VÕITJA ON SELGUNUD! Serla kampaania 01.07-07.08

01.07.2020 Tarbijamängud

Kampaania on lõppenud, aitäh kõigile osalejatele ja palju õnne allolevatele võitjatele!
Võitja on HILLE E.

Serla tarbijakampaania reeglid:

KAMPAANIA SISU
Osta kampaaniaperioodil Coopi kauplustest või ecoop.ee-st vähemalt 1 (üks) pakk Serla Orava 3-kihilist tualettpaberit 24 rulli (EAN-kood 6414300102274), registreeri enne ostu sooritamist Säästukaart, Säästukaart Pluss või Coop pangakaart ning võid võita gaasigrilli Mustang Knoxwille 3+1. Loosi läheb 1 gaasigrill.
KAMPAANIA KORRALDAJA
Antalis AS, Linamäe 6 Saku vald Harjumaa 76406, info.ee@antalis.com, +372 680 0911 koostöös Coop Eesti Keskühistuga (registrikood:10093971; aadress: Suur-Sõjamäe 70, Soodevahe küla, 75322 Rae vald, Harjumaa).    
KAMPAANIA PERIOOD
Kampaania kestab Coopi kauplustes ja ecoop.ee-s perioodil 01.07.-07.08.2020 (edaspidi: Kampaania periood). 
KAMPAANIA KIRJELDUS JA TINGIMUSED
1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt vastavalt ettenähtud tingimustele. Kõik Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
2. Kampaanias osalevad kõik isikud, kes on ostnud Kampaania perioodil Coopi kauplustest või ecoop.ee-st vähemalt ühe paki Serla Orava 3-kihilist tualettpaberit ning registreerinud enne ostu sooritamist Säästukaardi, Säästukaart Plussi või Coop pangakaardi.
3. Kampaanias osalejate vahel loositakse välja 1 (üks) gaasigrill Mustang Knoxwille 3+1. Kampaania võidufondi väärtus on 300 €.
4. Loosimine toimub 14.08.2020.
5. Võitjate nimed avaldatakse Coopi (www.coop.ee) kodulehel hiljemalt 16.08.2020. Võitjaga, kes on Säästukaardi või Säästukaart Plussi registreerimistaotluses märkinud oma kontaktandmed, võetakse hiljemalt 5 päeva jooksul pärast võitja väljaselgitamist ühendust. Võitjale saadetakse auhinna kättesaamise kohta infokiri e-postile või telefoninumbrile, misjärel võitja peab korraldajaga ühendust võtma ja täpsustama auhinna kättesaamise detailid. Auhind antakse võitjale üle Korraldaja esindaja poolt. Auhinna kättesaamiseks peab võitja (või volituse alusel määratud esindaja) esitama oma isiku tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi (pass, ID kaart, juhiluba).
8. Võidetud auhind väljastatakse kampaanias osalenud isikule või volituse alusel tema esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel kuni 30.09.2020.
9. Juhul, kui võitja jätab eelnimetatud tähtaja jooksul auhinna välja võtmata, kaotab ta õiguse oma auhinnale.
MUU INFO
1. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ja auhinna maksumust ei hüvitata võitjale rahas.
2. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
3. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
4. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele Coopi ja Korraldaja veebi vahendusel.
5. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega.
6. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania Korraldaja asukohta: Linamäe 6 Saku vald Harjumaa 76406. Kampaania lisainfot saab e-posti aadressilt info.ee@antalis.com.
7. Pretensioonidele vastab Korraldaja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates pretensiooni kirjalikust laekumisest.