VÕITJAD ON SELGUNUD! Orbit kampaania 01.05-31.05

03.05.2018 Tarbijamängud

Kampaania on lõppenud, aitäh kõigile osalejatele! Võitjatega võetakse ühendust! 
DORRIT P.
ILONA P.
MARGIT R.
INGRID A.
MARIS O.
HEILE E.
OLESJA M.
MART H.
ANNE-LY L.
DMITRI H.

Orbit tarbijakampaania „Sõida Lamborghiniga“ reeglid:

1. „Sõida Lamborghiniga“ tarbijamäng COOPi kauplustes on tarbijamäng (edaspidi Kampaania), mida
korraldab Mars Eesti OÜ (registrikood 10284926, aadress: Metalli tn 3, Tallinn 10615, (edaspidi Korraldaja) koostöös MGI Turundus OÜ ja COOP Eestiga.
2. Kampaania toimub Eesti Vabariigi territooriumil perioodil 01.05.-31.05.2018.
3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
4. Kampaanias osalemiseks tuleb osta mistahes Coopi Maksimarketi, Konsumi või A ja O kauplusest vähemalt kaks ükskõik millist Orbiti toodet ning registreerida kassas oma Säästukaart või Säästukaart Pluss. Loosimises osalevad kõik Kampaania perioodil 01.05.-31.05.2018 Coopi Maksimarketi, Konsumi või A ja O kauplustes tehtud ostud, millega on ostetud korraga kaks ükskõik millist Orbit toodet ja ostu sooritamisel on registreeritud Säästukaart või Säästukaart Pluss.
5. Kampaanias osaleja saab ühe ostuga registreerida loosimisse ühel korral. 
6. Kampaania auhindadeks on:
10 x Lamborghini testsõitu, ühe testsõidu kestus on 30 minutit, millest 10 minutit on juhi instrueerimine. Ühe auhinna turuhind on 130 (ükssada kolmkümmend) eurot. Auhinnafond kokku on 1300 (üks tuhat kolmsada) eurot.
7. Auhinna loosimine:
Auhind loositakse välja 05.06.2018 ja avaldatakse Coop Eesti veebilehel www.coop.ee hiljemalt 08.06.2018.
9. Testsõitu saab sooritada vaid vähemalt 20- aastane juhtimisõigusega ja kehtivat juhiluba omav isik, kellel on B-kategooria sõiduki juhtimise staaži vähemalt 2 aastat.
10. Juhul, kui võitjaks osutub isik, kes ei vasta eelnevas punktis toodule, on tal õigus auhind edasi anda isikule, kes vastab käesolevates reeglites toodud kriteeriumitele.
11. Võitjatega võetakse personaalselt ühendust ning lepitakse kokku auhinna üleandmine.
12. Auhinna kättesaamist on võimalik taotleda kuni 09.07.2018 (kaasa arvatud). Kui võitjaga ei ole kontakti saadud või võitja ei ole ise Korraldajaga kontakti võtnud hiljemalt 09.07.2018, jääb auhind välja andmata. Kampaanias osaleja peab auhinna kättesaamisel esitama oma isiku tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba, ID kaart). 
13. Juhul, kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud Kampaania tingimustele või kui auhinna võitja ei ole
hiljemalt ühe kuu jooksul alates loosimisest olnud kättesaadav kontaktandmetelt, mille auhinna võitja on Kampaanias registreerumisel edastanud, on Korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.
14. Kampaania auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega maksta välja rahas.
15. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Kampaania läbiviija Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
16. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
17. Kampaanias osalemine on keelatud Mars Eesti OÜ, MGI Turundus OÜ ja COOP Eesti töötajatele ning nende perekonnaliikmetele.
18. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
19. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult aadressile MGI Turundus OÜ, Valge 13, Tallinn, 11415 või telefoni teel +37255548669. Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.