VÕITJA ON SELGUNUD! Loreal Elvital kampaania 02.01-31.01

02.01.2019 Tarbijamängud

Loreal Elvital tarbijakampaania „Võida Grand Rose SPA kinkekaart“ reeglid:
1. „Võida Grand Rose SPA kinkekaart“ tarbijamäng Coopi kauplustes on tarbijamäng (edaspidi Kampaania), mida korraldab SOMESE Baltic (registrikood 40103207278, aadress: Skunu tänav 6, Riia, Läti, edaspidi Korraldaja) koostöös MGI Turundus OÜ ( registrikood 10907675, aadress: Valge 13, Tallinn, Eesti), L'Oreal Baltic SIA Eesti filiaali (registrikood 10951802, aadress: Põhja pst 25, Tallinn, Eesti) ja Coop Eesti Keskühistuga ( registrikood 10093971, aadress: Suur-Sõjamäe tn 70, Rae vald, eesti).
2. Kampaania toimub Eesti Vabariigi territooriumil perioodil 02.01.–31.01.2019.
3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
4. Kampaanias osalemiseks tuleb osta Coop Maksimarketi või Konsumi kauplusest vähemalt üks (1) L`Oreal Paris näohooldus või L`Oreal Elvital juuksehooldus toodet ning registreerida kassas oma Säästukaart, Säästukaart Pluss või Coop pangakaart. Loosimises osalevad kõik Kampaania perioodil 02.01.-31.01.2019 Coopi Maksimarketi või Konsumi kauplustes tehtud korraga vähemalt ühe (1) L`Oreal Paris või L`Oreal Elvital toote ostud, mille sooritamisel on registreeritud Säästukaart, Säästukaart Pluss või Coop pangakaart.
5. Kampaanias osaleja saab ühe ostuga registreerida loosimisse ühel korral. Näiteks, kui sama ostukorraga (ostutšekiga) on ostetud kauplusest 2 (kaks) L`Oreal Paris või L`Oreal Elvital toodet, saab ostja Kampaania auhindade loosimises osaleda selle ostutšekiga ühel korral.
6. Kampaania auhinnaks on:
1 x Grand Rose SPA kinkekaart, väärtusega 500 (viissada) eurot.
7. Auhinna loosimine:
Auhind loositakse välja 04.02.2019 ja võitja nimi avaldatakse Coop Eesti veebilehel www.coop.ee hiljemalt 06.02.2019, juhul kui võitja annab selleks oma nõusoleku.
8. Võitjaga võetakse personaalselt ühendust Coopi poolt Säästukaardi kontaktandmetel (telefon, e-mail) ning palutakse nõusolekut tema kontaktandmete edastamiseks kampaania korraldajale, et kokku leppida auhinna üleandmine.
9. Juhul, kui võitja ei nõustu, et tema andmed edastatakse kampaania korraldajale, loositakse uus võitja. 
9. Auhindu väljastatakse kuni 06.03.2019 (kaasa arvatud) MGI Turundus kontorist Valge 13, Tallinn, tööpäeviti kell 10:00 – 16:00. Kampaanias osaleja peab auhinna kättesaamisel esitama oma isiku tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba, ID kaart). 
10. Juhul, kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud Kampaania tingimustele või kui auhinna võitja ei ole
hiljemalt ühe kuu jooksul alates loosimisest olnud kättesaadav kontaktandmetelt, mille auhinna võitja on Kampaanias registreerumisel edastanud, on Korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.
11. Kampaania auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega maksta välja rahas.
12. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Kampaania Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
13. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
14. Kampaanias osalemine on keelatud L'Oreal Baltic SIA Eesti filiaali ja MGI Turundus OÜ töötajatel.
15. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
16. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult aadressile MGI Turundus OÜ, Valge 13, Tallinn, 11415 või telefoni teel +37255548669. Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.