VÕITJA ON SELGUNUD! L`Oreal Paris kampaania 01.08-31.08

25.07.2018 Tarbijamängud

Kampaania on lõppenud, aitäh kõigile osalejatele! Võitjaga võetakse ühendust!
LARISSA A.

L`Oreal Paris tarbijakampaania „Pariislannade ilu saladused“ reeglid:

1. „Võida stiilne linnaratas“ tarbijamäng Coopi kauplustes on tarbijamäng (edaspidi Kampaania), mida
korraldab SOMESE Baltic (registrikood 40103207278, aadress: Skunu tänav 6, Riia, Läti, edaspidi Korraldaja) koostöös MGI Turundus OÜ ( registrikood 10907675, aadress: Valge 13, Tallinn, Eesti), L'Oreal Baltic SIA Eesti filiaali (registrikood 10951802, aadress: Põhja pst 25, Tallinn, Eesti) ja Coop Eesti Keskühistuga ( registrikood 10093971, aadress: Suur-Sõjamäe tn 70, Rae vald, eesti).
2. Kampaania toimub Eesti Vabariigi territooriumil perioodil 01.08. - 31.08.2018.
3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
4. Kampaanias osalemiseks tuleb osta Coop Maksimarketi või Konsumi kauplusest korraga vähemalt kaks (2) L`Oreal Paris toodet ning registreerida kassas oma Säästukaart või Säästukaart Pluss. Loosimises osalevad kõik Kampaania perioodil 01.08.-31.08.2018 Coopi Maksimarketi või Konsumi kauplustes tehtud korraga vähemalt kahe (2) L`Oreal Paris toote ostud, mille sooritamisel on registreeritud Säästukaart või Säästukaart Pluss.
5. Kampaanias osaleja saab ühe ostuga registreerida loosimisse ühel korral. Näiteks, kui sama ostukorraga (ostutšekiga) on ostetud kauplusest 4 (neli) L`Oreal Paris toodet, saab ostja Kampaania auhindade loosimises osaleda selle ostutšekiga ühel korral.
6. Kampaania auhinnaks on:
1 x 200 (kakssada) euro väärtuses Olive SPA kinkekaart ja 1 x 150 (sada viiskümmend) euro väärtuses restoran Salt kinkekaart. Auhinnafond kokku on 350 (kolmsada viiskümmend) eurot.
7. Auhinna loosimine:
Auhinnad loositakse välja 06.09.2018 ja võitja nimi avaldatakse Coop Eesti veebilehel www.coop.ee hiljemalt 10.09.2018, juhul kui võitja annab selleks oma nõusoleku.
8. Võitjaga võetakse personaalselt ühendust Coopi poolt Säästukaardi kontaktandmetel (telefon, e-mail) ning palutakse nõusolekut tema kontaktandmete edastamiseks kampaania korraldajale, et kokku leppida auhinna üleandmine.
9. Juhul, kui võitja ei nõustu, et tema andmed edastatakse kampaania korraldajale, loositakse uus võitja. 
9. Auhindu väljastatakse kuni 10.10.2018 (kaasa arvatud) MGI Turundus kontorist Valge 13, Tallinn, tööpäeviti kell 10:00 – 16:00. Kampaanias osaleja peab auhinna kättesaamisel esitama oma isiku tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba, ID kaart). 
10. Juhul, kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud Kampaania tingimustele või kui auhinna võitja ei ole
hiljemalt ühe kuu jooksul alates loosimisest olnud kättesaadav kontaktandmetelt, mille auhinna võitja on Kampaanias registreerumisel edastanud, on Korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.
11. Kampaania auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega maksta välja rahas.
12. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Kampaania Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
13. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
14. Kampaanias osalemine on keelatud L'Oreal Baltic SIA Eesti filiaali ja MGI Turundus OÜ töötajatel.
15. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
16. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult aadressile MGI Turundus OÜ, Valge 13, Tallinn, 11415 või telefoni teel +37255548669. Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.