VÕITJAD ON SELGUNUD! Nõo Lihavürst Fitlap kampaania 04.01-31.01

04.01.2021 Tarbijamängud

Kampaania on lõppenud, aitäh kõigile osalejatele! Palju õnne allolevatele võitjatele!

TERJE P.

Fitlap kolmekuuline kasutusõigus

BORIS D.

Fitlap kolmekuuline kasutusõigus

KAILEEN P.

Fitlap kolmekuuline kasutusõigus

TIINA L.

Komplekt Nõo Fitlap talvetooteid

NATALIA D.

Komplekt Nõo Fitlap talvetooteid

LJUDMILA S.

Komplekt Nõo Fitlap talvetooteid

ANNA R.

Komplekt Nõo Fitlap talvetooteid

Kampaania “Osta Nõo Fitlap talvetooteid” reeglid:

Kampaania “Osta Nõo Fitlap talvetooteid” on alates 04.01.2021 kuni 31.01.2021 toimuv tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab AS Nõo Lihatööstus, registrikood 10005487 (asukoht: Voika 18, Nõo 61601, Tartumaa; edaspidi Korraldaja).
Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
KAMPAANIA KORRALDAJA: AS Nõo Lihatööstus, ettevõtte registreerimisnumber 10005487, Voika 18, Nõo 61601, Tartumaa koostöös Coop Eesti Keskühistuga (Registrikood:10093971; aadress: Suur-Sõjamäe 70, Soodevahe küla, Rae vald Harjumaa 75322).
KAMPAANIAKOHT: tarbijakampaania toimub Coop Eesti kauplustes üle Eesti ning ecoop.ee-s. 
KAMPAANIAS OSALEVAD TOOTED: 
•    Nõo Fitlap kauaküpsetatud veisepõsk ~500g EAN 574831
•    Nõo Fitlap kauaküpsetatud seapõsk ~500g EAN 574813
•    Nõo Fitlap kanafileerullid juustuga 400g EAN 4740574062467
•    Nõo Fitlap veiseliharullid toorjuustuga 450g EAN 4740574065161
•    Nõo Fitlap kanasült 300g EAN 4740574092693
Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt üks kampaaniatoode ning registreerida ostul Säästukaart, Säästukaart Pluss või Coop Panga kaart. Kampaaniaperiood on 04-31.01.2021. Auhinna kättesaamiseks tuleb kampaania korraldajale esitada isikut tõendav dokument.
AUHINNAD
Kampaania auhinnafondis on Fitlap 3-kuuline kasutusõigus ning komplekt Nõo Fitlap talvetooteid. Kokku loositakse kõigi kampaanias osalejate vahel välja 3 Fitlap kolmekuulist kasutusõigust (+ 3 Nõo Fitlap toodete komplekti) ning 4 komplekti Nõo Fitlap talvetooteid.
Ühe Fitlap 3-kuulise kasutusõiguse koguväärtuseks on 29,99 EUR.
Ühe Nõo Fitlap talvetoodete komplekti koguväärtuseks on 34,94 EUR. Komplekti kuulub Nõo Fitlap kauaküpsetatud veisepõsk ~500g EAN 574831 (väärtus ~10,47 EUR; 20,94 EUR/kg); Nõo Fitlap kauaküpsetatud seapõsk ~500g EAN 574813 (väärtus ~9 EUR; 17,99 EUR/kg); Nõo Fitlap kanafileerullid juustuga 400g EAN 4740574062467 (väärtus 4,39 EUR); Nõo Fitlap veiseliharullid toorjuustuga 450g EAN 4740574065161 (väärtus 8,69 EUR); Nõo Fitlap kanasült 300g EAN 4740574092693 (väärtus 2,39 EUR).
Auhinnafondi koguväärtuseks on 334,55 EUR. 
Kokku loositakse 7 võitjat. Auhindade loosimiskuupäev on 05.02.2021. Loosimises osalevad kõik kampaaniareeglite kohaselt Coopi kauplustest või ecoop.ee-st ostu sooritanud ja Säästukaardi, Säästukaart Plussi või Coop Panga kaardi registreerinud isikud kampaaniaperioodil 04-31.01.2021. Võitjat informeeritakse telefoni või meili teel. 
Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas. 
Auhindade võitjate nimed avaldatakse internetis aadressil www.coop.ee/tarbijakampaaniad hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval (10.02.2021) ning võitjate, kelle e-kirja aadress või telefoninumber on Säästukaardi andmebaasis olemas, teavitatakse võidust kampaania perioodi lõpus hiljemalt 10.02.2021. Võitjale, kes on Säästukaardi või Säästukaart Plussi registreerimistaotluses märkinud oma kontaktandmed, saadetakse auhinna kättesaamise kohta teavitus e-postile või telefoninumbrile, misjärel võitja peab korraldajaga ühendust võtma ja täpsustama auhinna kättesaamise detailid. Auhinna saab kätte osapoolte vahel kokku lepitud kohast isikut tõendava dokumendi ettenäitamisel.
Juhul, kui auhinna võitja ei ole hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema kui auhinna võitja nime avalikustamist internetis aadressil www.coop.ee/tarbijakampaaniad olnud esitatud kontaktandmete täpsustamiseks kättesaadav, on korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.
Tarbijamängus võivad osaleda kõik Nõo Fitlap kampaaniatoodete ostjad välja arvatud Nõo Lihatööstus ASi ja teiste kampaania läbiviimisega seotud ettevõtete (La Ecwador OÜ) töötajad ning nende pereliikmed.
Kampaanias osaleja saab suurendada oma võiduvõimalusi, ostes perioodil veelkord mistahes antud tarbijamängus osalevaid tooteid ning registreerides oma ostu Säästukaart, Säästukaart Pluss või Coop Panga kaardiga. Kampaanias osalemiste arv ei ole piiratud.
Auhindade võitjatele üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.
Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldaja e-maili aadressile: lihavyrst@lihavyrst.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
AS Nõo Lihatööstus töötleb kampaania käigus osaleja poolt esitatud isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele kampaania läbiviimise eesmärgil. Kampaanias osaleja annab AS Nõo Lihatööstusele nõusoleku töötleda esitatud andmeid järgnevatel eesmärkidel: kampaania tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks; kampaaniaga seotud koostööpartneritele info edastamiseks; võitjate välja loosimiseks ja nende teavitamiseks; võitja nime avaldamiseks kampaania veebilehel. 
Kampaanias osalejatel on õigus saada lisainfot AS Nõo Lihatööstuse poolt isikuandmete töötlemise kohta. Selleks tuleb saata e-mail aadressile: lihavyrst@lihavyrst.ee. Isikuandmete vastutav töötleja on AS Nõo Lihatööstus, registrikood 10005487 (asukoht: Voika 18, Nõo 61601, Tartumaa).
Kogutud andmeid säilitatakse 3 kuud alates kampaania lõpukuupäevast ehk kuni 25.04.2021.