VÕITJAD ON SELGUNUD! Serla kampaania 1.01.-31.01.2022

31.12.2021 Tarbijamängud

Kampaania on lõppenud, aitäh kõikidele osalejatele! Palju õnne allolevatele võitjatele! 
Anu L.
Marge P.
Enel K.-T.
Katrin P.
Mati O.
Maksim K.
Luule P.
Rubo L.
Sirje M.
Urve M.

SERLA TARBIJAKAMPAANIA REEGLID:

KAMPAANIA SISU
Osta kampaaniaperioodil Coopi kauplustest või ecoop.ee-st vähemalt 1 (üks) pakk Serla Hellä 3-kihilist tualettpaberit 32 rulli (EAN-kood 6414301035618), esita kassas Säästukaart, Säästukaart Pluss või Coop Panga kaart ning võid võita SPA kinkekaardi väärtuses 100 € (ühine kinkekaart Viimsi, Meresuu ja Grand Rose Spaadele). Loosi läheb 10 kinkekaarti igaüks väärtusega 100 €
KAMPAANIA KORRALDAJA
Antalis AS, Linamäe 6 Saku vald Harjumaa 76406, info.ee@antalis.com, +372 680 0911 koostöös Coop Eesti Keskühistuga (registrikood:10093971; aadress: Suur-Sõjamäe 70, Soodevahe küla, 75322 Rae vald, Harjumaa).    
KAMPAANIA PERIOOD
Kampaania kestab Coopi kauplustes ja ecoop.ee-s perioodil 1.01.-31.01.2022 (edaspidi: Kampaania periood). 
KAMPAANIA KIRJELDUS JA TINGIMUSED
1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt vastavalt ettenähtud tingimustele. Kõik Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
2. Kampaanias osalevad kõik isikud, kes on ostnud Kampaania perioodil vastavalt kampaania tingimustele Coopi kauplustest või ecoop-ee-st vähemalt ühe paki Serla Hellä32rl, 3-kihilist tualettpaberit ning esitanud kassas Säästukaardi, Säästukaart Plussi või Coop Panga kaardi (edaspidi Coopi kliendikaart). Kampaanias osalemiseks peab Coopi kliendikaart olema isikustatud. 
3. Kampaanias osalejate vahel loositakse välja 10 kinkekaarti igaüks väärtusega 100€ (ühine kinkekaart Viimsi, Meresuu ja Grand Rose Spaadele).
4. Loosimine toimub 7.02.2022. Loosimise viib läbi loosi korraldaja poolt moodustatud sõltumatu komisjon, kasutades elektroonset lahendust, mis tagab võitja juhuslikkuse. Loosimisel osalevad kõik perioodil 1.01.-31.01.2022 kampaania tingimustele vastavalt kampaania tingimustele Coopi kauplustes või ecoop.ee-s oste sooritanud kliendid. 
5. Võitjate nimed avaldatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast punktis 4 toodud loosimise kuupäeva. Võitjale, kes Coopi kliendiprogrammiga liitumisel on avaldanud oma kontaktandmed, saadetakse hiljemalt 5 päeva jooksul loosimisest e-maili või SMS-I teel teavitus auhinna võitmise ja kättesaamise kohta, misjärel peab võitja korraldajaga ühendust võtma ja täpsustama auhinna kättesaamise detailid.
6. Kampaania loosimisega selgunud auhinnavõitjaga, kes on Säästukaardi või Säästukaart Plussi registreerimistaotluses märkinud ära oma kontaktandmed, võtab Korraldaja ise ühendust ja lepib kokku auhinna kättesaamise posti teel või Antalis AS kontoris Linamäe 6 Saku vald Harjumaa 76406. Muul juhul peab võitja edastama oma kontaktandmed Korraldajale e-posti või telefoni teel hiljemalt 10.03.2022. Auhind antakse võitjale üle Korraldaja esindaja poolt. Auhinna kättesaamiseks peab võitja (või volituse alusel määratud esindaja) esitama oma isiku tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi (pass, ID kaart, juhiluba).
8. Võidetud auhind väljastatakse kampaanias osalenud isikule või volituse alusel tema esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel kuni 30.03.2022.
9. Juhul, kui võitja jätab eelnimetatud tähtaja jooksul auhinna välja võtmata, kaotab ta õiguse oma auhinnale.
MUU INFO
1. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ja auhinna maksumust ei hüvitata võitjale rahas.
2. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
3. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
4. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele Coopi ja Korraldaja veebi vahendusel.
5. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega.
6. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania Korraldaja asukohta: Linamäe 6 Saku vald Harjumaa 76406. Kampaania lisainfot saab e-posti aadressilt info.ee@antalis.com.
7. Pretensioonidele vastab Korraldaja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates pretensiooni kirjalikust laekumisest.