskava ja personaaltreeningute pakett, mis koosneb alltoodud komponentidest:
My Fitness Treening- ja toitumiskava personaaltreeneriga 395 EUR
My Fitness kehanalüüs 15 EUR
30 päeva My Fitness treeningkaart 90 EUR
Loosi läheb 2 (kaks) auhinda väärtusega 500 EUR, auhinnafondi koguväärtus 1000 EUR.
6.    Auhinna loosimine:
Auhinnad loositakse välja 06.01.2019 ja võitja nimi avaldatakse Coop Eesti veebilehel www.coop.ee hiljemalt 11.01.2019, juhul kui võitja annab selleks oma nõusoleku. Võitjaga võetakse personaalselt ühendust Coopi poolt Säästukaardi kontaktandmetel (telefon, e-mail) ning palutakse nõusolekut tema kontaktandmete edastamiseks kampaania korraldajale, et kokku leppida auhinna üleandmine.
7.    Juhul, kui võitja ei nõustu, et tema andmed edastatakse kampaania korraldajale, loositakse uus võitja.
8.     Auhindu väljastatakse kuni 09.02.2019 (kaasa arvatud) MGI Turundus kontorist Valge 13, Tallinn, tööpäeviti kell 10:00 – 16:00. Kampaanias osaleja peab auhinna kättesaamisel esitama oma isiku tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba, ID kaart). 
9.     Juhul, kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud Kampaania tingimustele või kui auhinna võitja ei ole hiljemalt ühe kuu jooksul alates loosimisest olnud kättesaadav kontaktandmetelt, mille auhinna võitja on Kampaanias registreerumisel edastanud, on Korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.
10.    Kampaania auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega maksta välja rahas.
11.    Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Kampaania Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
12.    Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
13.     Kampaanias osalemine on keelatud Jungent Estonia OÜ ja MGI Turundus OÜ töötajatel.
14.    Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
15.    Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult aadressile MGI Turundus OÜ, Valge 13, Tallinn, 11415 või telefoni teel +37255548669. Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.