VÕITJAD ON SELGUNUD! Löfbergs kampaania 04.12-01.01

27.11.2018 Tarbijamängud

Kampaania on lõppenud, aitäh kõigile osalejatele! Võitjatega võetakse ühendust!
ENE S.
KRISTI L.
JAAN S.
ÜLLE K.
LUULE L.
ANU R.
ANATOLI V.
ENEL V.
AITA K.
KAIRI B.


Löfbergs tarbijakampaania reeglid:
1.    Coop Löfbergs tarbijamäng on 04.12.2018 kuni 01.01.2019. toimuv tarbijamäng (edaspidi Kampaania), mida korraldab Jungent Estonia OÜ (reg.nr.12018324, aadress: Paldiski mnt.11, Tallinn) ja Coop Eesti Keskühistu.
2.    Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
3.    Kampaanias osalevateks toodeteks (Kampaania Tooted) on kõik Maksimarket, Konsum ja A ja O kauplustes müügil olevad Löfbergs kaubamärgi tooted. Kampaanias osalemiseks peab ostma vähemalt ühe mistahes Löfbergs toote.
4.    Kõik perioodil 04.12.2018 - 01.01.2019. Coop kauplustes tehtud Kampaania Toote ostud, kus on ostul registreeritud ka Säästukaart, Säästukaart Pluss või Coop pangakaart osalevad kampaania loosimises.
5.    Kampaania auhinnad:
5.1    10 kg (20x 500g) Löfbergs kohvi
Loosi läheb 10 (kümme) auhinda kokku 100 kg Löfbergs kohvi.
6.    Auhinna loosimine:
Auhinnad loositakse välja 06.01.2019 ja võitja nimi avaldatakse Coop Eesti veebilehel www.coop.ee hiljemalt 11.01.2019, juhul kui võitja annab selleks oma nõusoleku. Võitjaga võetakse personaalselt ühendust Coopi poolt Säästukaardi kontaktandmetel (telefon, e-mail) ning palutakse nõusolekut tema kontaktandmete edastamiseks kampaania korraldajale, et kokku leppida auhinna üleandmine.
7.    Juhul, kui võitja ei nõustu, et tema andmed edastatakse kampaania korraldajale, loositakse uus võitja.
8.     Auhindu väljastatakse kuni 09.02.2019 (kaasa arvatud) Jungent Estonia OÜ kontorist, aadressil Paldiski mnt. 11 Tallinn, tööpäeviti kell 9:00–17:00, telefon 666 3800. Kampaanias osaleja peab auhinna kättesaamisel esitama oma isiku tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba, ID kaart). 
9.     Juhul, kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud Kampaania tingimustele või kui auhinna võitja ei ole hiljemalt ühe kuu jooksul alates loosimisest olnud kättesaadav kontaktandmetelt, mille auhinna võitja on Kampaanias registreerumisel edastanud, on Korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.
10.    Kampaania auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega maksta välja rahas.
11.    Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Kampaania Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
12.    Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
13.     Kampaanias osalemine on keelatud Jungent Estonia OÜ töötajatel.
14.    Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
15.    Küsimused seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega saata jungent@jungent.eu või telefoni teel 666 3800.