VÕITJAD ON SELGUNUD! Milka Oreo kampaania 01.08-31.08

31.07.2020 Tarbijamängud

Kampaania on lõppenud, aitäh kõigile osalejatele ja palju õnne võitjale!

EESNIMI PEREKONNANIMI AUHIND
SIGNE J. Tõukeratas
AHTO J. Tõukeratas
KADRI L. Rannarätik
HEIKI P. Rannarätik
JAANIKA P. Rannarätik
ALEKSEI K. Rannarätik
LJUDMILA R. Rannarätik
KRISTEL S. Rannarätik
PILLE-RIIN T. Rannarätik
KÄROLIN K. Rannarätik
RAGNAR M. Rannarätik
INGE B. Rannarätik
VARJE S. Rannarätik
MEELIS R. Rannarätik
IRENA T. Rannarätik
KERLI T. Rannarätik
EEVA J. Rannarätik
ELLE K. Rannarätik
ANASTASIJA S. Rannarätik
MARIA A. Rannarätik
TEET L. Rannarätik
LIIS L. Rannarätik
KAJA K. Rannarätik
VIIVE R. Rannarätik
MIRJE R. Rannarätik
MARJU P. Rannarätik
ELGI N. Rannarätik
SULEV S. Rannarätik
MAREK M. Rannarätik
ALVI Ü. Rannarätik
MERLIN A. Rannarätik
BERIT A. Rannarätik
ANNIKA H. Rannarätik
KÄTLIN K. Rannarätik
JÜRGEN T. Rannarätik
LAURA-ELISA K. Rannarätik
ENELI U. Rannarätik
AILI I. Rannarätik
EVE-MARE M. Rannarätik
ANTI P. Rannarätik
JANIKA T. Rannarätik
MAREK L. Rannarätik
MAIU T. Rannarätik
OLGA K. Rannarätik
HEIDI L. Rannarätik
VAIKE K. Rannarätik
MARI-LIIS R. Rannarätik
SIGNE P. Rannarätik
EDVARD +3725331**** Rannarätik
LEMME B. Rannarätik
ALINA A. Rannarätik
MAARJA B. Rannarätik
GERLY A. Karp šokolaadi
VALENTINA S. Karp šokolaadi
LIIS L. Karp šokolaadi
ASTA R. Karp šokolaadi
MARTIN K. Karp šokolaadi
ERGE V. Karp šokolaadi
HEIDI H. Karp šokolaadi
EGERT E. Karp šokolaadi
TAIVO V. Karp šokolaadi
KRISTEL P. Karp šokolaadi
KRISTINA O. Karp šokolaadi
MARGE P. Karp šokolaadi
NADEZDA T. Karp šokolaadi
ERLE T. Karp šokolaadi
INESA L. Karp šokolaadi
KARME L. Karp šokolaadi
LILIA K. Karp šokolaadi
IRINA A. Karp šokolaadi
MARI-LIIS L. Karp šokolaadi
SERGEI K. Karp šokolaadi
JOEL P. Karp šokolaadi
IMBI N. Karp šokolaadi
MARGIT T. Karp šokolaadi
MEELIS R. Karp šokolaadi
ILONA S. Karp šokolaadi
KARL ERIK S. Karp šokolaadi
ANNA-LIIS M. Karp šokolaadi
MIHHAIL M. Karp šokolaadi
TOOMAS K. Karp šokolaadi
RAIDO P. Karp šokolaadi
ENEL T. Karp šokolaadi
MERLE N. Karp šokolaadi
RAUL P. Karp šokolaadi
MALLE K. Karp šokolaadi
GRETE-LY T. Karp šokolaadi
ELIIS K. Karp šokolaadi
NELE K. Karp šokolaadi
KAILI P. Karp šokolaadi
AIRI M. Karp šokolaadi
LIISI +3725307**** Karp šokolaadi
EILI +372505**** Karp šokolaadi
ALLAR V. Karp šokolaadi
ANNELIIS S. Karp šokolaadi
ELERI K. Karp šokolaadi
MERJE K. Karp šokolaadi
TIINA U. Karp šokolaadi
MARGE M. Karp šokolaadi
HEIDI M. Karp šokolaadi
MERIKE K. Karp šokolaadi
MONICA +3725822**** Karp šokolaadi

Milka, Oreo tarbijakampaania reeglid:

1.    Kampaania 
a.    Kampaania „Osta Milka Oreo ja Oreo tooteid ning võida auhindu“  (edaspidi: Kampaania) on alates 01.08.2020-31.08.2020 (k.a) toimuv tarbijamäng, mida korraldab Baltic Promotions OÜ (registrikoodiga 11142631, asukohaga Punane 56, Tallinn, 13619, Eesti (edaspidi: Korraldaja).
b.    Kampaania toimub kõigis Eesti Vabariigi territooriumil asuvates Coop kauplustes ja ecoop.ee-s. Kampaania info asub veebilehel www.coop.ee
2.    Osalemine 
a.    Kampaanias osalevad kõik Coop kauplustest või ecoop.ee-st kampaaniaperioodil Milka või Oreo tooteid ostnud kliendid, kes ostu sooritades registreerivad ostu Säästukaardi, Säästukaart Plussi või Coop Panga kaardiga. 
1.    Kampaaniatootena lähevad arvesse kõik müügilolevad tooted: 
7622210078100    Milka Oreo cookies 100g
7622201121068    Milka White Oreo cookies 100g
7622210826053    Milka Sandwich Oreo 92g 
7622210953681    Milka Choco Oreo cookies 100g
7622210240200    Milka 300g Oreo
7622210717238    Milka Oreo 37g 
7622201098414    Milka White Oreo 41g 
7622210411679    Oreo Vanilla 44g
7622300444181    Oreo Vanilla filling 176g
7622300489434    Oreo Enrobed Choco 246g 
7622300489427    Oreo Enrobed White 246g

2.    Kampaanias osalevad vaid ostud, mis on registreeritud punktis 2.a. nimetatud Coopi kliendikaardiga.
3.    Kampaanias saab osaleda kampaaniaperioodi jooksul mitmeid kordi ehk iga Coopi kliendikaardiga registreeritud ost läheb kirja eraldi.
b.    Kampaanias osaleja poolt esitatud andmete täpsustamiseks on Korraldajal või tema poolt volitatud isikul õigus Kampaanias osalejaga täiendavalt kontakti võtta.
c.    Kampaania kestab 01.08.2020-31.08.2020 (k.a) 
d.    Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad täiskasvanud (vähemalt 18-aastased isikud seisuga 1. august 2020). Korraldaja töötajad ning nende perekonnaliikmed ei oma õigust Kampaanias osaleda.
3.    Auhinnad 
a.    Kampaania auhinnafondis:  2 x Razor tõukerataste paar, 50 x rannarätik ja 50 x karbitäis Milka šhokolaade (edaspidi: Auhind). 
2 paari elektrilise tõukerattaid,kokku 4: 4 x 280 = 1120 eur
50 rannarätikut: 50 x 11,77 = 588,50 eur
50 karpi ehk 1100tk Oreo White Choco 100 g: 1100 x 1,39 = 1529 eur
Kokku 3237,50 eur
b.    Auhindade loosmine toimub 04.09.2020
c.    Auhinna võitjaga võetakse ühendust hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast loosimist. 
e.    Võitjale, kes on Säästukaardi või Säästukaart Plussi registreerimistaotluses märkinud oma kontaktandmed, saadetakse auhinna kättesaamise kohta teavitus e-postile või telefoninumbrile, misjärel võitja peab korraldajaga ühendust võtma ja täpsustama auhinna kättesaamise detailid.
4.    Loosimine 
a.    Loosimine toimub punktis 3b kirjas oleval kuupäeval. Loosimisele pääsevad kõik Kampaanias osalejad, kes on Kampaanias registeerinud 31.08.2020 päeva kella 23.59-ks.
b.    Auhinna saab võitja kätte kokkuleppel Baltic Promotions OÜ.
c.    Kui Korraldajal ei ole auhinna võitjaga hiljemalt 09.10.2020 õnnestunud võitjaga ühendust saada, on Korraldajal õigus Auhinna võitmine tühistada ning Auhinda mitte üle anda ja valida välja uus võitja, kellega võetakse ülatoodud reeglite alusel ühendust ja kehtivad auhinna üleandmiseks samad reeglid.  
d.    Auhinda ei arvestata ümber (sula)rahasse, ei anta välja (sula)rahas ega hüvitata (sula)rahas. Auhinda ei asendata teist liiki Auhinnaga. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
e.    Kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud Kampaania tingimustele, on Kampaanias osalenud Reegleid rikkudes või ei täida kõiki Reegleid, on Korraldajal õigus osaleja Kampaanias osalemisest eemaldada ja/või jätta talle Auhind üle andmata.
5.    Muud tingimused 
a.    Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevate Reeglitega. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
b.    Reeglites sätestatud viisil Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et on enese kohta esitanud tõesed andmed, vastab Korraldaja poolt kehtestatud nõuetele ja Reeglitele, soovib vabatahtlikult Kampaanias osaleda, nõustub Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud Reeglite ja kõikide tingimustega ning kohustub neid täitma.
c.    Kampaania Reeglite kohaselt oma isikuandmete esitamisega annab Kampaanias osaleja Korraldajale nõusoleku kasutada töötlemiseks oma isikuandmeid Kampaania auhindade loosimisel võitjate väljaselgitamiseks (sh Korraldaja poolt volitatud kolmandale osapoolele), võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti oma isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale Kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.
d.    Kampaanias osaleja poolt Reeglite ja/või muude tingimuste eiramise või rikkumise või Korraldajale enda kohta ebaõigete, ebatäpsete ja/või puudulike andmete esitamisel, aga samuti muude, Korraldajast mittesõltuvate ebaõnnestumiste, ei vastuta Korraldaja selle eest, kui Kampaanias osaleja jääb kõrvale Auhinna loosimisest või kättesaamisest.
e.    Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal õigus Kampaania ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, jätta Auhind välja loosimata ja/või võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele e-posti teel, meedia vahendusel või mõnel teisel kohasel viisil.
f.    Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel on korraldajal õigus tarbijamäng ühepoolselt katkestada, teatades sellest www.coop.ee veebilehe vahendusel.
g.    Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldajale: Baltic Promotions OÜ, Punane 56, 13619 Tallinn või e-kirjana aadressil estonia@sorbum.eu, märgusõna “ Osta Milka, Oreo tooteid ja võida auhindu". Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul
h.    Kampaania lisainfot saab e-maili teel estonia@sorbum.eu