VÕITJAD ON SELGUNUD! L`Oreal Elvital kampaania 01.05-31.05

30.04.2018 Tarbijamängud

Kampaania on lõppenud, aitäh kõigile osalejatele! Võitjatega võetakse ühendust! 
TRIIN F.
MONIKA S.
MERLE P.
MERILIN P.

L`Oreal Elvital tarbijakampaania „Meeldejäävad hetked“ reeglid:
1. „Meeldejäävad hetked“ tarbijamäng COOPi kauplustes on tarbijamäng (edaspidi Kampaania), mida
korraldab SOMESE Baltic (registrikood 40103207278, aadress: Skunu tänav 6, Riia, Läti, edaspidi Korraldaja) koostöös MGI Turundus OÜ ja L'Oreal Baltic SIA Eesti filiaaliga.
2. Kampaania toimub Eesti Vabariigi territooriumil perioodil 01.05.-31.05.2018.
3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
4. Kampaanias osalemiseks tuleb osta mistahes Coopi Maksimarketi, Konsumi või A ja O kauplusest vähemalt kaks L`Oreal Elvital toodet ning registreerida kassas oma Säästukaart või Säästukaart Pluss. Loosimises osalevad kõik Kampaania perioodil 01.05.-31.05.2018 Coopi Maksimarketi, Konsumi või A ja O kauplustes tehtud L`Oreal Elvital toodete ostud, mille sooritamisel on registreeritud Säästukaart või Säästukaart Pluss.
5. Kampaanias osaleja saab ühe ostuga registreerida loosimisse ühel korral. Näiteks, kui sama ostukorraga (ostutšekiga) on ostetud kauplusest 4 (neli) L`Oreal Elvital toodet, saab ostja Kampaania auhindade loosimises
osaleda selle ostutšekiga ühel korral.
6. Kampaania auhindadeks on:
4 x 100 € Piletilevi kinkekaart, ühe auhinna turuhind on 100 (ükssada) eurot. Auhinnafond kokku on 400 (nelisada) eurot.
7. Auhinna loosimine:
Auhind loositakse välja 06.06.2018 ja avaldatakse Coop Eesti veebilehel www.coop.ee hiljemalt 11.06.2018.
8. Võitjatega võetakse personaalselt ühendust ning lepitakse kokku auhinna üleandmine.
9. Auhindu väljastatakse kuni 12.07.2018 (kaasa arvatud) MGI Turundus kontorist Valge 13, Tallinn, tööpäeviti kell 10:00 – 16:00. Kui võitjaga ei ole kontakti saadud või võitja ei ole ise Korraldajaga kontakti võtnud hiljemalt 12.07.2018, jääb auhind kampaania korraldajale. Kampaanias osaleja peab auhinna kättesaamisel esitama oma isiku tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba, ID kaart). 
10. Juhul, kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud Kampaania tingimustele või kui auhinna võitja ei ole
hiljemalt ühe kuu jooksul alates loosimisest olnud kättesaadav kontaktandmetelt, mille auhinna võitja on Kampaanias registreerumisel edastanud, on Korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.
11. Kampaania auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega maksta välja rahas.
12. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Kampaania läbiviija Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
13. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
14. Kampaanias osalemine on keelatud L'Oreal Baltic SIA Eesti filiaali ja MGI Turundus OÜ töötajatele ning nende perekonnaliikmetele.
15. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
16. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult aadressile MGI Turundus OÜ, Valge 13, Tallinn, 11415 või telefoni teel +37255548669. Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.