VÕITJAD ON SELGUNUD! LOR kampaania 01.12-04.01

30.11.2020 Tarbijamängud

Kampaania on lõppenud, aitäh kõigile osalejatele! Palju õnne allolevatele võitjatele!

Philips L’OR Barista Latte kapselkohvimasina võitsid: 
RAIDO M.
LILIAN J.
BRIGITA R.

Coopi 20 EUR kinkekaardi võitsid:
JEKATERINA J.
ALEKSANDRA V.
ÜLLE L.
LARISSA V.
SIIRI R.
TIINA H.
TIIU R.
JÜRI E.
MARIKA D.
TIIA V.
 

L’OR KOHVI TARBIJAKAMPAANIA REEGLID:
1.    Alates 01.12.2020 kuni 04.01.2021 toimub L’OR kohvi tarbijamäng (edaspidi Kampaania), mida korraldab Mworks Eesti OÜ (edaspidi Korraldaja), registrikood 11638183, asukoht Veerenni 24, 10135, Tallinn, koostöös UAB Jacobs Douwe Egberts LT ja Coop Eesti Keskühistuga (Registrikood:10093971; Aadress: Suur-Sõjamäe tn 70, Soodevahe küla, Rae vald Harjumaa 75322).

2.    Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Kampaania Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.

3.    Kampaanias osalevad kõik Coopi kauplustes ja ecoop.ee-s ajavahemikus 01.12.2020 kuni 04.01.2021 Säästukaardi, Säästukaart Plussi või Coop Panga kaardiga registreeritud kõik L’OR kohvitoodete (edaspidi Kampaania tooted) ostud. Kampaania tooted on:

4.    Kampaanias osalemiseks ning auhindade võitmiseks tuleb omada Säästukaarti, Säästukaart Plussi või Coop Panga kaarti ning registreerida see mistahes Kampaania toote ostu korral. Ostude arv ühe osaleja kohta ei ole limiteeritud. Iga ostu saab kassas Säästukaardiga registreerida ainult üks kord. 

5.    Kõigi Kampaanias osalejate vahel loositakse välja järgmised auhinnad: 

5.1 Peaauhinnad: 3 (kolm) Philips L’OR Barista Latte kapselkohvimasinat; 5.2 Lisaauhinnad: 10 (kümme) Coop 20 EUR kinkekaarti. Auhinnafondi koguväärtus on 680 eurot. Kampaania auhinnad loositakse välja hiljemalt 11.01.2021. 

6.    Auhinna võitjad avalikustatakse hiljemalt 18.01.2021 Coopi kodulehel www.coop.ee ning võitjate, kelle e-kirja aadress või telefoninumber on Säästukaardi andmebaasis olemas, teavitatakse võidust kampaania perioodi lõpus hiljemalt 18.01.2021. Võitjale, kes on Säästukaardi või Säästukaart Plussi registreerimistaotluses märkinud oma kontaktandmed, saadetakse auhinna kättesaamise kohta teavitus e-postile või telefoninumbrile, misjärel võitja peab korraldajaga ühendust võtma ja täpsustama auhinna kättesaamise detailid kirjutades kampaaniad@mworks.ee. 

7.    Kampaania peaauhinna saadab Kampaania Korraldaja võitjale kulleriga. Lisaauhinnad saadetakse võitjatele pakiautomaadi teenuse vahendusel. Võitja peab auhinna kättesaamiseks edastama Korraldajale info auhinna kättesaamiseks valitud pakiautomaadi asukoha kohta. Alaealiste võitjate puhul väljastatakse auhind võitja hooldajale või eeskostjale viimase poolt hooldusõigust tõendava dokumendi alusel. Auhindade saatmiskulud tasub Kampaania Korraldaja.

8.    Viimane kuupäev võitude väljavõtmiseks on 19.02.2021.

9.    Võitjad, kellega ei ole Korraldaja ühendust saanud, kes ei ole ise Korraldajaga ühendust võtnud või kes ei võta oma auhinda välja enne 19.02.2021 (kaasa-arvatud), kaotavad õiguse auhinnale.

10.    Kampaanias osaleja poolt Kampaania korraldamise tingimuste eiramise või Kampaania Korraldajale ebaõigete või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Kampaania Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada tema poolt edastatud kontaktandmetel jmt.), mis ei ole tingitud Kampaania Korraldaja süüst, ei vastuta Kampaania Korraldaja Kampaanias osalejate auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

11.    Kampaania käigus Kampaanias osalejate poolt võidetud auhindade kättesaamisega seotud kulutusi (v.a. auhindade saatmiskulud) ei kompenseerita, saadud auhindu ei asendata Kampaanias osalejate nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata auhinna maksumust rahas.

12.    Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

13.    Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

14.    Kampaanias ei või osaleda otseselt Kampaania korraldamise ja loosimisega tegelevad isikud.

15.    Kampaania Korraldaja tasub kõik auhindade väljaandmisega seotud maksud.

16.    Kampaanias osalejal on võimalus esitada pretensioone, kuni 19.02.2021, saates kirjaliku avalduse Mworks Eesti OÜ, aadress: Veerenni 24, D sissepääs, 10135 Tallinn märksõnaga „L’OR Säästukaardi kampaania“ või meilile kampaaniad@mworks.ee (tel. +372 52 63 572). Avaldus vaadatakse läbi ja vastatakse 14 päeva jooksul.