Milka kampaania 01.05-31.05

30.04.2021 Tarbijamängud

Kampaania „Osta Milka tooteid ja võida auhindu“ (edaspidi: Reeglid): 
1.    Kampaania 
a.    Kampaania „Milka  emadepäev“  (edaspidi: Kampaania) on alates 01.-31.05.2021 (k.a) toimuv tarbijamäng, mida korraldab Baltic Promotions OÜ (registrikoodiga 11142631, asukohaga Punane 56, 13619 Tallinn ning telefon +372 52 52 132 edaspidi: Korraldaja).
b.    Kampaania toimub kõigis Eesti Vabariigi territooriumil asuvates Coopi kauplustes. Kampaania info asub veebilehel www.coop.ee
2.    Osalemine 
a.    Kampaanias osalevad kõik Coopi kauplustest kampaaniaperioodil Milka tooteid ostnud kliendid, kes ostavad korraga vähemalt 2 (kaks) Milka toodet ning ostu sooritades registreerivad ostu Säästukaardi, Säästukaart Plussi või Coop Panga kaardiga. 
1.    Kampaaniatootena lähevad arvesse kõik müügilolevad Milka tooted: 
EAN    Nimetus
7622300686949    I Love Milka 110g pähklitega


7622210711472    Milka miniassortii 138g
7622210403919    Milka Chocograin 126g
7622300766610    Milka Choco Cookies 135g
7622300441715    Milka Choco Minis 150g
7622210998781    Milka Cookie Sensation 156g shok.täidisega
7622210413147    Milka Choc&Choc 150g
7622210100917    Milka Choco Pause 260g shokolaadikreemiga
7622210717238    Milka Oreo 37g
7622201098414    Milka Oreo White 41g
7622210369543    Milka Bubbly Whtite 95g
7622300465674    Milka 250g pähklitega
7622210821256    Milka 90g maapähkli- ja karamellitäidisega
7622210248671    Milka Choco Jelly 250g
7622210826053    Milka Oreo 92g küpsisega
3045140118502    Milka 100g tervete pähklitega
7622210604187    Milka 276g maapähkli- ja karamellitäidis
7622201107284    MIlka Almond 90g
4025700001962    Milka White 100g
3045140105502    Milka 100g
7622210369444    Milka Bubbly 90g
7622210442086    Milka Chips Ahoy 100g
7622210240200    Milka Oreo 300g
7622201121068    Milka Oreo White 100g
7622210489234    Milka collage 90g vaarika ja pähkliga
7622210953681    Milka Oreo Brownie 100g 
7622210078131    Milka Daim 100g kar.mandlitükkidega
7622300313357    Milka 300g toffee ja pähklitega
7622210078100    Milka Oreo 100g


7622210703521    Milka Triolade 280g
7622210406354    Milka Lila Stix 112g

2.    Kampaanias osalevad vaid ostud, mis on registreeritud punktis 2.a. nimetatud Coopi kliendikaardiga.
3.    Kampaanias saab osaleda kampaaniaperioodi jooksul mitmeid kordi ehk iga Coopi kliendikaardiga registreeritud ost läheb kirja eraldi.
b.    Kampaanias osaleja poolt esitatud andmete täpsustamiseks on Korraldajal või tema poolt volitatud isikul õigus Kampaanias osalejaga täiendavalt kontakti võtta.
c.    Kampaania kestab 01.-31.05.2021 (k.a) 
d.    Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad täiskasvanud (vähemalt 18-aastased isikud seisuga 1. mai 2021). Korraldaja töötajad ning nende perekonnaliikmed ei oma õigust Kampaanias osaleda.
3.    Auhinnad 
a.    Kampaania auhinnafondis:  kakskümmend viis(25) Milka pehmet pleedi (edaspidi: Auhind), koguväärtusega 688 eur.
b.    Auhindade loosmine toimub 04.06.2021.
c.    Võitjale, kes on Säästukaardi või Säästukaart Plussi registreerimistaotluses märkinud oma kontaktandmed, saadetakse auhinna kättesaamise kohta teavitus e-postile või telefoninumbrile, misjärel võitja peab korraldajaga ühendust võtma ja täpsustama auhinna kättesaamise detailid.

4.    Loosimine 
a.    Loosimine toimub punktis 3b kirjas oleval kuupäeval. Loosimisele pääsevad kõik Kampaanias osalejad, kes on Kampaanias registeerinud 31.05.2021 päeva kella 23.59-ks.
b.    Auhinna saab võitja kätte kokkuleppel Baltic Promotions OÜ `st
c.    Kui Korraldajal ei ole auhinna võitjaga hiljemalt 10.07.2021 õnnestunud võitjaga ühendust saada, on Korraldajal õigus Auhinna võitmine tühistada ning Auhinda mitte üle anda ja valida välja uus võitja, kellega võetakse ülatoodud reeglite alusel ühendust ja kehtivad auhinna üleandmiseks samad reeglid.  
d.    Auhinda ei arvestata ümber (sula)rahasse, ei anta välja (sula)rahas ega hüvitata (sula)rahas. Auhinda ei asendata teist liiki Auhinnaga. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
e.    Kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud Kampaania tingimustele, on Kampaanias osalenud Reegleid rikkudes või ei täida kõiki Reegleid, on Korraldajal õigus osaleja Kampaanias osalemisest eemaldada ja/või jätta talle Auhind üle andmata.
5.    Muud tingimused 
a.    Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevate Reeglitega. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
b.    Reeglites sätestatud viisil Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et on enese kohta esitanud tõesed andmed, vastab Korraldaja poolt kehtestatud nõuetele ja Reeglitele, soovib vabatahtlikult Kampaanias osaleda, nõustub Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud Reeglite ja kõikide tingimustega ning kohustub neid täitma.
c.    Kampaania Reeglite kohaselt oma isikuandmete esitamisega annab Kampaanias osaleja Korraldajale nõusoleku kasutada töötlemiseks oma isikuandmeid Kampaania auhindade loosimisel võitjate väljaselgitamiseks (sh Korraldaja poolt volitatud kolmandale osapoolele), võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti oma isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale Kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.
d.    Kampaanias osaleja poolt Reeglite ja/või muude tingimuste eiramise või rikkumise või Korraldajale enda kohta ebaõigete, ebatäpsete ja/või puudulike andmete esitamisel, aga samuti muude, Korraldajast mittesõltuvate ebaõnnestumiste, ei vastuta Korraldaja selle eest, kui Kampaanias osaleja jääb kõrvale Auhinna loosimisest või kättesaamisest.
e.    Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal õigus Kampaania ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, jätta Auhind välja loosimata ja/või võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele e-posti teel, meedia vahendusel või mõnel teisel kohasel viisil.
f.    Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel on korraldajal õigus tarbijamäng ühepoolselt katkestada, teatades sellest www.coop.ee veebilehe vahendusel.
g.    Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldajale: Baltic Promotions OÜ, Punane 56, 13619 Tallinn või e-kirjana aadressil k.jyrisalu@sorbum.eu  märgusõna “ Milka emadepäev". Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul
h.    Kampaania lisainfot saab e-maili teel k.jyrisalu@sorbum.eu